Hlavní navigace

Zaměstnavatelé 2010: Souhrn nejdůležitějších změn

29. 12. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
S příchodem roku musí být obezřetní také zaměstnavatelé. Některé změny přinesou jiné termíny plateb, další nutnost aktualizace mzdového software. Část zaměstnavatelů čeká i uzavírání nových pracovních smluv.

Legislativní změny se samozřejmě týkají také zaměstnavatelů. O připravovaných novinkách server Podnikatel.cz čtenáře průběžně informuje. S blížícím se začátkem roku 2010 nastává čas na předložení souhrnu změn, se kterými by se měli zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci, seznámit.

S důchodci se uzavírá pracovní poměr na dobu neurčitou

Novela zákona o důchodovém pojištění přináší změnu v zaměstnávání starobních důchodců. S důchodci se doposud uzavíraly pracovní poměry nebo dohody o pracovní činnosti maximálně na dobu jednoho roku. Poté bylo možné pracovní poměr prodloužit, a to opět v maximální možné délce, tj. na jeden rok.

Od příštího kalendářního roku toto omezení již neplatí. S důchodci se uzavírají pracovní poměry na dobu neurčitou. Naopak, jestliže se uzavírá pracovní poměr na dobu určitou, nesmí jeho délka činit více než dva roky, stejně jako u ostatních zaměstnanců. Přihlíží se tedy k tzv. řetězení pracovních poměrů. O postupu přechodu již uzavřených pracovních poměrů z roku 2009 do roku 2010 podrobněji v článku: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Zálohy na daně a pojistné platíme dříve. Mění se i splatnost pojistného

Již od listopadu 2009 se zaměstnavatelům změnil den platby daňových záloh. Doposud byl tímto dnem den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb, tj. banky poplatníka. Nově je to den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede finančnímu úřadu účet. Prakticky to znamená, že pro včasné zaplacení daní je nutné počítat také s časem, který budou banky potřebovat na převedení příslušné částky na účet finančního úřadu. Opatření se týká veškerých daní a daňových záloh. Čtěte více: Lhůta pro výpočet i odeslání daní je od listopadu kratší

Stejné změny se týkají i odvodu sociálního a zdravotního pojistného za zaměstnance. Tady dochází ke změnám se zpožděním. Změna dne platby nastává od 1. 1. 2010. Ovšem nejvýraznější změnou je splatnost zdravotního pojistného. Doposud byl dnem splatnosti den výplaty mezd. Od ledna 2010 je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, bez ohledu na stanovený den výplaty. Dochází tedy ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného 

Rok 2009 byl pro vás:

Změny ve slevách a daňovém zvýhodnění

Většina slev zůstává stejná jako v roce 2009. Upravují se však částky slev na invalidní důchodce. Nově je pro výši slevy na dani rozhodný stupeň invalidity podle předpisů upravujících důchodové pojištění. Od roku 2010 se ruší členění na plný a částečný invalidní důchod. Částečné invaliditě odpovídá invalidita prvního a druhého stupně, plné invaliditě odpovídá invalidita třetího stupně. Roční sleva poživatele invalidního důchodu pro invalidu prvního nebo druhého stupně bude 2510 Kč, tj. 210  Kč měsíčně. Poživatel invalidního důchodu třetího stupně si uplatní roční slevu ve výši 5040 Kč. Měsíční sleva činí 420 Kč.

Mění se i částka daňové zvýhodnění na dítě. Je zvýšena z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. 967 Kč měsíčně. O daňových změnách více: Zákony 2010: S novým rokem přicházejí daňové změny

Sníží se dávky nemocenského pojištění

V roce 2010 se mění redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční hranice bude činit 791 Kč, druhá redukční hranice 1186 Kč a třetí redukční hranice 2371 Kč. To ovšem není důvod k radosti, protože na druhou stranu se mění i procentní sazba pro výpočet nemocenského. Takže v konečném efektu se nemocenské dávky nezvýší, ale naopak sníží.

Namísto stávající odstupňované sazby nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 %, 66 % a 72 % bude sazba ve výši 60 %. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti, dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši. Ke snížení dojde podle přechodného ustanovení od 1. 1. 2010 i u nároků vzniklých před 1. 1. 2010, pokud náležely k 31. 12. 2009 ve vyšší sazbě než 60 %, vysvětluje Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ.

Snižují se i další dávky, které jsou závislé na redukci vyměřovacích základů, tj. peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Dávka ošetřovné bude nově vyplácena, stejně jako nemocenské, až od 4. dne od vzniku potřeby ošetřování. Čtěte více: Zákony 2010: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

Zvýšené redukční hranice ovlivní i výši náhrady mzdy

Z nových redukčních hranic se odvozuje rovněž náhrada mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Přestože je navýšení redukčních hranic a potažmo i náhrady mzdy zanedbatelné, zaměstnavatelé musí na tuto změnu reagovat. Minimálně úpravou mzdového software. O výpočtu náhrady mzdy po zvýšení redukčních hranic čtěte více: Se zvýšením redukčních hranic se zvyšuje i náhrada mzdy

MM_socky3

Sazby pojistného zůstávají i v roce 2010 stejné

Sazby sociálního a zdravotního pojistného zůstávají v roce 2009 stejné. Původně předpokládaný pokles sazby pojistného na nemocenské pojištění se na jeden rok odkládá. Zůstává zachována stávající sazba 2,3 %. Stejně tak si i nadále může zaměstnavatel odečíst polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy z celkového pojistného.

Jak uvádí ČSSZ, je maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení sociálního pojistného v novém kalendářním roce 72násobek průměrné měsíční mzdy, tj. částka 1 707 048 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Stejně se postupuje i u odvodu zdravotního pojistného. Průměrná mzda pro daný účel činí 23 709 Kč. Čtěte více: Novela zákona sníží počet vyplacených přídavků na dítě

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).