Hlavní navigace

Zálohové platby z pohledu daně z přidané hodnoty

7. 4. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatelé - plátci daně z přidané hodnoty se často setkávají se zálohovými fakturami. Ne vždy však mají při jejich zaplacení nárok na odpočet daně na vstupu nebo naopak při přijetí záloh povinnost DPH odvést. Neměli by podcenit ani správné určení dne zdanitelného plnění.

Co je zálohová faktura?

Zálohová neboli tzv. proformafaktura je dokladem, kterým platíme sjednanou částku předem. V praxi se často se vystavuje na základě objednávky jako obrana proti „nesolidním“ zákazníkům. Proformafaktury jsou vedeny pouze v operativní evidenci a účtují se až o zaplacené záloze po obdržení platby.

Zálohové platby a období uskutečnění zdanitelného plnění

zákoně č. 235/2004 Sb. o DPH pojem „záloha“ nenajdeme. Rozlišují se pouze platby před a po uskutečnění zdanitelného plnění.

Příjemce zálohy proformafakturu vystaví a doručí plátci, který bude provádět úhradu. Plátci, kterému je zálohová faktura určena, nevzniká po jejím přijetí automaticky nárok na odpočet daně na vstupu. Ten může nárokovat teprve po zaplacení fakturované zálohové částky. Příjemci zálohy ke dni obdržení platby vzniká povinnost přiznat daň na výstupu a vyhotovit daňový doklad.

Pokud dojde k přijetí i zaplacení platby v průběhu stejného měsíce, vzniká příjemci povinnost odvést DPH na výstupu a plátci nárok na odpočet ve stejném období. Problém nastane, pokud je platba realizována na přelomu zdaňovacího období. Plátci tak vzniká nárok na odpočet daně nikoli v den odepsání zálohové platby z jeho účtu, ale až v den, kdy došlo k přijetí platby příjemcem.

Příklady

1. Dodavatel vystavil zálohovou fakturu se splatností do 15.3.2008 na částku 119 000 Kč. Objednatel zálohu zaplatil a částka mu byla z účtu odepsána 17.3.2008.

Dodavatel vystaví daňový doklad se zdanitelným plněním 17.3.2008 (základ daně 100 000 Kč a DPH 19 000 Kč). Objednateli vzniká v měsíci březnu nárok na odpočet daně.

2. Zálohová faktura na stejnou částku byla vystavena se splatností do 31.3.2008. Ob­jednatel podal příkaz k zaplacení a platba mu byla z účtu odepsána 31.3.2008. Do­davatel však dle výpisu z účtu obdržel platbu až 2.4.2008.

V tomto případě došlo k přijetí zálohy příjemcem až v následujícím zdaňovacím období. Nárok na odpočet daně vzniká objednateli v měsíci dubnu a dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) k 2.4.2008.

3. Zálohová faktura na stejnou částku byla vystavena se splatností do 31.3.2008. Ob­jednatel však zaplatil 31.3. 2008 pouze polovinu této částky, tj. 59 500 Kč. Platba byla dodavateli připsána dne 2.4.2008.

Dodavatel vystaví 2.4.2008 daňový doklad na polovinu částky. Vznikne mu povinnost přiznat daň na výstupu 9502 Kč. Základ daně je 49 998 Kč a DPH 9502 Kč je vypočtena způsobem stanoveným v § 37 odst. 2 zákona o DPH (59 500 Kč x 0­,1597). Objednatel má nárok na odpočet DPH rovněž z částečné úhrady zálohy ve výši 9502 Kč v měsíci dubnu.

4. Zálohová faktura na stejnou částku byla vystavena se splatností do 31.3.2008. Ob­jednatel však fakturu nezaplatil.

Dodavatel nevystavuje daňový doklad a fakturovaná záloha nepodléhá dani z přidané hodnoty na výstupu. Objednateli nevzniká nárok na odpočet daně z nezaplacené zálohové faktury. 

Má plátce zálohy vždy nárok na odpočet daně na vstupu?

Plátce, který zálohovou fakturu uhradí, by si měl ve vlastním zájmu ověřovat, zda platí zálohu příjemci, který je povinen přiznat daň k datu přijetí platby. Jedině v tomto případě má nárok na odpočet daně na vstupu u zálohové platby. Zákon o DPH (§ 21 odst. 2) uvádí, kterým plátcům daně (příjemcům zálohových plateb) vzniká povinnost přiznat daň až po uskutečnění zdanitelného plnění (dodání zboží, zhotovení díla atd. ). Tito plátci nemají povinnost přiznávat daň z plateb přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění (z přijatých záloh).

Patří sem:

účto říjen 23 - tip do článku

  • Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, vody a služeb souvisejících s nájmem plátci, kteří vedou účetnictví.
  • Dodání zboží (včetně převodu nemovitostí) a poskytování služeb plátci, kteří nevedou účetnictví. Do této kategorie patří fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci a právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, např. občanská sdružení, příspěvkové organizace atd.
DPH a zálohy
Kategorie plátců DPH příjemců zálohy Povinnost příjemce zálohy přiznat daň na výstupu Nárok plátce zálohy na odpočet daně na vstupu
Plátce vede účetnictví ano ano
Plátce, který přeúčtovává energie a služby související s nájmem ne ne
Plátce, který nevede účetnictví ne ne

Příklad

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, přijme 31.3.2008 zálohu na dodání zboží ve výši 50 000 Kč. Zboží v celkové hodnotě 119 000 Kč je dodáno 15.4.2008.

K datu přijetí zálohy nevzniká podnikateli povinnost přiznat daň na výstupu a nesmí vystavit daňový doklad. Tato povinnost mu vznikne až v měsíci dubnu, kdy bylo zboží skutečně dodáno. Ke dni 15.4.2008 tedy přizná daň a vystaví daňový doklad na celkovou částku 119 000 Kč. Plátce zálohy si uplatní nárok na odpočet daně na výstupu rovněž v měsíci dubnu, po obdržení daňového dokladu.

Zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, náš rozpočet

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).