Hlavní navigace

Začínají chodit složenky k dani z nemovitých věcí. Na co si dát pozor?

25. 4. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nově skrze SIPO či daňovou složenku, které začala finanční správa právě rozesílat. Na co při placení nezapomenout?

Finanční správa dnes začala rozesílat složenky k dani z nemovitých věcí pro rok 2016. Oproti loňsku ji můžete zaplatit několika způsoby navíc. Při platbě si však dejte na některé věci pozor.

Složenky budou chodit až do 25. května

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Začínají chodit složenky k dani z nemovitých věcí.

Ode dneška až do 25. května budou poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nemají datovou schránku, chodit složenky pro placení daně. Fyzickým osobám je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti, upřesňuje na svém webu finanční správa.

Právě daňová složenka, díky které můžete zaplatit daně na poště bez poštovného, je staronovou změnou letošního roku. Daňovými složenkami šlo již platit v minulosti, konkrétně od roku 2006 až do roku 2011, kdy byly kvůli úsporám zrušeny. Nyní se je ministerstvo financí rozhodlo znovu zavést. Od 1. března 2016 tak mohou fyzické osoby daňovými složenkami opět zaplatit daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (dřívější daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání opět i daňovou složenkou.

Čtěte více: Daně budeme platit pohodlněji. Letos složenkou, za rok kartou

Co vše na složence najdete

Kdo má nemovitosti ve více krajích a tedy se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, dostane složenky dohromady v jedné obálce za všechny finanční úřady. Na složence najdete i název a číslo účtu místně příslušného finančního úřadu, takže zaplacení daně je jednoduché. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto údaje:

  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2016,
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Finanční správa upozorňuje, že složenky jsou rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Ani v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, takže pokud už sousedi obdrželi složenku a vy ještě nikoli, není důvod k panice. Složenky budou chodit až do 25. května.

Nově lze daň platit i skrze SIPO

Letos mohou též poplatníci daně z nemovitých věcí využít ještě jednu novinku, a to platbu přes SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Abyste ale mohli daň skrze SIPO zaplatit, musíte mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období vám musí být stanovena a předepsána daň na váš osobní daňový účet. Do 31. ledna jste navíc finančnímu úřadu museli dodat Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, jehož nedílnou součást tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO).

Daň bude placena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, dokud poplatník neprovede odhlášení. To lze uskutečnit vyplněním Oznámení o ukončení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a uplatněním oznámení na příslušném FÚ nejpozději do 15. března zdaňovacího období, ve kterém již nechcete platit daň prostřednictvím SIPO. Pokud přestáváte být poplatníkem daně a oznámíte to příslušnému finančnímu úřadu, platba skrze SIPO rovněž zaniká.

Pokud jste se rozhodli platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, zkontrolujte si, jak máte nastavený inkasní limit pro platby SIPO. Pokud na nízké úrovni, zvyšte jej tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena.

Čtěte také: Daň z nemovitých věcí 2016 můžete zaplatit i přes SIPO. Čtěte návod, jak na to

U převodu nezapomeňte na variabilní symbol

Daň ale samozřejmě můžete zaplatit i převodem nebo na pokladně finančního úřadu. V případě bezhotovostního převodu si dejte hlavně pozor, abyste správně vyplnili číslo bankovního účtu a variabilní symbol. Variabilním symbolem je DIČ nebo rodné číslo.

Bankovní účty pro majetkové daně
Název finančního úřadu Daň z nemovitostí Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1. 2014) Daň z převodu nemovitostí (do 31.12. 2013) Daň darovací (do 31.12. 2013) Daň dědická (do 31.12. 2013)
FÚ pro hlavní město Prahu 7755–77628031/0710 7691–77628031/0710 7763–77628031/0710 7747–77628031/0710 7739–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7755–77628111/0710 7691–77628111/0710 7763–77628111/0710 7747–77628111/0710 7739–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7755–77627231/0710 7691–77627231/0710 7763–77627231/0710 7747–77627231/0710 7739–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7755–77627311/0710 7691–77627311/0710 7763–77627311/0710 7747–77627311/0710 7739–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7755–77629341/0710 7691–77629341/0710 7763–77629341/0710 7747–77629341/0710 7739–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7755–77621411/0710 7691–77621411/0710 7763–77621411/0710 7747–77621411/0710 7739–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7755–77628461/0710 7691–77628461/0710 7763–77628461/0710 7747–77628461/0710 7739–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7755–77626511/0710 7691–77626511/0710 7763–77626511/0710 7747–77626511/0710 7739–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7755–77622561/0710 7691–77622561/0710 7763–77622561/0710 7747–77622561/0710 7739–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7755–67626681/0710 7691–67626681/0710 7763–67626681/0710 7747–67626681/0710 7739–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7755–77628621/0710 7691–77628621/0710 7763–77628621/0710 7747–77628621/0710 7739–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7755–47623811/0710 7691–47623811/0710 7763–47623811/0710 7747–47623811/0710 7739–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755–77621761/0710 7691–77621761/0710 7763–77621761/0710 7747–77621761/0710 7739–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7755–47620661/0710 7691–47620661/0710 7763–47620661/0710 7747–47620661/0710 7739–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad

Čtěte také: Tisíce plateb stále chodí na staré účty finančních úřadů. Připomínáme nová čísla

Podnikove It nový

Dokdy daň zaplatit

Co se týče termínu pro zaplacení daně, většina poplatníků tak musí učinit do úterý 31. května. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první se musí uhradit do konce května a druhá do středy 30. listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají první lhůtu v případě částky nad 5000 korun posunutou na středu 31. srpna. Druhý termín zůstává na 30. listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Za den splatnosti se považuje den, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. V případě zpoždění začínají od pátého dne po splatnosti nabíhat úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,05 %. Jak ale uvádí § 253 daňového řádu, úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).