Hlavní navigace

Zahraniční faktura od německé firmy. Kdy ji uvést v hlášení k DPH?

12. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Plátce DPH přijímá fakturu od německé firmy. Kdy ji uvádí v kontrolním či souhrnném hlášení, potažmo daňovém přiznání? Radí odborník.

Server Podnikatel.cz nabízí svým čtenářům odborné poradny, ve kterých mohou své dotazy směrovat mimo jiné na daňového poradce.

Dotaz se týká zahraniční fakturace z Německa. 

Jsem elektrikář plátce DPH měsíční, OSVČ na A1 formulář. V kontrolním hlášení dávám tuto fakturu (částku z ní dle kurzu) do políčka 21 (Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2) a uvádím ji do souhrnného hlášení. 

Kolega elektrikář, taky plátce DPH měsíční, mi na tuto fakturu napíše fakturu na odpracovanou částku např. Já dostal od Němce 600 EU, on mi vystavil na 300 EU fakturu. Jeho faktura obsahuje – fakturováno se sazbou 0 %, daň odvede zákazník. 

Dotaz zní: píšu tu jeho fakturu někam do kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, potažmo daňového přiznání za daný měsíc? U neplátce DPH si fakturu schovám až na konec do daňového přiznání za celý rok. Jinak faktura od německého chlebodárce je osvobozena od daně. Daň je odvedena v DE.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Odpověď daňového poradce: 

Jako první krok při řešení Vašeho dotazu je nezbytné ujasnit si, jaké služby vlastně odběrateli se sídlem v Německu poskytujete.

1) Varianta, kdy by šlo o služby s místem plnění dle § 10 ZDPH

Pokud poskytujete „stavební práce“, pak jde zřejmě o služby, u nichž se místo plnění řídí místem, kde se nemovitá věc nachází. Místo plnění by bylo v Německu, což znamená, že plnění není předmětem české DPH a daň musí být odvedena v Německu.

Jde o služby s nestandardním určením místa plnění, a proto se NEUVÁDĚJÍ V SOUHRNNÉM HLÁŠENÍ (viz § 102 ZDPH).

Dále je v případě takové služby nutno vzít na vědomí, že zatímco Směrnicí upravující uplatnění DPH v celé EU (2006/112/ES) je harmonizováno místo plnění (ve všech státech platí pravidlo uvedené v předchozím odstavci), není již harmonizováno, KDO daň platí, jestli je to dodavatel (Vy) nebo odběratel (Váš odběratel se sídlem v Německu). Na otázku, kdo je povinen v tomto případě daň odvést, poskytnou odpověď vždy vnitrostátní předpisy dané země EU.

Mohlo by vás zaujmout: Plátce DPH uplatňující daňový paušál pořizuje vůz do firmy. Jak postupovat

Ohledně subdodávky, kterou odebíráte od dalšího plátce registrovaného v ČR (jak předpokládám, v dotazu to není přesně uvedeno), platí, že i tato subdodávka je poskytnutím služeb s místem plnění v Německu. Pokud jde o tuto fakturu, coby Váš vstup, dle mého názoru ji do daňového přiznání neuvádíte, nelze si koneckonců uplatnit žádný nárok na odpočet. Do DP uvádíte celkovou službu poskytnutou německému odběrateli, tedy jako výstup, který zahrnuje i částku uvedenou na faktuře od subdodavatele. Tedy např. Vy jste poskytl v daném měsíci službu za 200, Váš subdodavatel za 100 + 0 DPH. Německému odběrateli vystavíte fakturu za 300 + 0 DPH. Tato částka bude uvedena do řádku 26 daňového přiznání (nikoliv do ř. 21).

Faktura od subdodavatele, ani faktura vystavená Vámi pro německého odběratele nebude v tomto případě uváděna ani do kontrolního hlášení ani do souhrnného hlášení.

2) Varianta, kdy by šlo o službu se standardním určením místa plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH

V případě, že nepůjde o službu související s nemovitou věcí, ale o službu se standardním určením místa plnění, tedy dle § 9 odst. 1 ZDPH (což je ovšem u stavebních prací málo pravděpodobné), bude postup následující:

– Místo plnění se řídí sídlem odběratele, proto subdodávka mezi Vaším českým dodavatelem a Vámi bude s místem plnění v tuzemsku, Váš subdodavatel Vám

a) buď vystaví fakturu s DPH nebo

b) Vám poskytuje stavební a montážní práce ve smyslu § 92e ZDPH a bude aplikován tzv. vnitrostátní reverse charge, kdy dodavatel vystaví fakturu bez daně a odběratel odvádí DPH; jedná se tuzemské plnění; Váš subdodavatel vystavuje fakturu bez daně ze zcela jiného důvodu než je důvod uvedený v bodě 1 (kde jde o mimotuzemské plnění).

– Rovněž ve vztahu mezi Vámi a odběratelem se sídlem v Německu by platilo, že místo plnění se řídí sídlem odběratele, toto plnění by tedy bylo fakturováno bez DPH, ale jelikož jde o plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH, bude uváděno v souhrnném hlášení; v kontrolním hlášení nikoliv.

Přijetí služby od českého subdodavatele byste vykazoval v daňovém přiznání v závislosti na tom, zda jde o případ a) na ř. 40 nebo případ b) (vnitrostátní reverse charge) na ř. 25 a zároveň na ř. 43. 

Poskytnutí služby německému odběrateli byste vykazoval v přiznání k DPH v ř. 21 (a též v souhrnném hlášení).

chytré podnikání - tip témata

Ještě si dovolujeme dodat, že skutečnost, že daň odvádí německý odběratel, nemůže český plátce považovat za potvrzení toho, že celá procedura probíhá správně. V souvislosti s Variantou A je třeba ověřit v německých předpisech, kdo má povinnost odvádět DPH v Německu, zda to není český dodavatel – osoba povinná k dani, jinak řečeno ověřit, zda se dle německých předpisů nemusíte registrovat coby německý plátce DPH.

Je zřejmé, že v dotazované situaci je aplikace daně z přidané hodnoty poměrně komplikovaná. Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který zohlední všechny okolnosti, které jsou pro správný daňový postup důležité.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).