Hlavní navigace

Zákoník práce 2012 mění podmínky pro výplatu mezd

9. 1. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Novelou zákoníku práce se mění podmínky pro výplatu mezd. Zavádí se nová forma a mění dosavadní způsob bezhotovostní výplaty.

Počínaje lednem roku 2012 se mění formy výplaty mezd a platů a dochází ke změně v poskytování výplaty na účet zaměstnance. Z důvodu složitých provozních podmínek je možné zaslat mzdu např. prostřednictvím pošty. A to v řádném výplatním termínu a na náklady zaměstnavatele.

Nová forma výplaty mzdy nebo platu

V souladu s ustanovením § 142 odst. 4 zákoníku práce může zaměstnavatel, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná z důvodu složitých provozních podmínek, zaslat zaměstnanci mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí. A to tak, tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu. Legislativní změna umožní zaměstnavateli jednostranně zvolit jiné místo a dobu výplaty. Jde o možnost zaměstnavatele zaslat zaměstnanci mzdu nebo plat v případě, kdy se z vážných důvodů nemohl dostavit k výplatě mzdy nebo platu.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Zaslání mzdy nebo platu z důvodu složitých provozních podmínek se tím stává třetí a zároveň rovnocennou formou výplaty. Mezi první dvě formy výplaty se samozřejmě řadí výplata v hotovosti na pracovišti a bezhotovostní výplata. Čtěte také: Výpověď nebo dohoda pro nadbytečnost není totéž

Změny v bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu

Dílčí změna postihla i bezhotovostní formu výplaty. Dosud byla výplata poskytována bezhotovostně na základě žádosti zaměstnance a zaměstnavatel byl povinen jeho žádost akceptovat. Novela zákoníku práce nahradila v § 143 odst. 1 slovní spojení „na žádost zaměstnance“ slovy „na základě dohody se zaměstnancem“. Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen „zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem “. Tímto slovním spojením byla rovněž nahrazena slova „poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva“. Čtěte také: Záludnosti doby určité na přelomu roku 2011/2012

Částka se samozřejmě zasílá na náklad zaměstnavatele a na jeho nebezpečí na jeden účet určený zaměstnancem, vždy nejpozději v pravidelném termínu výplaty, pokud se nedohodnou na jiném pozdějším termínu. Podle důvodové zprávy k novele zákoníku práce jsou osobami oprávněnými poskytovat platební služby (ve smyslu vést účet)  banky, spořitelní a úvěrní družstva, zahraniční banky, které mají v ČR pobočku,  instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, které mají v ČR pobočku, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce,  zahraniční platební instituce, které mají v České republice pobočku,  poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu  a Česká národní banka. Peněžní prostředky svěřené těmto institucím jsou chráněny v souladu se zvláštními zákony.  Seznamy a registry těchto subjektů vede  Česká národní banka. Čtěte také: Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti

MM_socky3

Účtem, na který lze mzdu nebo plat zaplatit, bude zpravidla platební účet, ale může se jednat např. i o účet stavebního spoření. Mzdu nebo plat je možné na účet zaplatit jak  bezhotovostním  převodem peněžních prostředků, tak vložením hotovosti u poskytovatele k připsání na účet určený zaměstnancem. 

Dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem


Mzda tedy bude nově na účet zasílána na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nikoli jako dosud na základě žádosti zaměstnance. Tím, kdo v rámci této dohody určuje konkrétní účet, je však vždy zaměstnanec. Zaměstnanec má samozřejmě právo kdykoli tento účet změnit. Například při přechodu k jiné bance apod. Závěrem upozorňujeme, že se nemusí vždy jednat o účet zaměstnance. Zaměstnanec může určit např. účet druhého z manželů či jiné osoby.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).