Hlavní navigace

Zahraniční cestovní náhrady budou od roku 2021 vyšší

10. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vyhláška o zahraničních sazbách stravného zvyšuje v příštím roce sazby u sedmnácti zemí. Pracovní cesty zaměstnanců budou příjemnější.

Nová vyhláška o stanovení zahraničních sazeb cestovních náhrad dospěla k závěru legislativního procesu. S účinností od 1. ledna 2021 je pod číslem 510/2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů. Mění se sazby stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie. 

Stravné je stanoveno každoročně vyhláškou

Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Ovšem konkrétní sazby se každoročně mění. Naposled byly stanoveny vyhláškou platnou pouze pro rok 2020. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Ministerstvo financí stanovilo výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí. Podle důvodové zprávy k vyhlášce mají stanovené částky pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Zahraniční stravné

Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci

Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné snížení. V praxi je zaveden pojem „krácení“, zákoník práce jej však nepoužívá. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na nějž zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2021 úpravu 21 položek, ve všech případech požadovalo zvýšení sazby (v některých případech ale nižší, než původně navrhoval příslušný zastupitelský úřad). Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. To ovšem odráží situaci, že meziročně je inflace poměrně nízká. Návrhy zastupitelských úřadů vycházejí z vývoje cen v místní měně, inflace v přepočtu na dolar, resp. euro, je však přece jen méně dramatická. Ministerstvo financí navrhlo zvýšení sazeb u 17 položek, z toho u 3 položek v menším rozsahu, než požadovalo ministerstvo zahraničních věcí (nedochází ke změnám u Austrálie a Oceánie, Lucemburska, Nového Zélandu a Saúdské Arábie).

Změny sazeb v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka. Kompletní přehled všech sazeb stravného – Příloha k vyhlášce – zahraniční stravné pro rok 2021. 

Změny v zahraničních sazbách stravného pro rok 2021 

Země Rok 2020 Rok 2021
Afghánistán 40 EUR 45 EUR
Albánie 35 EUR 40 EUR
Bulharsko 35 EUR 40 EUR
Čad 45 EUR 50 EUR
Filipíny 35 EUR 40 EUR
Indonésie 35 EUR 40 EUR
Kamerun 45 EUR 50 EUR
Kuba 50 EUR 55 EUR
Niger 45 EUR 50 EUR
Nigérie 45 EUR 50 EUR
Rovníková Guinea 45 EUR 50 EUR
Senegal 45 EUR 50 EUR
Slovinsko 35 EUR 40 EUR
Svatý Tomáš a Princův ostrov 35 EUR 40 EUR
Švédsko 50 EUR 55 EUR
Tchaj  – wan 40 EUR 45 EUR
Turkmenistán 40 EUR 45 EUR

Anketa

Většinu informací o legislativních změnách pro rok 2021

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).