Hlavní navigace

Zaměstnavatel ji poslal na prohlídku k praktickému lékaři. Kdo ji uhradí?

14. 2. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Místo, aby povinnou prohlídku absolvovala u závodního lékaře, kterého si zaměstnavatel platí, musela na jeho přání k lékaři praktickému. Kdo prohlídku uhradí?

Podle § 59 zákona o specifických zdravotních službách se prohlídka uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo u praktického lékaře uchazeče

Jak je to s úhradou povinné periodické prohlídky zaměstnance v případě, je-li provedena praktickým lékařem? Hradí ji zaměstnavatel, nebo zdravotní pojišťovna?

Jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, prohlídku zaměstnance u jeho registrujícího praktického lékaře hradí ten, kdo si ji vyžádal, tedy zaměstnavatel. Rozhodně ji nehradí zdravotní pojišťovna, neboť již od 1. dubna 2012 je z rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění zcela vypuštěna tzv. závodní preventivní péče, nyní označovaná jako pracovnělékařské služby, vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý

Kdy musí být po novele zákona provedena vstupní prohlídka a je možné ji provést v den nástupu zaměstnance do práce? Odpoví článek Vstupní prohlídky a pracovnělékařské posudky v roce 2018

Pracovnělékařské služby jsou legislativně upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláškou o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Podle zmíněného zákona hradí pracovnělékařské služby zaměstnavatel; výjimkou je jen posuzování nemocí z povolání, sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních
prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, což je nadále hrazené ze zdravotního pojištění.

Čtěte více: Vstupní lékařská prohlídka podle nových pravidel

Novelizace zákona účinná od 1. 11. 2017 přinesla novou možnost (a registrujícím praktickým lékařům novou povinnost) týkající se poskytování pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci prostřednictvím praktického lékaře zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání. Je to ale možné pouze, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.

školení-leden22-molín

Registrující praktický lékař je pak povinen na základě písemné žádosti zaměstnavatele provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Hodnotí zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti na základě údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky a na základě závěrů základního vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření, uzavírá Tichý. 

Tip: Uchazeč o práci je před vznikem pracovního poměru povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Kdo ji uhradí, pokud jí uchazeč o práci neprošel?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).