Hlavní navigace

Žádejte o restaurační předzahrádky, je nejvyšší čas

6. 3. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Chcete letos provozovat restaurační předzahrádku? Pak si pospěšte. Jaro už ťuká na dveře a vyřizování papírů může trvat i měsíc.

Je nejvyšší čas požádat o povolení k provozování restauračních předzahrádek. Tato zařízení se v posledních letech objevují prakticky na každém rohu a obce jsou jim vesměs nakloněny. Předzahrádky už nevidí jako možnost si dobře a snadno přivydělat do městského nebo obecního rozpočtu, ale také jako příležitost k zatraktivnění veřejného prostoru a rozšíření nabídky služeb. Proto se mnohde snižují poplatky za užívaní prostranství a některé obce je povolují zcela bez poplatku. K takovému kroku přistoupili například v Bílovci na Ostravsku, kde byla obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství upravena na základě pravidelných jednání vedení města s místními podnikateli. Bílovecká radnice předzahrádky vnímá jako lákavé a inspirující oživení centra. Ušetřené peníze mohou restauratéři investovat do vybavení a výzdoby předzahrádek.

Tento přístup ale není plošný. A také není samozřejmé, že žadatel povolení k provozování restaurační předzahrádky dostane. To, že předzahrádku provozuje sousední podnik, ještě neznamená, že ji budete provozovat také vy. Vše záleží na konkrétní situaci, kdy se vyhodnocuje například průjezdnost daným místem, dopad hluku a tak dále. Než tedy začnete plánovat a pořizovat vybavení předzahrádky, podejte si na svůj obecní nebo městský úřad žádost.

Připomeňte si: Chystá se 13 000 ostrých kontrol restaurací. Pohořel na nich i Paukert

Kde a jak žádat

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Restaurační předzahrádka je místem mimo provozovnu určeným k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti hostinská činnost. Stavebnímu zákonu podléhají přenosná zařízení umístěná na dobu delší než 30 dnů. Žadatel o provoz předzahrádky tedy potřebuje i územní souhlas stavebního úřadu. Územní souhlas není požadován jen při umístění stolků a židlí na stávající místní komunikaci bez stavebních úprav a při umístění předzahrádky se stavebními úpravami (dřevěné pódium) na dobu kratší než 30 dnů.

Zřízení předzahrádky povolují radnice měst a obcí. Restauratéři kvůli nim musí podávat Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Městské i obecní úřady mají většinou příslušné formuláře vypracovány a lze je dostat už předtištěné nebo stáhnout v elektronické podobě z jejich webových stránek. Příslušné dokumenty najdete v sekcích odborů dopravy. Pokud obec žádost o povolení vypracovanou nemá, není problém sestavit vlastní. Žádost musí splňovat tyto základní náležitosti:

1. Účel záboru veřejného prostranství – žadatel musí jasně uvést, v jakém režimu chce restaurační předzahrádku provozovat. Například zda bude předzahrádka denně odstraňována nebo půjde o zařízení s pevným pódiem, markýzami a podobně.

2. Místo a plocha pronájmu – zpravidla se jedná o pronájem obecní, veřejné plochy, především chodníku, vozovky nebo pěší zóny. Je nutné tyto údaje přesně definovat. 

3. Doba a čas provozu – zvlášť uvedený čas provozování předzahrádky bude příslušným úřadem brán jako závazný. Jeho překročení, většinou se jedná o ukončení provozu ve 22:00 hodin, pak může být postihováno. Při stanovování doby a času provozu předzahrádek se bere v úvahu obydlenost přilehlého okolí a přihlíží se i k případným stížnostem a námitkám dotčených obyvatel.

K podání žádosti o povolení provozu restaurační předzahrádky je nutná také poměrně rozsáhlá dokumentace, jejíž rozsah se může v jednotlivých místech lišit. Shánění a schvalování těchto dokumentů může trvat i měsíc, je tedy nejvyšší čas s tím začít. Jako odrazový můstek by měl sloužit místně platný tržní řád, jehož součástí je také ustanovení o restauračních předzahrádkách.

K žádosti o zvláštní užívání komunikace – záboru je v základu potřeba doložit:

  • kopii aktuálního živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
  • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů včetně vymezení průchodnosti)
  • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace 
  • vyjádření Policie ČR k ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu
  • souhlasné stanovisko odboru památkové péče v případě umístění restaurační zahrádky v památkové zóně nebo v blízkosti národních kulturních památek
  • kopii kolaudačního rozhodnutí u nově zřízené provozovny 
  • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku podle místně platné obecně závazné vyhlášky
  • územní souhlas v případech přípojek inženýrských sítí nebo obslužné boudy

Se stavbou restaurační předzahrádky se může začít až v momentě, kdy má žadatel vydáno povolení o zvláštním užívání místních komunikací, zaplatí správní poplatek a vyměřený místní poplatek za dobu, kterou si určil. Například ve Znojmě je povolení vydáváno podle požadavku žadatele až na dobu pěti let. Je také potřeba připomenout, že o povolení k umístění předzahrádky mohou žádat pouze majitelé provozovny, k níž bude tato předzahrádka náležet a k výkonu činnosti bude místo vybaveno a funkčně souviset s provozovnou.

Mohlo by vás zajímat: 7 nešvarů, kterými restaurace vytáčí na svých webech návštěvníky

Jak má předzahrádka vypadat

Vzhled předzahrádek ovlivňují radnice jen zčásti, většinou v závislosti na lokalitě. Přísnější požadavky samozřejmě platí pro památkově chráněná území. Z toho důvodu se letos výrazně promění restaurační předzahrádky v centru metropole. V památkově chráněném území a v pražské rezervaci musí jejich provozovatelé omezit reklamu. Kromě barevných slunečníků, markýz a výrazných reklamních prvků budou muset zmizet především objemné dřevěné podesty, které mnohdy omezují pohyb v ulicích. Výjimkou budou zahrádky umístěné na nerovném povrchu. Nepřípustné bude i kompaktní zastřešení. Stolky by měly být zastíněny nejlépe jednobarevnými slunečníky. Podle nových předpisů musí předzahrádky upravit podnikatelé třeba na Hradčanech, Malé Straně, na Starém i Novém Městě, na Josefově a Vyšehradě. Bez toho nedostanou od památkářů potřebné povolení.

Specifické podmínky, jako je velikost nebo vzhled předzahrádky, se v obcích řeší individuálně. Vždy ale s ohledem na to, aby nebyl narušen ráz a průchod veřejného prostoru například umístěním stolů a židlí, nevzhledných nosičů reklam nebo výrazně barevnými reklamními logy na markýzách a slunečnících. Nutno ale zmínit, že pokud neexistují mimořádně závažné důvody, které provozu restaurační předzahrádky brání, bude vaše žádost kladně vyřízena. Města a obce mívají ze záborů poměrně slušné zisky, například na Praze 1 to dělá až 100 milionů korun ročně. A i tam, kde jsou vybrané částky nižší, si uvědomují, že předzahrádky pomáhají rozvoji podnikatelského prostředí a kultury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).