Hlavní navigace

Zákazu kouření se nevyhnete, nepomohou ani spolky typu Libertas

5. 9. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Podnikatelé, kteří se snaží vyhnout zákazu kouření, by se měli mít na pozoru. Různé spolky jim nabízí „zaručená sofistikovaná řešení“, která ale nefungují.

Bohužel je tato cesta asi mnohem nebezpečnější než vlastní provozování klubovny/spolku. Na tomto místě je tedy vhodné opět upozornit, že každá prokázaná snaha účelově obcházet zákon (a zde je více než očividná) je protiprávní a pojí se s ní příslušné negativní (nejen) právní důsledky.

Čtěte také: Založím klub či spolek a vyhnu se tím zákazu kouření? Jde o naprostý nesmysl

„Zaručená“ řešení jsou značně pofidérní

Alternativou, kterou někteří podnikatelé využili, aby se vyhnuli zákazu kouření, je například možnost stát se partnerem spolku LIBERTAS Smoke'n'Taste Club, z. s., který byl údajně založen „spolkem právníků“. Prý vymysleli řešení pro ty, kteří chtějí ve svém baru, restauraci či kavárně zachovat možnost kouření. Na první pohled se jedná o sofistikované řešení, které údajně tvoří právní prostředí, na které tento zákon nedopadá. Na druhý pohled jde o nesmysl, který může poškodit samotného podnikatele.

Podívejme se na LIBERTAS Smoke'n'Taste Club, z. s., dále jen („Libertas“) podrobněji. Ať si uděláme obrázek o tom, kdo za spolkem stojí a jaký motiv asi za tímto projektem bude.

Zakládající členové jsou:

  • Ing. Jiří Kocourek
  • Pavla Dvořáková
  • Spolek provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví, IČ: 05584779, se sídlem Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 – (Petr Kocourek)

Pro nás bude důležitý Spolek provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví, za kterým stojí jistý Petr Kocourek. Před iniciátorem projektu, Petrem Kocourkem, a jeho aktivitami ostatně varovala i Česká advokátní komora, podle které neoprávněně poskytuje právní služby advokáta. Studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy ale nedokončil.

Serióznosti iniciátora projektu nepřidává ani to, že má hlášen trvalý pobyt na Úřadu městské části Praha 6 a potýká se s nejednou exekucí. Petr Kocourek, který figuruje i v jiných projektech nabízejících právní řešení dalších lidských hříchů. Nejznámější je určitě projekt „pojištění na pokuty“ za dopravní přestupky, který propaguje youtuber MikeJePan. „Úspěšnost“ projektu dokládá mimo jiné to, že je postupně nabízen pod řadou různých značek a samotný Petr Kocourek byl „vybodovaný“. O této činnosti se můžeme dočíst například v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č. j. 52 A103/2015–69, který následně potvrdil Nejvyšší správní soud.

O praktikách tohoto „pojištění“ točí videa na YouTube i bývalý „spokojený“ klient pod přezdívkou „TvrdýBob“, Petr Vojnar a další. Petr Kocourek je již jednou pravomocně podmíněně a jednou nepravomocně odsouzený, kdy v druhém případě se jednalo o podvod za více jak 500 000 Kč (soud proběhl 20. 7. 2017).

Ano, padne zde určitě silný argument některých „partnerů“ tohoto spolku, který bude znít: „Zatím to funguje, kouříme v restauraci a nikdo nic neřeší. Tak proč by to nemělo fungovat i nadále?“ Nový tabákový zákon vstoupil v účinnost teprve nedávno a provozovatelům běžela do konce srpna ochranná devadesátidenní lhůta, ve které byli povinni stanoveným podmínkám přizpůsobit svou činnost a za porušení jim nebyly udělovány sankce.

Čtěte více: Končí doba hájení. Za porušení protikuřáckého zákona začnou padat pokuty

Něco k modelu Libertas a jiných „podnikavců“

To, že provozovatel (umožňuje-li mu to nájemní smlouva) či majitel pronajme prostory (tj. restauraci), v nichž provozuje hostinskou činnost spolku, nic toto neřeší (řekneme si níže proč). Úvodem je nutno poukázat na to, že cena nájmu těchto prostor by měla být cena obvyklá, ne cena ve výši například 1 Kč. Vzhledem k tomu, že většina provozů je v pronajatých prostorách, měla by se cena nájmu rovnat ceně nájmu + základní služby. Protože spolku určitě nepronajímáte prostory jen na určité dny, ale na celý měsíc, a to jako „klubovnu“. I toto budou s největší pravděpodobností příslušné orgány řešit při následné kontrole, kdy budou zjišťovat, zda se nejedná o účelové obcházení litery zákona.

Pak samozřejmě budou chtít toto vše po vás doložit, a to včetně všech provedených a přijatých plateb. Vzhledem k tomu, že zde „pouze“ poskytujete „catering“. Instituce se budou zajímat, kde catering pro členy klubu připravujete, a to znamená, že určitě máte se spolkem nájemní smlouvu na prostory, kde tento „catering“ připravujete. Pokud ji máte, bude muset být k provozování hostinské činnosti a budete muset splňovat veškeré legislativní požadavky a zákony. Čímž toto opět nic neřeší.

Na tento „catering“ budete mít určitě i zaměstnance, což je pro vás další problém. Je třeba si uvědomit, že „protikuřácký zákon“ je zákon o ochraně zdraví. Pokud nájemní smlouvu na tyto prostory nemáte a „připravujete catering“ v jiných prostorách, máte asi opět problém. Protože platit si další „kuchyni“ asi bude ekonomicky nesmyslné, včetně řešení transportu jídel dle platné legislativy.

Každopádně tento model není cesta, teda je, ale do pekel. A opět nic neřeší ani v jednom případě. Taktéž asi hosté nebudou za „catering“ platit spolku, ale vám a vy budete vše evidovat přes EET, pokud ne, vyvstane zde další a větší problém. Nebo vše inkasuje spolek a vy mu jen fakturujete třeba i denně za „catering“? Pokud ano, opět toto nic neřeší. Neuvádím záměrně model, jen poukazujeme na jeho značné nedostatky. Protože vždy se dostáváme do výchozí pozice, kdy se „provozují stravovací služby“.

Výše uvedený text je spíše k zamyšlení a uvědomění si, že podobné modely vám přinesou pouze problémy a zbytečnou pozornost nejedné instituce. Pokud se jedná pouze o pronájem prostor pro členy spolku (soukromá akce, i když na kalendářní měsíc), kde se následně „zajišťuje catering“, nejedná se v tomto případě o soukromé prostory spolku. Tyto prostory máte pronajaté vy, a to k podnikatelské činnosti, kterou zde následně vykonáváte. Čímž opět nic neřešíte.

Navíc zákaz kouření je nekompromisní. Platí všude tam, kde se poskytují stravovací služby (podávají potraviny nebo nápoje). Nezáleží na tom, jestli je provozovna označena jako restaurace, hospoda, bar nebo klub. Nezáleží ani na tom, jestli ji provozuje samostatný živnostník nebo spolek. Pokud by se šlo hlouběji, měl by vám spolek hradit veškeré náklady za catering pro jeho členy, protože to je jeho hlavní činnost. Což by znamenalo, že celou tržbu bude inkasovat spolek. Vám v rámci vyúčtování zaplatí následně za cateringové služby. Což jde i v poměru 1:1. Ano, mohl by to dělat denně, ale ani při tomto modelu se nevyhnete tomu, co je napsáno výše a níže. Hlavně se následně dostáváte do dalších problémů a střetu se zákonem. Protože máte tržbu řádně neevidovanou v rámci EET, což by vám mohlo následně přivodit další nemalé problémy.

Je třeba si uvědomit, že navržený zákaz kouření je vázán na pojem „stravovací služba“. Ta se nejčastěji poskytuje v rámci živnosti „hostinská činnost“. Pokud připravuji a prodávám pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, a činím-li tak soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, potřebuji živnostenské oprávnění k živnosti hostinská činnost a vztahují se na mě všechny povinnosti s tím spojené. V opačném případě mi hrozí, že se dopustím ještě závažnějších deliktů, než je nezajištění dodržování zákazu kouření – např. trestného činu neoprávněného podnikání.

Čtěte také: 7 povinností, které musí hospody plnit v souvislosti se zákonem o zákazu kouření

Je dobré se zamyslet i nad tímto

Lze se zákazu kouření vyhnout přeměnou hospody na klub?

Ne. Nezáleží na tom, jestli je provozovna označena jako restaurace, hospoda, bar nebo klub. Nezáleží ani na tom, jestli ji provozuje samostatný živnostník nebo spolek. Klíčové je pouze to, zda je zde poskytována stravovací služba (podávají se potraviny nebo nápoje). Jednoduše řečeno – pokud prostor funguje jako hospoda, pak to bude hospoda a platí zde zákaz kouření. Zákazu kouření se nelze vyhnout ani nepřímým způsobem placení, ani zamezením přístupu veřejnosti (k tomu viz níže).

Bude zákaz platit i pro akce s uzavřenou společností (výročí, svatby a jiné akce)? Ano.

Zákaz kouření v provozovně stravovací služby bude platit i v případě, že prostor provozovny nebo její části v danou chvíli nebude veřejně přístupný (například budou salonek či celá provozovna rezervovány pro akci s uzavřenou společností nebo bude po zavírací době). Ani kdyby v danou chvíli k poskytování stravovací služby nedocházelo (lidé by si přinesli své vlastní potraviny nebo nápoje), stejně by to na dlouhodobém charakteru prostoru provozovny stravovacích služeb nic neměnilo. Opačný výklad by mohl vést k obcházení zákona. Analogicky též ve škole není možné kouřit, když je tělocvična pronajata třetí osobě pro mimoškolní aktivity.

Lze umožnit kouření ve vedlejší místnosti? Co když ve vedlejší místnosti sídlí jiný subjekt, který zde kouření umožňuje? 

Zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb je úplný. Nebyla schválena varianta, která by umožnila zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření (tzv. kuřárnu). Kontrolní orgány budou v každém individuálním případě vážit, zda se jedná či nejedná o obcházení zákona (tedy zda inkriminovaný prostor fakticky funguje jako kuřárna v restauraci, či nikoli).

Je tedy způsob „stát se partnerem spolku“ cestou, jak obejít zákaz kouření? 

Stačilo pozorně číst předešlé řádky a odpověď je více než jednoznačná, není. Právní pomoc může mít mnoho forem. Rozhodně však nikdy nezaručuje, že kontrola nebo následné řízení dopadnou tak, jak shora popsaný projekt slibuje. Ostatně když se zaměříme na stanovy Libertas, tak samotný kuřák – váš host – podle stanov ani na právní pomoc spolku právo nemá. Budou pak vaši hosté poté, co jim bude třeba i opakovaně za porušení zákazu kouření ukládána sankce až do výše 5000 Kč stále spokojení a budou se k vám rádi vracet?

MM_socky3

Případně uložené sankce ponesou jak provozovatelé, tak kuřáci sami. Za kouření zaplatí vlastně dvakrát: jednou členský příspěvek a jednou pokutu. Otázkou je, která z částek bude nakonec vyšší. A zda na členský příspěvek/udělenou pokutu restaurační provoz za těch pár měsíců vydělá.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že stačí jeden naštvaný host nebo konkurence, která na vás strhne pozornost příslušných orgánů. Nenechte se uchlácholit tím, že je vše „právně nenapadnutelné“ a nic se vám nemůže stát. Stále ještě platí ochranná lhůta, proto zatím příslušné úřady tuto problematiku víceméně neřeší. Nyní se řeší spolky a kluby, které se podobným postupem snaží vyhnout EET. Nic není hned a vše vás může dostihnout nepřipravené a uchlácholené, že jste chytřejší a zase se vám povedlo někoho nebo něco „přečůrat“.

Autor článku

Věnuje se poradenství pro hotely a gastroprovozy. Působí hlavně jako krizový manažer, ale pomáhá i se zakládáním restaurací, kdy podnikatelům poskytuje komplexní služby od vybavení až po legislativu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).