Hlavní navigace

Základní sleva na dani u důchodců včera, dnes a zítra

28. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Návrh znovuzavedení základní slevy na dani u důchodců neobsahuje letošní přechodná opatření. Bude se již uplatněná sleva při přerušení důchodu doměřovat?

Od roku 2013 byla do zákona o daních z příjmů zavedena změna, na základě které si nemohou důchodci uplatnit základní slevu na dani. Sněmovní tisk s číslem 184 by ji mohl opět navrátit. Je tam ale drobný nedostatek, na který zákonodárci zřejmě zapomněli. 

Důchodci a sleva na dani

Omezení v uplatnění základní slevy na dani u řádných a předčasných starobních důchodců přinesla věta, která byla doplněna do § 35 zákona o daních z příjmů. Píše se zde, základní slevu ve výši 24 840 korun si nemůže uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

V praxi mohou pro poplatníka nastat různé situace:

  1. Zaměstnaný starobní důchodce si daňovou slevu neuplatní. Pokud ale nehodlá na konci roku podávat daňové přiznání, měl by přesto u zaměstnavatele podepsat tiskopis daňové prohlášení (takzvaný růžový papír). V opačném případě pravděpodobně nebude moci žádat o roční zúčtování, přestože pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně. Nesplní totiž základní podmínku, na základě které nemusí dle § 38g zákona o daních z příjmů podávat daňové přiznání. A tou je podpis prohlášení u všech plátců, pokud jsou příjmy zdaněny zálohovou daní. Čtěte více: Velká část zaměstnaných důchodců letos povinně podává daňové přiznání
  2. Zaměstnaný starobní důchodce požádá v průběhu roku o zpětné vyplacení důchodu. V takovém případě je podmínka nepobírání důchodu k 1. lednu daného období splněna a důchodce má nárok na základní slevu na dani po celé zdaňovací období. Čtěte více: Zpětně vyplacený důchod
  3. Zaměstnaný starobní důchodce přeruší na jeden nebo více dnů pobírání starobního důchodu. Otázka, zda tato „finta“, na základě které si pracující nebo podnikající důchodci hodlali zachovat základní slevu na dani, nemá prozatím rozuzlení. V roce 2013 tak učinilo zhruba dvacet tisíc seniorů (nejčastěji na jeden den). Finanční správa již počátkem loňského roku před tímto krokem varovala s odůvodněním, že se jedná o obcházení zákona a bude požadovat vrácení uplatněné slevy spolu s příslušenstvím v podobě penále. Jednoznačný právní názor na tuto problematiku neexistuje, například zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů prohlašovali, že se v případě doměření daně za zaměstnané důchodce postaví a poskytnou jim bezplatnou právní pomoc. Stejně tak i v letošním roce dalších zhruba 5 tisíc důchodců požádalo Českou správu sociálního zabezpečení o pozastavení pobírání důchodu (opět nejčastěji na jeden den).
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Generální finanční ředitelství bude uplatněné slevy doměřovat. Důchodci se mohou obrátit na soud. Uspějí?

Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, základní sleva na poplatníka starobního důchodce pobírajícího k 1. lednu daného zdaňovacího období prozatím nebyla uznána. Tato skutečnost posléze ovlivnila výši daňové povinnosti (uplatnění daňové slevy) v řádu desítek případů. Další daňová řízení v této věci nejsou dosud uzavřena a stále probíhají. Přesnější údaje budeme mít k dispozici koncem června, upřesnila mluvčí. Obdobně se tato skutečnost projeví i u zaměstnavatelů, pokud zaměstnaným starobním důchodcům uplatnili základní slevu na dani. Petra Petlachová varovala, že zaměstnavatel, který při ročním zúčtování slevu důchodci neoprávněně uplatnil, musí při daňové kontrole počítat s doměřením daně a příslušnými sankcemi. Je otázkou, zda se budou důchodci v případě doměření bránit. Konečné slovo by tak mohl mít soud. 

Čtěte také: Zvýší se zvýhodnění na druhé a další děti, půjde o tisíce korun ročně

Vrátíme důchodcům slevu na dani

Vláda se v koaliční smluvě zavázala, že slevu starobním důchodcům vrátí. V návrhu novely zákona se skutečně paragraf 35ba odst. 1 písmeno a upravuje tak, že se slova za středníkem „daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“ včetně středníku zrušují.

V praxi to znamená, že by od roku 2015 byla základní sleva na dani navrácena všem pracujícím nebo podnikajícím důchodcům. Nebude již záležet na tom, zda k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírali nebo nepobírali starobní důchod. Na slevu by měli opět, stejně jako jiný daňoví poplatníci, nárok.

Čtěte také: ODS předběhla vláda, navrhuje pracujícím důchodcům vrátit slevu na dani

V souladu se zákonem o daních z příjmů musí penzisté zdanit celý pobíraný důchod dle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů pokud je součet jejich příjmů ze zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu vyšší než 840 000 korun. Ovšem, na základě přechodných ustanovení k zákonnému senátnímu opatření č. 344/2013 Sb., se toto ustanovení pro rok 2013, 2014 a 2015 nepoužije. Důvodem k tomuto kroku bylo neumožnění uplatnění základní slevy na dani starobním důchodcům. Vzhledem ke skutečnosti, že důchodci nemohli uplatnit slevu na poplatníka již počínaje rokem 2013, bylo zavedeno dočasné omezení použití ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů zpětně i pro rok 2013. Ale tato změna se do aktuálního návrhu novely zákona prozatím nepromítla. Pokud by byla změna schválena ve znění sněmovního tisku s číslem 184, v reálu by si důchodci mohli opět uplatnit nejen základní slevu na dani, ale přitom si neomezeně vydělávat bez hrozby zdanění důchodu. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).