Hlavní navigace

Zajímá vás: Stravné 2013 a jeho maximální výše. Jak se změnily sazby?

 Autor: 631791
Je v nějaké míře omezena výše stravného a jak se změnilo zahraniční stravné na pracovní cestě od roku 2013? Odpovídáme v našich odborných poradnách.
Redakce 4. 1. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpoví rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z poradny Mzdového účetnictví a personalistiky

Chci se zeptat, zda, a pokud ano, v jaké míře je omezena výše stravného v podnikatelském sektoru. Minimální je stanovena vyhláškou Ministerstva financí. Z nějakých zdrojů však vyplývá, že v podnikatelském sektoru strop stanoven není. Jedná se o stravné v ČR a Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Ano, je pravdou, že maximální výše stravného v podnikatelském sektoru není stanovena žádným limitem. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce bude dle § 24 zákona o daních z příjmů na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.


Autor: www.sxc.hu

Zahraniční stravné se pro rok 2013 mění.

Za příjmy ze závislé činnosti se dle § 6 odst. 7 a) zákona o daních z příjmů nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. státní sféra), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách. Jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem. Oním zvláštním předpisem je samozřejmě vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Pro rok 2013 se jedná o vyhlášku č. 472/2012 Sb. pro tuzemské stravné a vyhlášku č. 392/2012 Sb. pro zahraničí stravné.

Zjednodušeně řečeno – stravné maximálně v limitu stanoveném pro státní sféru bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelné a nebude podléhat dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojistného u zaměstnance. Vše vyplacené navíc bude součástí jeho mzdy.

Zahraniční stravné na pracovní cestě nově od roku 2013 

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2013 poskytuje zahraniční stravné: 

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin, 
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin, 
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. 

Vyhláškou č. 392/2012 Sb., jsou upraveny sazby zahraničního stravného pro rok 2013. Mění se základní sazba stravného v případě Argentiny a Paraguay na 40 USD. Dále byly sníženy sazby u Estonska ze 45 na 40 EUR a sjednoceny sazby v případě některých republik bývalé Jugoslávie, a to snížením sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 EUR. Významnou změnou je zvýšení základní sazby zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).