Hlavní navigace

Za září už OSVČ musí hradit zálohy, nutně to ale neznamená platit je teď v září

9. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Odpuštění záloh pro OSVČ sice platilo jen od března do srpna, neznamená to však nutně, že už v září musíte zálohy začít platit.

Záleží totiž, zda jste předtím zálohy platili přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím. Pokud jste navíc zálohy za březen ještě před odpuštěním uhradili, stačí je začít platit až za říjen.

OSVČ se odpustily na půl roku zálohy

Na konci března letošního roku vyšly ve Sbírce zákonů novely, které OSVČ na půl roku odpustily zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Odpuštění se týkalo záloh za březen až srpen. OSVČ, které platily pouze minimální zálohy, nebudou navíc muset ani nic doplácet. Ostatní OSVČ příští rok po podání přehledu za rok 2020 doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Minimální zálohy u sociálního pojištění nyní činí 2544 korun u OSVČ hlavních a 1018 u OSVČ vedlejších. U zdravotního pojištění je letos minimální záloha 2352 Kč.

Vzhledem k tomu, že srpen již uplynul, za září by OSVČ už měly zálohy opět platit. Netýká se to však všech OSVČ. Důležitým aspektem obou novel bylo, že v případě, pokud OSVČ zálohu na pojistné za některý kalendářní měsíc, kdy byly odpuštěny, zaplatí, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. Kdo tedy zálohy za březen zaplatil, začne platit zálohy až za říjen.

Ne všichni už musí platit za září

Situaci navíc znepřehledňuje splatnost záloh. U sociálního pojištění, kde se dříve zálohy platily od 1. do 20. dne následujícího měsíce, totiž došlo od roku 2019 ke změně. Povinnost hradit zálohy na důchodové pojištění, má-li ji OSVČ stanovenu, jejich splatnost a postup v případě nezaplacení jsou upraveny zákonem o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je nyní záloha na pojistné splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září je tedy záloha splatná od 1. do 30. září.

U sociálního pojištění nicméně platí paragraf, dle kterého se neplatí penále, pokud byla záloha zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se záloha platí. Pokud tedy OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce, nebude stanoveno penále. Řada OSVČ tak platí zálohy stále postaru, tedy zpětně.

U zdravotního pojištění je lhůta stejná již delší dobu, zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. I zde tak záleží na konkrétní OSVČ, zda zálohy platí na daný měsíc anebo zpětně.

Některé OSVČ tak musí zaplatit zálohy už v září, jiné až v říjnu. A některé, které platí až zpětně za předchozí měsíc a za březen ještě zaplatily na začátku dubna, začnou hradit opětovně zálohy až v listopadu. Pokud pak nějaká OSVČ hradila zálohy celou dobu, započítají se jí na další dobu a teoreticky tak může přestat zálohy platit až dnes. Pokud si nejste jistí, jak přesně to máte, začněte zálohy jednoduše platit přesně 6 měsíců od té doby, co jste je zaplatili v plné výši naposledy.

Kdy platíte zálohy na pojistné?

Příklad 1

Pan Novák v roce 2020 platí minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, v případě zdravotního tedy 2352 Kč a v případě sociálního 2544 Kč. Zálohy nicméně platí zpětně, obě čtvrtý den v měsíci. Poslední zálohy poslal 4. dubna.

Vzhledem k tomu, že pan Novák platí zpětně, za březen, kdy byly zálohy prvně odpuštěny, je zaplatil. Opětovně je tedy bude platit až za září, pokud bude chtít i nadále platit zpětně, začne je platit 4. října.

Pan Novák bude mít za rok 2020 nakonec příjmy 300 tisíc korun a uplatní 60% paušál. Až bude pan Novák příští rok dělat přiznání a přehledy za rok 2020, vyjde mu zisk 120 tisíc korun. Na sociálním pojištění by mu normálně vyšlo, že má zaplatit 30 528 Kč (2544 × 12 ). Na zálohách sice pan Novák zaplatil 15 264 Kč, ale rozdíl nebude muset doplatit, jelikož 15 264 Kč (2544 × 6) může od pojistného odečíst. Doplatek mu tak vyjde 0.

U zdravotního pojištění je situace obdobná. Standardně by panu Nováku vyšlo pojištění 28 224 Kč (2352 × 12). Na zálohách sice zaplatil jen 14 112 Kč, ale od pojistného bude moct odečíst 14 112 Kč, takže doplatek mu vyjde 0.

Příklad 2

Pan Blažek platí v roce 2020 na sociálním pojištění 5840 Kč a 2700 Kč na zdravotním pojištění. Pan Blažek platí zálohy v měsíci, ke kterému se vztahují. Naposledy platil 1. dubna, tedy zálohy na duben.

Vzhledem k tomu, že pan Blažek platí zálohy v měsíci na daný měsíc, za březen a duben, kdy byly zálohy prvně odpuštěny, je zaplatil. Pan Blažek se navíc rozhodne, že bude nově platit zálohy až 4. den následujícího měsíce. To znamená, že zálohy by měl opětovně začít platit až 4. prosince.

Pan Blažek bude mít za rok 2020 nakonec příjmy 800 tisíc korun a uplatní 40% paušál. Až bude pan Blažek příští rok dělat přiznání a přehledy za rok 2020, vyjde mu zisk 480 tisíc korun. Na sociálním pojištění by mu normálně vyšlo, že má zaplatit 70 080 Kč (5840 × 12 ). Na zálohách sice pan Blažek zaplatil jen 35 040 korun, ale celý rozdíl nebude muset doplatit. Od pojistného totiž kromě záloh odečte i 15 264 Kč (2544 × 6). Celkově tak příští rok doplatí na sociálním pojištění 19 766 Kč.

U zdravotního pojištění je situace obdobná. Standardně by panu Blažkovi vyšlo pojištění 32 400 Kč (2700 × 12). Na zálohách sice zaplatil jen 16 200 Kč, ale celý zbytek doplácet nemusí. Od pojistného bude moct odečíst 14 112 Kč, takže doplatek mu vyjde 2088 Kč.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).