Hlavní navigace

Zadlužení fyzických osob neúměrně roste

Podané insovenční návrhy fyzických osob jsou na historických maximech. Celkový počet insolvenčních návrhů fyzických osob je v červenci 2010 proti roku 2009 vyšší o 137 procent. Teprve v letošním roce se dle údajů společnosti Creditreform naplno projevují důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům. Situaci je možné řešit oddlužením, které probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře. Dlužník tak musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník nedokáže vyřešit úpadek oddlužením, prohlásí se konkurz.

V červenci požádalo o oddlužení celkem 826 osob. Povoleno bylo v 493 případech. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností (dle údajů ČNB zveřejněných 30. 7. 2010 – 1,13 bilionu Kč) neočekáváme pokles insolvenčních návrhů. O tom, zda bude počet insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů stagnovat nebo růst, rozhodne významnou měrou vývoj ekonomiky a dynamika hospodářského růstu, informuje společnost Creditreform.