Hlavní navigace

Zahraniční cestovní náhrady se v roce 2022 zvýší

14. 12. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Základní sazby zahraničních cestovních náhrad od příštího roku vzrostou. Zaměstnancům na pracovních cestách se nezmění jen sazby, mění se i poskytovaná měna.

S účinností od 1. ledna 2022 vyšla pod číslem 462/2021 ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného. Mění se sazby stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie.

Stravné je stanoveno každoročně vyhláškou

Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Ovšem konkrétní sazby se každoročně mění. Naposled byly stanoveny vyhláškou platnou pouze pro rok 2021. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Zahraniční stravné pro státní i podnikatelskou sféru

Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci

Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Stravné je možné i snížit

Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné snížení. V praxi je zaveden pojem „krácení“, zákoník práce jej však nepoužívá. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

školení-leden22-molín

Sazby stravného pro rok 2022

Ministerstvo financí je zmocněno a zároveň povinno od 1. ledna roku 2022 stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Pro rok 2022 byla navržena úprava sazeb u 23 položek a dále u tří položek i změna měny, ve které je sazba stanovena. Ve všech případech se jednalo o zvýšení sazby. Nakonec došlo ke zvýšení sazeb pouze u 9 položek. Změny sazeb jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Země Měnový kód Rok 2021 Rok 2022
Alžírsko EUR 45 50
Etiopie EUR 45 50
Francie EUR 45 50
Gruzie EUR 35 40
Chorvatsko EUR 35 40
Lichtenštejnsko CHF 60 65
Maďarsko EUR 35 40
Pákistán EUR 35 40
Rumunsko EUR 35 40

Dále uvádíme země, kde došlo nejen ke změně sazby zahraničního stravného, ale i ke změně měny.

Země Měnový kód 2021 Rok 2021 Měnový kód 2022 Rok 2022
Džibutsko EUR 50 USD 65
Konžská demokratická republika EUR 50 USD 65
Seychely USD 60 EUR 55

Jestli stanovená finanční částka u jednotlivých zemí odpovídá aktuální situaci cen ve veřejném stravování, tedy zda zaměstnancům pokryje náklady na stravování na jejich pracovní cestě, bude opětovně zjišťováno v polovině příštího roku a poté budou navrženy změny do nové vyhlášky pro rok 2023.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).