Hlavní navigace

Základní sleva na dani se od roku 2022 zvýší na 30 840 Kč. Co ostatní slevy?

1. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Základní sleva na poplatníka se od roku 2022 zvýší o 3 tisíce na necelých 31 tisíc korun. Zřejmě navíc vzroste i ještě jedna sleva.

Od ledna 2022 se totiž nejspíše zvýší i minimální mzda, na kterou je navázáno tzv. školkovné. Během léta navíc došlo ke schválení novely, která zpětně pro letošní rok zvýšila daňové zvýhodnění na druhé a další děti.

Zvýšení základní slevy je už schváleno

Už nyní je prakticky jisté, že od roku 2022 bude základní sleva na poplatníka o 3000 Kč vyšší a bude tak činit 30 840 Kč. Tuto změnu schválil parlament na konci loňského roku v rámci daňového balíčku, který kromě jiného rušil superhrubou mzdu. Součástí balíčku tvořilo zvýšení slevy na dani na 27 840 Kč pro letošní rok a na 30 840 Kč pro rok 2022. Vzhledem k tomu, že zákon již nabyl platnosti, muselo by ke zrušení dojít další novelou. A je nepravděpodobné, že by mohla být do konce roku schválena.

Co se týče náležitostí slevy, nic se pro příští rok nemění. Na slevu budou mít nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Nejspíše vzroste i školkovné

Další slevou, která pro příští rok pravděpodobně vzroste, je sleva za umístění dítěte. Ta sice odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení, její maximální částku ale ohraničuje výše minimální mzdy. Ta podle všeho vzroste ze stávajících 15 200 Kč. Otázkou jen zůstává, o kolik to bude. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová poslala do mezirezortního řízení návrh na rekordní navýšení minimální mzdy, a to o 2800 Kč na 18 000 Kč. Podnikatelské svazy jsou proti a navrhují zvýšení maximálně o 500 Kč.

Psali jsme: Maláčová navrhuje rekordní zvýšení minimální mzdy o 2800 Kč, firmy jsou proti

Co se týče dalších podmínek, zůstanou u slevy na umístění dítěte stejné. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) a
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Musí se jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů, a také dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Zvýhodnění na dítě se zvýšilo během léta

Během letošního léta navíc parlament schválil vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně), a rovněž na třetí a každé další dítě na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). „Základní“ daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nezměnilo a zůstalo na 15 204 korunách.

Novela dále napravila pochybení, ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona sice zmizelo roční omezení 60 300 Kč, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5025 Kč. Toto omezení ale už bylo ze zákona vypuštěno.

Změny v daňovém zvýhodnění navíc platí již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije již nová právní úprava.

Psali jsme: Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021

Zvýší se zřejmě minimální hranice příjmů pro bonus

Další podmínky u daňového zvýhodnění na děti zůstávají stejné. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy v roce 2021 jde o částku 91 200 korun (a pro rok 2022 se zřejmě kvůli minimální mzdě zvýší).

školení říjen - GDPR

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Ostatní slevy beze změny

Další daňové slevy by se měnit neměly a i příští rok by měly vypadat následovně:

Slevy na dani Roční Měsíční
Na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč 24 840 Kč  ---
Na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč (průkaz nebo přiznání nároku na průkaz ZTP/P) 49 680 Kč ---
Základní sleva na invaliditu (ID 1. nebo 2. stupně) 2520 Kč 210 Kč
Rozšířená sleva na invaliditu (ID 3. stupně) 5040 Kč 420 Kč
Na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok) 16 140 Kč 1345 Kč
Na studenta (do 26 let a do 28 let u prezenčního doktorského studia) 4020 Kč 335 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).