Hlavní navigace

Zajímá vás: Stravné 2013 a jeho maximální výše. Jak se změnily sazby?

4. 1. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Je v nějaké míře omezena výše stravného a jak se změnilo zahraniční stravné na pracovní cestě od roku 2013? Odpovídáme v našich odborných poradnách.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpoví rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z poradny Mzdového účetnictví a personalistiky

Chci se zeptat, zda, a pokud ano, v jaké míře je omezena výše stravného v podnikatelském sektoru. Minimální je stanovena vyhláškou Ministerstva financí. Z nějakých zdrojů však vyplývá, že v podnikatelském sektoru strop stanoven není. Jedná se o stravné v ČR a Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Ano, je pravdou, že maximální výše stravného v podnikatelském sektoru není stanovena žádným limitem. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce bude dle § 24 zákona o daních z příjmů na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.


Autor: www.sxc.hu

Zahraniční stravné se pro rok 2013 mění.

Za příjmy ze závislé činnosti se dle § 6 odst. 7 a) zákona o daních z příjmů nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. státní sféra), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách. Jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem. Oním zvláštním předpisem je samozřejmě vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Pro rok 2013 se jedná o vyhlášku č. 472/2012 Sb. pro tuzemské stravné a vyhlášku č. 392/2012 Sb. pro zahraničí stravné.

Zjednodušeně řečeno – stravné maximálně v limitu stanoveném pro státní sféru bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelné a nebude podléhat dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojistného u zaměstnance. Vše vyplacené navíc bude součástí jeho mzdy.

MM_socky3

Zahraniční stravné na pracovní cestě nově od roku 2013 

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2013 poskytuje zahraniční stravné: 

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin, 
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin, 
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné. 

Vyhláškou č. 392/2012 Sb., jsou upraveny sazby zahraničního stravného pro rok 2013. Mění se základní sazba stravného v případě Argentiny a Paraguay na 40 USD. Dále byly sníženy sazby u Estonska ze 45 na 40 EUR a sjednoceny sazby v případě některých republik bývalé Jugoslávie, a to snížením sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 EUR. Významnou změnou je zvýšení základní sazby zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR. 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).