Hlavní navigace

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 vzrostou

8. 10. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
A nejen zálohy, vyšší bude i nemocenské a vyměřovací základ pro účast na pojištění u zaměstnanců. Nařízení vlády o průměrné mzdě již vyšlo ve Sbírce zákonů.

Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2021 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2020. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2019 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2020 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2021, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2021. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2020 se vycházet nemůže. Rozhodné údaje totiž musí být známy již k 1. lednu 2021 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2021:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 34 766 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0194
  • průměrná mzda činí 35 441 Kč

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, 34 766 × 1,0194 = 35 441 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2020 byla průměrná mzda ve výši 34 835 Kč (32 510 × 1,0715).

Sociální pojištění v roce 2021

Rok 2020 2021
Maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 709 Kč 8 861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 484 Kč 3 545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 544 Kč 2 588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 018 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč 85 059 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6 000 Kč 7 000 Kč
Minimální nemocenské 126 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3 000 Kč 3 500 Kč

Rozhodný příjem pro vznik účasti na pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně. Tato částka bude ještě potvrzena samostatným sdělením MPSV. V letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2 500 Kč (sdělení MPSV 410/2011 Sb.); ke zvýšení na 3 000 Kč došlo od 1. ledna 2019 (potvrzeno sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.).

Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu. Od ledna 2021 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec) bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 500 Kč.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3 500 Kč (do limitu 3499 Kč účast na nemocenském pojištění nevzniká).

Minimální nemocenské pro OSVČ

OSVČ a zahraničních zaměstnanců došlo s účinností od 1. července 2019 ke změně sazby pojistného. Pojistné činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. Také zde dochází vlivem zvýšení vyměřovacího základu k navýšení nemocenského. Pro rok 2021 jde o dvojnásobek částky 3500 Kč, tj. 7 000 Kč. Minimální nemocenské bude činit 147 Kč.

Zvýšení důchodů

Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2021 činí 3 550 Kč. Důchody přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2020 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyšší redukční hranice pro důchod

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění rovněž přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu – 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice). Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

  • 1. redukční hranice pro rok 2021 činí 15 595 Kč (v roce 2020 jde o částku 15 328 Kč)
  • 2. redukční hranice pro rok 2021 činí 141 764 Kč (v roce 2020 jde o částku 139 340 Kč).

V roce 2021

Zdravotní pojištění

Ze zveřejněných údajů k průměrné mzdě se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2021. Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021 činí 2 393 Kč.

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 352 Kč 2 393 Kč
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).