Hlavní navigace

Kolik stojí zahraniční platby na podnikatelských účtech? Porovnejte si poplatky bank

11. 2. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Tuzemské banky nabízejí širokou škálu podnikatelských účtů. Ty umožňují i tzv. zahraniční platební styk. Při jednorázových platbách se ale při špatném výběru banky mohou takové platby pěkně prodražit.

Zahraniční platby nevycházejí u tuzemských bank příliš levně. Obecně nejvyšší poplatky jsou v případě, kdy má podnikatel veden svůj byznys účet v českých korunách. Při vyšších částkách může za jeden převod sáhnout pěkně hluboko do kapsy. Navíc banky svými sazebníky klienty nutí, aby všechny platební operace prováděly elektronicky. Jednorázové příkazy na pobočkách bank se už vůbec nevyplácejí. Čtěte více: Na přepravě zboží z e-shopu můžete ušetřit až desítky procent

Základní rozdíly v nabídce bank

Přehled zahraničních plateb nelze u tuzemských bank srovnávat podle jednotného klíče. Některé banky dokážou rozlišit platby, které souvisejí například se Slovenskem či s ostatními zeměmi eurozóny.

Rozdíly jsou také v zapojení jednotlivých evropských bank do evropského vypořádání plateb, stejně jako systém, kdy se o poplatky dělí příjemce a odesílatel platby. A i od toho se jednotlivé poplatky za převod odvíjejí.

Pokud má podnikatel své byznys konto vedeno pouze v českých korunách, musí počítat sice s vyššími poplatky, ale s poplatky za konverzi měny si už hlavu lámat nemusí. Banka převod z eura na české koruny a opačně provede automaticky dle aktuálního kurzu. Čtěte více: Chytrým nákupem kancelářských potřeb můžete ušetřit na dárcích pro obchodní partnery

Tyto platby se vyplatí pouze v případě, že podnikatel provádí zahraniční transakce jednorázově, u pravidelných se již vyplatí uvažovat o vedení účtu v cizí měně. A ten nemusí být vždy veden pouze v eurech. Větší banky nabízejí vedení účtu hned v několika cizích měnách. Záleží proto na tom, v jaké měně klient transakce realizuje nejčastěji. Čtěte více: Srovnání tarifů mobilních operátorů pro podnikatele, můžete ušetřit tisíce korun

Pojmy, které se u zahraničních plateb vyskytují

Poplatky za zahraniční platební transakce mohou být pro drobného podnikatele velmi nepřehledné. Banky často používají v rámci svých sazebníků doplňující informace, které jsou pro běžného klienta často neuchopitelné. Může se tak setkat s pojmy jako Europlatba, TARGET2, SEPA, SHA, BIC a nedokumentární platební styk. Co znamenají?

Nedokumentární platební styk
je bezhotovostní zahraniční a tuzemský platební styk v cizí měně

BIC
Bank Identifier Code, tedy mezinárodní identifikační kód banky, který má standardizovaná pravidla. Uvádí se buď v osmimístném nebo jedenáctimístném tva­ru.

SHA
o poplatky se dělí jak příjemce, tak odesílatel platby.

SEPA
Single Euro Payments Area, tzn. jednotná oblast pro platby v eurech. SEPA zahrnuje členské státy Evropského hospodářského prostoru, tj. 27 států EU (Evropské unie) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.

TARGET2
jedná se o evropský systém vypořádání plateb, přičemž poplatky u zahraničních plateb v rámci tohoto systému se odvíjejí od toho, zda banka je či není v tomto systému zahrnuta. Pokud se platba zadává přes internetové bankovnictví, aplikace by měla automaticky podle BIC formátu rozeznat, zda konečná banka při odchozí platbě je v systému zahrnuta či ne.

Europlatba

V zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru byla zavedena tzv. „Europlatba", přeshraniční platba v EUR do výše 50 000 EUR.

Platební instrukce Europlatby musí splňovat tyto podmínky:

 1. správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo účtu) příjemce
 2. správně zadaný BIC (Bank Identifier = SWIFTový kód banky příjemce)
 3. řízení poplatků „SHA" (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky hradí příjemce)
 4. neobsahovat žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování (kódová slova uváděná do pole „Informace pro banku" v aplikacích elektronického a internetového bankovnictví)

Přehled podnikatelských kont a poplatků za zahraniční platby

Server Podnikatel.cz vybral společně s oslovenými bankami nejvhodnější podnikatelské účty pro drobné podnikatele, u nichž lze zahraniční platby realizovat.

ČSOB

Podnikatelské konto

Toto konto je určené živnostníkům, drobným podnikatelům a menším firmám se sídlem nebo místem podnikání v ČR. Je vhodné pro podnikatele, kteří uskutečňují omezený počet platebních operací a chtějí mít přehled o zůstatcích a pohybech na svých účtech.

  Poplatky za příchozí platby v rámci Slovenska-Česka
 • Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR: 6 Kč 
  Poplatky za odchozí platby v rámci Česka-Slovenska
 • odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR: 9 Kč (na přepážce, linka 24, ELB) 
 • odchozí platba s datem splatnosti následující den v/p klienta v ČR a SR: 40 Kč, (na přepážce), 15 Kč(box, linka 24) a 3 Kč (ELB)
 • odchozí platba s datem splatnosti tentýž den v/p klienta v ČR a SR: 50 Kč (na přepážce), 15 Kč (linka24)  a  3 Kč (ELB)
  Poplatky za příchozí platby z ostatních států eurozóny
 • příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR: 1 %, min. 150, max. 1000 Kč
 • příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR: 150 Kč
Poplatky za odchozí platby z ostatních států eurozóny
 • odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně  1 %   + 250 Kč,  min. 250 Kč, max. 1500 Kč  (na přepážce); 1 %,  min. 250 Kč, max. 1500 Kč  (linka 24, ELB)
 • odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR:  500 Kč (na přepážce), 250 Kč (linka 24, ELB)
 • odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR:  1 % + 250 Kč,  min. 250 Kč, max. 1500 Kč (na přepážce), 0,7 %, min.250 Kč, max. 750 Kč (linka 24, ELB)

Česká spořitelna

Firemní účet České spořitelny

Firemní účet České spořitelny je vhodný pro malé firmy a podnikatele, svobodná povolání, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a pro neziskový sektor. Firemní účet nabízí zvýhodněné podmínky plateb – čím aktivnější klient je, tím výhodnější jsou pro něj transakce. V ceně účtu je také kontokorent, který mohou využít i začínající podnikatelé. Využít mohou také výhodného úvěru.

Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně
 • úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny: 50 Kč
 • úhrada v měně EUR ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP, nebo přeshraniční převod, nebo SEPA převod do výše 50 000 EUR: 220 Kč
 • SEPA převod nad 50 000 EUR: 1 %, min. 220 Kč, max. 1500 Kč
Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně 
 • úhrada ze Slovenské spořitelny: 0 Kč
 • úhrada v měně EUR od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP, nebo přeshraniční převod, nebo SEPA převod do 50 000 EUR: 100 Kč
 • úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York: 100 Kč

Raiffeisenbank

Podnikatelské eKonto

Výhodou Podnikatelského eKonta od Raiffeisenbank je, že při splnění věrnostních podmínek má klient zdarma vedení účtu včetně karty, internetového bankovnictví, dvou podúčtů v cizích měnách i dvou výběrů z bankomatu měsíčně.

Poplatky za příchozí platby v rámci Slovenska-Česka
 • z Tatrabanky 0 Kč
 • v ostatních případech 200 Kč
Poplatky za odchozí platby v rámci Česka-Slovenska
 • do Tatrabanky 50 Kč
 • v ostatních případech 220 Kč

Poplatky za příchozí platby z ostatních států eurozóny: 200 Kč
Poplatky za odchozí platby z ostatních států eurozóny: 220 Kč

GE Money Bank

Genius Business Export/Import 30

GE Money Bank nabízí pro pro menší firmy a podnikatele účet Genius Business Export/Import 30, který se vyplatí především těm, kteří pravidelně obchodují se zahraničními partnery.

odchozí Europlatba podaná elektronicky: 75 Kč
příchozí Europlatba: 15 Kč

odchozí platba ostatní (zadaná elektronicky): 0,9 %, min. 220 max. 600 Kč
příchozí platba ostatní: 50 Kč

Poštovní spořitelna

Era účet k podnikání

Účet je určen fyzickým osobám podnikatelům. Finanční záležitosti můžete řešit na každé poště a ve všech finančních centrech Poštovní spořitelny. Účet lze ovládat i pomocí internetu, mobilního telefonu nebo pevného telefonu (včetně Klientského poradce), samoz­řejmostí je zřízení a vedení těchto služeb zdarma.

Poplatky za příchozí platby v rámci Slovenska-Česka
 • příchozí platby z ČSOB v ČR/SR: 6 Kč
Poplatky za odchozí platby v rámci Česka-Slovenska
 • odchozí platby do ČSOB vČR/SR: 9 Kč
Poplatky za příchozí platby z ostatních států eurozóny  
 • příchozí SEPA převody v EUR do max. částky 50 000 EUR: 150 Kč
 • příchozí SEPA převody v EUR nad částku 50 000 EUR: 1 % z převáděné částky, min. 150 Kč; max. 1000 Kč
Poplatky za odchozí platby z ostatních států eurozóny
 • odchozí SEPA převody do max. částky 50 000 EUR – zadané elektronicky: 250 Kč
 • odchozí SEPA převody do max. částky 50 000 EUR - zadané v písemné formě: 500 Kč
 • odchozí SEPA převody nad částku 50 000 EUR – zadané elektronicky: 0,7 % z převáděné částky (min. 250 Kč; max. 750 Kč)
 • odchozí SEPA převody nad částku 50 000 EUR – zadané v písemné formě: 1 % z převáděné částky, min. 250 Kč; max. 1500 Kč
 

UniCredit Bank

Business konto 20

BUSINESS Konto je k dispozici ve čtyřech variantách, v závislosti na počtu transakcí zdarma, druhu přímého bankovnictví a typu platební karty.

Poplatky za příchozí platby v rámci Slovenska-Česka: Europlatba 200 Kč
Poplatky za odchozí platby v rámci Česka-Slovenska: Europlatba 250 Kč

 

Poplatky za příchozí platby z ostatních států eurozóny: Europlatba 200 Kč
Poplatky za odchozí platby z ostatních států eurozóny: Europlatba 250 Kč

Při platbách nad 50 tisíc EUR:
 • odchozí platby: 0,9 %, min. 250 Kč, max. 1500 Kč
 • příchozí platby: 0,9 %, min. 200 Kč, max. 1500 Kč

Fio banka

Podnikatelský účet

Podnikatelský účet od Fio banky je určen pro podnikatele, živnostníky a firmy. Výhodou účtu je jeho vedení zcela zdarma.

Poplatky za příchozí platby v rámci Slovenska-Česka: 0 Kč
Poplatky za odchozí platby v rámci Česka-Slovenska: 0 Kč

Europlatby za příchozí platby v rámci systému TARGET2: 25 Kč, resp. 1 EUR
Europlatby za odchozí platby do ostatních států eurozóny: 50 Kč, resp. 2 EUR

Příchozí SEPA platby:
 • do 50 000 EUR: 0,25 % z objemu převodu min. 50 Kč, max. 250 Kč plus 150 Kč*
 • nad 50 000 EUR: 0,25 % z objemu převodu min. 50 Kč, max. 250 Kč plus plus 1,00 %, min 150 Kč / max. 1000 Kč
Odchozí platby:
 • s poplatkovou dispozicí SHA nebo BEN: 250 Kč
 • libovolná platba v cizí měně jiné než EUR: 0,25 % z objemu převodu min. 50 Kč, max. 250 Kč plus 1,00 %, min 250 Kč / max 1500 Kč*

* Uvedený poplatek je účtován ze strany instituce, jejímž prostřednictvím Fio banka, a.s. službu poskytuje. Platí pro převody v měnách zemí EHP a mezi účty vedenými v zemích EHP, u nichž je přípustná dispozice s poplatky pouze SHA (každá strana transakce hradí poplatky své bance).

Fio Banka ale v nejbližších dnech oznámí změny v oblasti zahraničního platebního styku, které mimo jiné sjednotí poplatek za všechny příchozí mezinárodní platby v EUR. Ty budou sjednoceny na 25 Kč, resp. 1 EUR, prozradila serveru Podnikatel.cz Vendula Žaloudíková, mluvčí Fio banky.

LBBW bank

IQ Podnikatelský účet BASIC

IQ Podnikatelský účet je balíček komplexních bankovních produktů a služeb spojený s běžným účtem, který usnadní správu a kontrolu podnikatelských financí. Podnikatel si může sám vybrat tu nejlepší variantu IQ Podnikatelského účtu tak, aby přesně odpovídala potřebám jeho podnikání.

Zahraniční platby (eurozóna vč. Slovenska)

 • odchozí zahraniční platba (na papíře): 0,9 % min. 500 Kč, max. 2200 Kč
 • odchozí zahraniční platba (elektronicky): 0,9 % min. 350 Kč, max. 2000 Kč
 • příchozí zahraniční platba (z eurozóny): 200 Kč jednorázově

mBank

Podnikatelský účet mBUSINESS KONTO

Podnikatelský účet od mBank je účet pro fyzické osoby. K jeho zřízení stačí občanský průkaz a doklad o podnikatelském oprávnění (živnostenský list, koncese nebo jiný doklad obsahující IČ – originál nebo ověřenou kopii).

školení červen 22 - tip do článku

mBank mezinárodní bankovní převody v současné době nenabízí.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).