Hlavní navigace

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2012

5. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Největší novinkou v zahraničním stravném jsou nová časová pásma. Nezanedbatelná je i úprava krácení stravného při poskytnutí bezplatného jídla.

V roce 2012 se výrazně mění poskytování zahraničních cestovních náhrad. Došlo k upravení časových pásem rozhodných pro výši zahraničního stravného poskytovaného a stejně jako u tuzemského stravného, se mění způsob krácení při poskytnutí bezplatného jídla. Čtěte také: Změny v cestovních náhradách 2012

Nová časová pásma zahraničního stravného

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.  Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. 1. 2012 poskytuje zahraniční stravné:

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Nově jsou tedy upravena jak časová pásma poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Je tedy upravena varianta, kdy při kombinaci práva zaměstnance na tuzemské stravné a současně na zahraniční stravné byla v podstatě zaměstnanci uhrazena čtyři jídla, která mají hodnotu snídaně, oběda nebo večeře. Čtěte také: I podnikatelé mají nárok na cestovné a stravné. Obojí lze odečíst z daní   

Příklad: 

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z Prahy do Vídně. Na služební cestě na území Česka strávil v uvedený den 5,5 hodin a na území Rakouska 11 hodin.

V roce 2011 měl nárok na tuzemské stravné ve výši 63 korun a na zahraniční stravné ve výši poloviční sazby, tj. 22,5 ze 45 EUR (sazba pro Rakousko).

V roce 2012 má nárok na tuzemské stravné ve výši 64 korun a na zahraniční stravné ve třetinové výši, tj. 15 ze 45 EUR.

Příklady na kombinaci tuzemského a zahraničního stravného v roce 2012: 

a) Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu. Na území ČR strávil první den 4 hodiny, v zahraničí 4 hodiny. 

Za první den mu nenáleží tuzemské stravné (měně než 5 hodin), ale náleží mu zahraniční stravné v třetinové výši (podmínka alespoň jedna hodina v zahraničí, tuzemské stravné nenáleží)

b) Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu. Na území ČR strávil první den 6 hodin, v zahraničí 4 hodiny. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Za první den náleží tuzemské stravné ve výši 64 korun, ale nenáleží zahraniční stravné (zahraniční cesta musí trvat déle než 5 hodin, pokud náleží tuzemské stravné).      

Krácení zahraničního stravného

Při krácení zahraničního stravného se postupuje obdobně jako při krácení stravného tuzemského. I tady je změna ve slovním spojení zaměstnavatel je oprávněn krátit na zaměstnanci přísluší. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši: 

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 % 
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Nekrácené stravné nebo krácení v nižší výši 

Jestliže zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu neurčí nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v paragrafu 170. Zaměstnavatel může před pracovní cestou určit nižší míru krácení. Maximum je však stanoveno zákoníkem práce. Zaměstnanci tedy přísluší krácená hodnota stravného a v případě, kdy zaměstnavatel určí jinou nižší hodnotu krácení stravného, bude toto stravné vyplacené nad rámec daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele. Podmínkou je, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy, včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Tedy obdobná úprava jaká se dosud používala při poskytování stravného ve vyšší výši, než stanoví zákoník práce

MM_socky3

Toto se však týká pouze podnikatelské sféry. V případě státní sféry je třeba se závazně řídit § 179 zákoníku práce. Zde je uvedeno, že jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu uvedenou maximální hodnotu stravného. Čtěte také: Změny v tuzemských cestovních náhradách 2012

Sazby zahraničního stravného

Sazby zahraničního stravného pro rok 2012 stanovuje vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného. V roce 2012 se mění sazby stravného pro: 

  • Irsko – snížení z 50 EUR na 45 EUR
  • KLDR – snížení ze 45 EUR na 40 EUR 
  • Tunisko – snížení ze 45 EUR na 40 EUR

Sazby zahraničního stravného ve vybraných zemích

Země Základní sazba stravného
Evropská Unie:  
Slovensko 30 EUR
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GBP
Ostatní Evropa:
Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie: 
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Irák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří: 
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).