Hlavní navigace

Zaměstnavatelé, které postihlo tornádo, už mohou žádat o speciální „Antivirus“

13. 7. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Firmy, které před několika týdny postihla větrná smršť, budou mít nárok na kompenzace mzdových nákladů z programu “Tornádo”.

Princip programu bude obdobný jako u programů Antivirus. O příspěvek tak lze opět žádat u Úřadu práce ČR.

Nový program Tornádo

Nový program “Tornádo” ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) by měl pomoci firmám, které postihlo tornádo na jihu Moravy či větrná smršť na severu Čech. Prostřednictvím programu budou postiženým zaměstnavatelům propláceny po nezbytně dlouhou dobu mzdové náklady. Princip je obdobný jako u programu Antivirus, který se osvědčil v průběhu celé pandemie, doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Kdo a na kdy může žádat?

O příspěvek mohou požádat zaměstnavatelé, jestliže byli tornádem zasažení buď oni sami, anebo jejich zaměstnanci. Kompenzují se mzdové náklady za období od 25. června do 31. července. Na příspěvek nedosáhnou ti, kterým jsou tyto náklady kryty jinými veřejnými zdroji (dotace apod.), a také ti, kteří mají dluh na pojistném či daních.

Co se muselo u takového zaměstnavatele stát?

Jsou tři režimy. Režim I a Režim II jsou určeny zaměstnavatelům působícím přímo v tornádem zasažené oblasti. Jestliže zaměstnavatel nemůže pro způsobené škody zaměstnanci přidělit práci a vznikne překážka v práci podle § 207 písm. b) zákoníku práce, je pro něj určen Režim I. Pokud zaměstnavatel zaměstnance převedl na jinou práci přímo související s likvidací škod, pak je pro něj určen Režim II.

Režim III řeší situaci, pokud byl tornádem postižen zaměstnanec. V tomto případě může o příspěvek požádat jakýkoliv zaměstnavatel, jehož zaměstnanec bydlí v zasažené oblasti. Jestliže zaměstnanec nemohl pracovat, protože odstraňoval škody na vlastním majetku či poskytoval osobní pomoc, jde o překážku v práci podle § 199, resp. § 202 zákoníku práce. Jedná se sice o omluvenou absenci, ale bez povinnosti vyplatit náhradu mzdy. Pokud ale zaměstnavatel o své vůli náhradu mzdy poskytne, může požádat o příspěvek právě v Režimu III.

Jak upřesnilo MPSV, režimy lze vzájemně kombinovat, a to i u jednotlivých zaměstnanců. Příspěvek nelze poskytnout za dovolenou.

Na jaké zaměstnance lze žádat?

Příspěvek se poskytne pouze na zaměstnance v pracovním poměru, jestliže pracovní smlouva byla podepsána do 25. června 2021. K vlastnímu nástupu do zaměstnání mohlo dojít později. Příspěvek nebude poskytnut na zaměstnance, pokud si pracovní smlouvu podepsal sám se sebou.

O kolik lze na zaměstnance žádat?

Kompenzují se mzdové náklady až do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně pojistného. Příspěvek se nicméně vyplácí za vykázané hodiny, takže maximálně činí součin počtu vykázaných hodin a 1,338násobku průměrného výdělku zaměstnance.

Jak o příspěvek požádat?

Žádost se podává na úřadu práce, se kterým je následně uzavřena dohoda. Příspěvek je možné poskytnout pouze, pokud je potvrzena bezdlužnost zaměstnavatele vůči ČSSZ, finančnímu úřadu, celnímu úřadu a zdravotním pojišťovnám. Součástí žádosti je souhlas zaměstnavatele s tím, aby si tato potvrzení zajistil úřad práce sám.

wt100

Samotný příspěvek vyplatí úřad práce na základě vyúčtování, které bude možné podat až do konce srpna. Lze je podat najednou za všechny měsíce nebo za každý měsíc zvlášť. V případě, že dohoda bude uzavřena až v srpnu, vyúčtování se podá do konce září. Vyúčtování bude možné podat i před samotným vznikem výdajů, na rozdíl třeba od Antiviru.

Má žádost nějaký vliv na účast v Antiviru?

Program Tornádo nemá vliv na program Antivirus. Programy jsou kryty rozdílné náklady zaměstnavatele a obě podpory se zároveň nesčítají.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).