Hlavní navigace

Zaměřte se nejen na peníze. Ve „výkazu zisků a ztrát“ zvažte i jistoty a emoce

4. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

S novým rokem znovu sečtěte své zisky a ztráty, a to nejen ty finanční. Komplexní bilance totiž i v podnikání zahrnuje také potřeby, jistoty, změny nebo vztahy.

Takový „výkaz zisků a ztrát“ poslouží jako odrazový můstek a živná půda pro šťavnatou vizi na letošek. Pro vizi, která nebude jen racionální, ale i plná emocí.

Výkaz zisků a ztrát je ve firmách spojený s účetní závěrkou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. A ukazuje či bilancuje výsledky hospodaření. Podtrhnout a zhodnotit však není za určité uzavřené období, třeba právě rok, přínosné jen finance a hospodaření, ale také jiné roviny podnikání. A vykázat své zisky a ztráty může být pro podnikatele poučné i na rovině čistě osobní.

Podnikání jako stavba v pohybu

Mnohé psychologické systémy, ať už pocházejí z našeho kulturního okruhu nebo spíše z toho východního, berou v úvahu různé dynamické roviny individuálního lidského příběhu (příkladem je třeba známá pyramida potřeb psychologa Abrahama Maslowa nebo tantrický čakrový systém). A takový přístup platí i v podnikání. Také byznys je jako lidská osobnost komplexní stavbou.

Pyramida potřeba

I v podnikání je třeba budovat pevné základy, na nichž lze byznys založit. A které se lehce neotřesou ani v kritických situacích. Zároveň je třeba trénovat do jisté míry protikladnou schopnost velké flexibility, schopnost přijímat změny a reagovat na ně, nebo je dokonce předvídat a využívat jako konkurenční výhodu. S tím souvisí i schopnost rozhodnosti a akce, ale také svižného myšlení a umění vidět vše v širším kontextu, rozumět nejen povrchu, ale i trochu hlubším rozměrům věcí.

Čtěte také: Jak se stát úspěšnější firmou? Buďte kreativní a nebojte se

Emoce, pocity, vztah k tomu, čemu se věnují, pak podnikatelkám a podnikatelům i jejich lidem slouží jako motor i palivo pro každodenní práci. A patří k tomu také určitý přesah, který zajišťují upřímné odpovědi na otázku „z jakého důvodu/proč?“. Z jakého důvodu podnikám? Z jakého důvodu se věnuji právě tomuto oboru? Z jakého důvodu každé ráno vstanu a pustím se zase do práce, co mě na tom baví a k čemu to je?

Za prvoplánovými odpověďmi jsou většinou ještě další, které směřují k hlubší podstatě věci a odkrývají skutečné niterné motivace – jako když se přes slupku a skořápku vylupuje jádro. A to jak motivace čistě osobní, tak ty, které je možné ve firemním prostředí, v týmech nebo mezi spolupracovnicemi a spolupracovníky dokonce sdílet.

Nefinanční ztráty a zisky

Ztráty a zisky za minulý rok totiž nejsou ani v podnikání čistě finanční, i když se mnoho z nich může v konečném důsledku do financí přímo promítnout. Klíčovou ztrátou je třeba odchod zkušeného zaměstnance, který dal přednost kariérnímu rozvoji u konkurence. Taková ztráta zasáhne vztahy ve firmě, má často i silný emoční náboj, který může působit velmi dlouho. Má také zcela praktické konsekvence v tom, kdo jeho práci nyní zastane. A vedle mnoha dalších okolností se promítne i do peněz – například včetně nutné investice do náboru nového člověka, pokud je vůbec někdo takový k dispozici a v dohledu.

Čtěte také: S čím vším se musí zaměstnavatelé v roce 2018 vypořádat

Zvážit s bilančním odstupem, co se skutečně stalo, může vést nejen k racionálnímu postupu, který lépe nastaví systém péče o zaměstnance, aby bylo takovým odchodům možné do budoucna lépe předcházet. Ale může také ukázat, že je ve firmě něco nezdravého v rovině vztahů mezi zaměstnanci nebo mezi vedením a podřízenými. A může také poukázat třeba na to, že negativní emoční ovzduší je v práci až moc silné a stává se seriózní vnitřní hrozbou. A že tedy odchod jednoho důležitého člověka byl vlastně jen pomyslnou špičkou ledovce. V tom jsou ztráty (a nejen zisky) užitečné – umožňují i v podnikání jasněji obhlédnout stávající podobu reality, jejíž jsou i emoce podstatnou součástí.

Vize a cíle neskrývejte v šuplíku

Vize a cíle na příští rok sice není třeba svazovat s tím, co už je teď. Dobrý přehled o stávající situaci však podpoří schopnost hledat všechny možnosti, jak vizí a v nich zarámovaných cílů opravdu dosáhnout. Čím víc chtěné, barevnější, šťavnatější a tedy i smyslově uchopitelnější vize jsou, čím vášnivěji po nich jejich majitelka nebo majitel touží, s tím větším nasazením se pustí do akce. I když i to může být individuální, někoho může příliš odvážná vize naopak spíš paralyzovat. Proto se vyplatí znát svůj individuální styl a zařídit se tak, aby vize a cíle osobně co nejvíc seděly. A to nejen v době hojnosti, kdy se všechno daří jakoby samo od sebe, ale i v období pomyslně (nebo skutečně) špatného počasí, kdy se ráno skoro ani nechce vylézt z postele a najít momentální motivaci pro práci je extrémně těžké.

Čtěte také: Tihle letos zaujali. A právem. Přinášíme perličky z Příběhů podnikatelů

Vize a cíle je pak třeba zapsat nebo zakreslit. Nenechávat je jen v hlavě, ale dostat je ven, na papír. Představit je také někomu dalšímu, sdílet je. Nastavit si k nim akční plán, konkrétní kroky k jejich dosažení a mezníky, podle kterých bude možné poznat, jestli jde skutečně o posun dopředu. Vždyť to je něco, co (pro exaktní povahy) prokázaly i průzkumy.

Třeba ten, který provedl Gail Matthews, profesor psychologie na Dominican University of California, když zkoumal fungování cílů spojených s podnikáním. Zjistil totiž, že větší úspěch v dosahování cílů přináší:

  • když jsou cíle zapsané,
  • když ten, co si cíle dává, s někým dalším sdílí akční plán a závazek ke konkrétním akcím a krokům k dosažení cíle
  • a v neposlední řadě, když na sebe také vezme zodpovědnost, neboli pravidelně někomu reportuje, jak postupuje kupředu.

A nakonec je třeba ani v cílech nezapomínat na dynamiku jistoty a změny. Tak jako jsou i jiné věci v pohybu, mohou cíle vyžadovat změnu. A to s ohledem na okolnosti, které nejsou statické, ale průběžně se mění. Proto je potřeba zůstat ve střehu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).