Hlavní navigace

Zaměřte se na vizi. Bez ohledu na to, zda právě zažíváte lepší nebo horší časy

26. 7. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Léto přeje vizím a plánům. Jaké otázky si tedy můžete položit, abyste se dobrali ke svým budoucím podnikatelským vizím? Proč už teď myslet na rok 2018 a dál?

Doba, kdy je dobré formulovat si svou vizi, nepřichází jen na začátku podnikání. Návrat k ní se nabízí, i když se v byznysu daří nebo když jde vše do kytek.

Vize pro dobu, kdy se skvěle daří

Edward de Bono, psycholog a kognitivní vědec s velkým zájmem o kreativitu a její rozvoj, tvrdí (v knize Šest klobouků aneb Jak myslet, Argo 1997): Vize dává myšlení a činům směr. Mít formulovanou nějakou vizi, ať už v samostatném podnikání nebo ve firmě jakékoliv velikosti, znamená vědět, kam se podnikání a veškerá činnost managementu i zaměstnanců ubírá.

Vize je přitom jasná, a pokud možno detailní představa o tom, jak by vše, co s podnikáním souvisí, mělo fungovat – pracovní prostředí, mezilidské vztahy, včetně vztahů s klienty, práce a pracovní činnosti, dovednosti a kompetence lidí, ale i hodnoty nebo odpovědi na otázku „kdo jsem?“ nebo „kdo jsme?“, jež otevírají téma identity. A také proč to děláme? Z jakého důvodu firma nebo podnikatel/ka podnikají a budou ve svém úsilí pokračovat dál.

Vize souvisí s rozvojem, změnou, posunem vpřed. Když se v podnikání skvěle daří, může se zdát, že není potřeba rozvoji věnovat příliš času. Vždyť jde všechno jako na drátkách. Jenže i v této oblasti je lepší se věnovat prevenci v době, kdy jsou lidé motivovaní a zakoušejí úspěch, než hasit problémy v období skepse, demotivace a pocitu neúspěchu. 

Čtěte také: S vizí nebo bez vize? Buďte jako zahradník, co své vizionářství pěstuje

Byť by mělo jít jen o to znovu si ověřit, že je celý tým ohledně vize na jedné lodi. Jak totiž připomíná odborník na marketingovou komunikaci a poradce Steve McKee (v knize Co dělat, když firma přestane růst, Grada Publishing 2010), snaha zjistit, co je firemní vizí a cílem, většinou ukáže, že se tato představa člověk od člověka liší. S takovými dílčími představami pak je nutné pracovat, vybrat tu nejpodstatnější, sdílenou, a oddělit ji od méně podstatných nebo jen dílčích.

Nemůžete sobě (nebo jiným) nařídit, abyste dostali nápad, ale můžete si (nebo jiným) přikázat, aby jistý čas věnovali úsilí přivést na svět novou myšlenku, uvádí Edward de Bono. Plyne z toho, že pro vizionářství je potřeba vyčlenit čas a prostor. A vrhnout se do brainstormingu. Vize je něco jako představa té nejlepší možné budoucnosti. Jaká je?

Pro tvorbu a aplikaci podnikatelské vize může nakonec posloužit názor Christiane Stenger, mistryně v paměťovém sportu, řečnice a koučky. Ta je přesvědčená o tom, že to, co si přejeme, musíme několikrát vyslovit nahlas nebo napsat a náš mozek se často sám pustí do práce, protože neustále usiluje o to, aby naše slova byla v souladu s našimi činy (Nenechte svůj mozek zahálet. Začněte jej využívat na maximum, Grada Publishing 2015).

Čtěte také: Je podnikání na malém městě utopie, nebo odvážná vize?

Co z toho plyne? Nestačí o vizi jen přemýšlet. Je třeba ji zanést na papír nebo do počítače, uložit, sdílet a také si ji připomínat, aby se propsala do každodenní práce. A především rozpracovat – do konkrétních cílů a akčních plánů, které povedou k dosažení cílů a k naplnění vize.

Vize pro čas propadu a krize

Podívat se vizionářsky do budoucna je na místě i ve chvíli, kdy se v podnikání zrovna nedaří. A jako pomůcku si k tomu přibrat třeba techniku, kterou kouč a vysokoškolský pedagog Shirzad Chamine nazývá technikou tří darů (v knize Pozitivní inteligence, Práh 2013). Jde v ní o to, vymyslet alespoň tři možné scénáře, jak by se tato na první pohled špatná situace mohla proměnit v dar a příležitost. Což je odrazový můstek pro to, jak začít hledat a najít řešení.

Také odborník na marketingovou komunikaci a poradce Steve McKee doporučuje jasně formulovat to, co nazývá „nejvyšší metou“. Vlastně jde o přesnou formulaci toho, jak má vypadat úspěch. Říkáme tomu „nejvyšší meta“, protože je to jediný cíl, který se klene nad všemi ostatními. Cíl, ke kterému se musí firma zavázat, pokud má překonat zastavení růstu, tvrdí. Je to podle něj nejvyšší meta plánu na to, jak firmu znovuoživit, a všichni ve firmě k ní musí soustředit svou energii a snahu.

Čtěte také: 3 osvědčené způsoby, jak ještě lépe pracovat se svými cíli

Nejvyšší metu popisuje jako jednu jednoduchou větu, která neobsahuje žádné dvojznačnosti a obsahuje jeden cíl, formulaci, která udává směr. Funguje jako kompas a podle ní se pak mohou řídit další rozhodnutí.

Nejvyšší meta není vizí, ale cílem. Nicméně vize může dobře posloužit jako podklad, ze kterého lze takový cíl vydestilovat. Vize je totiž v tomto případě detailní představa toho, jak by měl vypadat úspěch. Je to něco jako barevný pohled odeslaný z cíle, který může zvednout náladu, motivovat k tomu, aby se podnikatel nebo firma do cíle dostali, a skrze motivaci pomůže nastartovat síly. Klíčovými otázkami jsou tu například základní dotazy: Jak vypadá úspěch? Co chci? Kam chci dojít? A jak tam skutečně dojdu? Což už je otázka zaměřující se na plán kroků, které povedou k cíli.

Budoucnost – vize pro příští časy

Zbývá otázka, jaký časový horizont svým vizím klást. Proč už myslet nejen na rok 2018 a mnohem dál, a to i v tom nejmenším byznyse? Ještě jednou Edward de Bono, který na tuto otázku dává jednoduchou odpověď: Vize dává myšlení a činům směr. Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle jsou něco jiného než vize. Vize by totiž všechny zmíněné cíle měla zastřešovat. A být motorem pro jejich plnění, pramenem motivace, která pak jako řeka může plynout skrze každodenní pracovní úkoly.

Vize by měla být tím, k čemu by se šéf chtěl vztáhnout při svém odchodu s dobrým pocitem, že má splněno. Anebo tím, k čemu se sám pro sebe s dobrým pocitem odvolá živnostník, až se jednou rozhodne, že pověsí práci na hřebík. Vždyť takhle si to představoval a to se mu také povedlo. To bylo to nejlepší, čeho mohl dosáhnout a kde nejlíp, jak mohl, využil svůj talent, potenciál a um.

Vize totiž umožňuje uvědomit si hlubší důvod podnikání, který přesahuje praktické cíle. Anebo je to alespoň názorný obrázek toho, v jakou mozaiku se všechny praktické cíle vlastně skládají. Vize ukazuje celistvost, v níž se protínají všechny dílčí zájmy, potřeby, cíle, touhy a sny.

Čtěte také: 7 tipů, jak podpořit kreativitu ve vaší firmě

Je evidentní, že otázka „kam jdu, kam mířím a jak to tam bude vypadat?“, rozhodně přesahuje časový horizont příštích několika měsíců, i příštího roku, možná i následujících pěti nebo deseti let. Ale i vizi lze nakonec tvořit různě velkorysou – takže třeba i tu na příští rok nebo roky dva.

Pustit se do vize každopádně znamená proaktivně se podívat do budoucnosti, jak ji mají podnikatel či podnikatelka vymodelovanou ve své hlavě. A nezáleží tolik na tom, že všechno zřejmě nevyjde, protože ne všechno mohou ovlivnit (třeba to, jak se bude vyvíjet vnější prostředí). Znamená to ale srovnat si své myšlenky. A také rozvíjet kreativitu, protože vize vyvstává v obrazech. A už kreativita je pro podnikání sama o sobě nezbytná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).