Hlavní navigace

Zaměstnavatelé zneužívají příspěvek na zdravotně postižené

31. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Reforma zlepšila zaměstnávání zdravotně handicapovaných, ale do dokonalosti má současný stav stále daleko. Příspěvek je pořád zneužíván a zdravotně postižení od svých zaměstnavatelů jen slýchají: „Buď rád, že ti dávám aspoň něco!“

Reforma veřejných financí pozměnila také zákon o zaměstnanosti a jeho část týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí je s fungováním novely prozatím spokojeno. Podle ministerstva se zefektivnilo vyplácení příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených a vzrostl počet skutečně zaměstnaných handicapovaných osob. Podle různých organizací, které se zabývají resocializací zdravotně postižených, však zaměstnavatelé příspěvky stále zneužívají a současná situace má k dokonalosti daleko. Čtěte více: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Změny od ledna 2008

Od změny zákona si zákonodárci především slibovali účinnější podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob se od ledna 2008 vyplácí ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zdravotně postiženého zaměstnance (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance). Čtěte více: Reforma se dotkla i zákona o zaměstnanosti.

Současně se také změnila maximální výše příspěvku podnikateli, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Zatímco pro zaměstnávání částečně invalidních osob velká změna nepřišla, u zaměstnávání plně invalidních osob došlo k výraznému poklesu. Zaměstnavatelé pracovníků s těžším zdravotním postižením mohou dostat maximálně 9 000 korun (místo předchozích 13 000 Kč), příspěvek pro ostatní zdravotně handicapované činí nejvýše 6 500 Kč. Důvodem finanční motivace zaměstnávat osoby zdravotním postižením je zvýšení možností uplatnění se zdravotním postižením na trhu práce, uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Anketa

Myslíte si, že opatření v rámci zaměstnávání zdravotně postižených, zvednou zaměstnanost zdravotně postižených osob?

Reforma přinesla pozitivní výsledky

Zatímco v roce 2007 vyplatil stát příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1253 zaměstna­vatelům, za první pololetí letošního roku příspěvek obdrželo již 1354 podnikatelů. I další údaje se zdají optimistické. V roce 2007 nárokovaly zaměstnavatelé příspěvek na 24 614 osob se zdravotním postižením. Do června 2008 se toto číslo zvýšilo o více než 7000 osob, konkrétně na 31 717 zdravotně postižených zaměstnanců. Zároveň také poklesl počet osob se zdravotním postižením evidovaných jako uchazeči o zaměstnání, a to ze 65 216 v prosinci 2007 na 60 126 v červnu 2008. Tyto čísla svědčí o tom, že se zaměstnávání zdravotně postižených osob nevyvíjí špatným směrem, domnívá se Jiří Sezemský z ministerstva práce a sociálních věcí. Čtěte více: Chcete být zadobře s úřadem práce? Zaměstnejte zdravotně postižené.

Příspěvek je stále zneužíván

Hlavním důvodem novelizace zákona upravující vyplácení příspěvků bylo jejich časté zneužívání zaměstnavateli. Někteří z nich si totiž nechali vyplácet příspěvek, ale zdravotně postiženému dávali pouze minimální mzdu a zbytek si ponechali. Tomuto mělo právě zabránit snížení příspěvku a změna jeho výpočtu. Jenže v praxi se zneužívání děje dále, zaměstnavatelé jen vymysleli rafinovanější způsob.

Zaměstnavatel sice vyplácí mzdu ve výši, která je třeba minimálně 6.666.-Kč hrubého, ale při uzavírání pracovního poměru donutí postiženého zaměstnance podepsat různé povinné placené školení, či kurzy. Zaměstnanec tak ze své mzdy povinně hradí např. e-learningový kurz ve výši 4 000 Kč, který nemá žádný ověřitelný výstup.

V jiných případech např. zaměstnavatelé vybírají od zaměstnanců finanční částka na praní stejnokrojů, které zaměstnanec nikdy neměl u sebe ani stejnokroje nepoužívá, komentuje Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ti nejotrlejší podnikatelé podle jejích slov při výplatě mzdy, kterou vyplácí tzv. na ruku, vyberou 50 % mzdy přímo od postiženého se slovy: Buď rád, že máš alespoň něco!

Tuto skutečnosti potvrzuje kauza z letošního srpna, kdy v médiích proběhla informace o ústeckém podnikateli, který inkasoval od úřadu práce statisíce korun na příspěvcích na zdravotně postižené. Svým zaměstnancům ale vyplácel pouze část tohoto příspěvku a zbytek si sám ponechával. Na každého těžce postiženého pracovníka dostával od úřadu práce maximální možný příspěvek ve výši 9000 Kč. Jenže jim platil jen zhruba 4000 korun, zbylá částka šla do jeho kapsy. Handicapovaných zaměstnanců měl přitom desítky.

Od roku 2009 zase změna

Ministerstvo práce a sociálních věcí ovšem neztrácelo čas a připravilo další novelu zákona o zaměstnanosti. Tu schválil letos v září parlament a na počátku října ji podepsal i prezident Václav Klaus. Novela by měla ještě více podpořit zaměstnávání zdravotně postižených.

Zákon opět pozměňuje výši příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pro zcela invalidní osoby, jejichž schopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost poklesla nejméně o 66 %, se nově vymezí maximální hranice příspěvku na 2700 Kč. Na ostatní zaměstnané osoby se zdravotním handicapem obdrží jejich zaměstnavatelé nejvýše 8000 Kč.

Příspěvek však nebude poskytován na ty zaměstnance, jejichž délka sjednané týdenní pracovní doby ve více pracovních poměrech u zaměstnavatelů, kteří budou žádat o příspěvek, v souhrnu přesáhne 40 hodin týdně, dodává Jiří Sezemský. Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2009.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).