Hlavní navigace

Založení s.r.o. v insolvenci možné je

21. 7. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Prohlášení konkurzu nebo oddlužení není totéž. Od této skutečnosti se odvíjí i možnost fyzické osoby dále působit jako společník s.r.o., založit s.r.o. či být ve společnosti jen zaměstnán. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlili právníci z Advokátní kanceláře Paroulek, Zrůstek, Lůdl, je nutné odlišit pouhé zahájení insolvenčního řízení od okamžiku, kdy je rozhodnuto o způsobu řešení úpadku formou konkursu.

Zatímco pouhé zahájení insolvenčního řízení nemá přímý dopad na postavení společníka s.r.o., tak rozhodnutí o konkursu na majetek společníka s.r.o. má již významný vliv na jeho status, vysvětlují Zdeňka Prudilová Koníčková a Jiří Zrůstek. Dodávají, že podle § 148 obchodního zákoníku má prohlášení konkursu na majetek společníka (stejně jako zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku) stejné účinky, jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. Znamená to, že obchodní podíl společníka přechází na společnost, která jej může převést na jiného společníka nebo třetí osobu. Součástí majetkové podstaty dlužníka je v takovém případě nárok na vyplacení vypořádacího podílu. Jiná je ovšem situace, pokud má společnost jediného společníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, kdy prohlášením konkursu se obchodní podíl jediného společníka stává součástí majetkové podstaty a práva společníka vykonává insolvenční správce, míní oslovení právníci.

Osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, může být nadále zaměstnancem společnosti, ve které byla společníkem před prohlášením konkursu. Složitější je to s možností fyzické osoby v insolvenci společnost s ručením omezeným založit . Opět je dle odborníků třeba rozlišit, zda bylo pouze insolvenční řízení zahájeno či zda již došlo k rozhodnutí o úpadku případně o způsobu řešení úpadku dotčené fyzické osoby. Rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek fyzické osoby přechází dispoziční oprávnění k majetku dlužníka na insolvenčního správce, obdobné účinky má i schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, objasňuje Prudilová a Zrůstek. Osoba, která se chce stát společníkem ve společnosti s ručením omezeným, má samozřejmě povinnost do společnosti vložit vklad. Ovšem fyzická osoba od prohlášení konkursu na její majetek logicky nemůže založit společnost s ručením omezeným, protože nedisponuje prostředky ke složení vkladu. Pokud je ale insolvence fyzické osoby řešena oddlužením, je založení s.r.o. za určitých okolností možné i v průběhu insolvenčního řízení.

Pro úplnost dodáváme, že v případě zaměstnance v insolvenci jsou omezeny i jeho srážky ze mzdy. Týká se to exekucí i dohod o prováděných srážkách zaměstnavatelem, například na úhradu vzniklé škody či za stravu. Jakmile je vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, nelze provádět žádné srážky ze mzdy (z jakékoliv její složky). Exekuční řízení momentem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení nelze dále provádět, vysvětluje David TalaExekutorského úřadu Přerov. Dodává, že věřitelé se musí přihlásit do insolvenčního řízení a nelze tak žádného věřitele v rámci exekuce upřednostňovat.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).