Hlavní navigace

Zápis do obchodního rejstříku půjde rychleji a levněji. Víme, co se chystá

10. 11. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Ministr spravedlnosti chce podnikatelům ulehčit od byrokracie. Přišel s oprášeným nápadem, jak zrychlit zápis do obchodního rejstříku. Podnikatel.cz má ke stažení nástin věcného záměru nového zákona.

Mluví se o tom již delší dobu, až nyní přichází ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil s novým návrhem, jak zrychlit zápis firem i podnikatelů do obchodního rejstříku. Návrh bude součástí nového zákona o obchodním rejstříku, který by měl přijít spolu s novým obchodním zákoníkem. Jako první o tom informovaly Hospodářské noviny.

Zápis do obchodního rejstříku by mohli nově provádět notáři. Jak zjistil server Podnikatel.cz, novinka by měla být účinná už od roku 2014, a podle ministerstva spravedlnosti by tak mohla odpadnout časová i finanční náročnost se zápisem spojená. Právníci oslovení serverem Podnikatel.cz však upozorňují na některé nesrovnalosti, které by zápisem přes notáře mohly vzniknout. I přesto nový návrh vítají a považují ho za průlomový. Čtěte také: Rok 2012 přináší smršť zákonných změn. Připravte se na ně včas

Zápis do obchodního rejstříku je byrokratický, upozorňují právníci

V současné době vedou obchodní rejstřík tzv. rejstříkové soudy. Jedná se o krajské soudy, které dnes provádějí i tzv. přímý zápis, který už dříve mohl být posouzen notářem. Jenže jeho posouzení není nic platné, podnikatel se stejně musí obrátit na rejstříkový soud, který provede už jen formální zápis.

Navíc v praxi se dnes celý proces podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku často zastaví na nesprávném právním posouzení návrhu a přiložených listin a soud tak společnost nebo navrhované změny do obchodního rejstříku prostě nezapíše, i přestože jsou všechny podklady a návrh dle názoru notářů správně. V tomto případě vyvstává paradox, kdy právní věc posuzuje úředník, který může návrh z nesprávných důvodů odmítnout, upozorňuje Pavel Fabián z advokátní kanceláře Fabian & Partners.

To se pak odráží hlavně u drobných podnikatelů v nákladech i časovém zatížení. Start podnikání například u eseróčka se kvůli tomu může protáhnout až na 20 dnů. Nově by to mohlo trvat jen 20 minut. Vše se vyřídí u notáře, který zápis provede elektronicky a během pár minut, což oslovení právníci jedině vítají: Dle našeho názoru není nezbytně nutné, aby rejstříkové soudy přezkoumávaly správnost obsahu notářských zápisů, jak je tomu nyní a v zásadě podporujeme myšlenku, aby byli notáři sami odpovědni za zápis údajů do obchodního rejstříku a správnost relevantních dokumentů, řekl serveru Podnikatel.cz David Neveselý, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Než se firma nebo podnikatel může provést zápis do obchodního rejstříku, musí však splnit zákonné podmínky. Pro každý subjekt přitom platí jiné.

Povinně se do obchodního rejstříku zapisují

dle § 34 obchodního zákoníku

a) obchodní společnosti a družstva,
b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4,
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a osoby podle § 21 odst. 5, které podnikají na území České republiky, pokud o zápis požádají, a
d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.

Jak vyplývá z věcného záměru zákona o obchodním rejstříku, který pro ministerstvo spravedlnosti vypracoval Jan Dědič, je také možné, že některé právnické osoby se už do obchodního rejstříku zapisovat nebudou. Vše je ale stále v rovině úvah a na to také ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, a krotí tak vášnivé diskuze především mezi odbornou veřejností: K návrhu zákona o obchodním rejstříku jsou zatím připraveny pouze základní teze, potvrdila serveru Podnikatel.cz Tereza Palečková, mluvčí ministerstva spravedlnosti. Čtěte také: Daňová reforma: Víme, co se změní

Stahujte věcný záměr zákona o obchodním rejstříku

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Diskuze se vedou v několika rovinách. První z nich je, zda budou rejstříkové soudy odpovědné za to, co notář do obchodního rejstříku zapíše. Jak totiž vyplývá z věcného záměru zákona o obchodním rejstříku, který má server Podnikatel.cz k dispozici, obchodní rejstřík budou vést nadále soudy: Případný přenos této agendy na jiné subjekty by vyvolal zbytečné transakční náklady, píše ve věcném záměru jeho autor Jan Dědič.

Jenže to se rejstříkovým soudům nelíbí, protože cítí, že budou za zápisy notářů odpovědné. To ale mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková vyvrací. Podle ní není pravdou, že by dnes rejstříkové soudy v současné době odpovídaly za správnost údajů, které jim právnické či fyzické osoby poskytnou: Rejstříkový soud má povinnost evidovat listiny v obchodním rejstříku a ve sbírce listin. Jestliže je určitý údaj zapsán v obchodním rejstříku, avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, musí rejstříkový soud tuto skutečnost poznamenat do sbírky listin a vyzvat podnikatele, aby listinu bez zbytečného odkladu předložil, vysvětlila Tereza Palečková aktuální princip.

Ten by tak zůstal v zásadě stejný i po přijetí nového zákona o obchodním rejstříku s tím rozdílem, že pokud by zápis prováděl notář, rejstříkový soud by musel vyzvat k nápravě údajů nikoli podnikatele, ale příslušného notáře. Čtěte také: Hledáte právníka? Poradíme vám, jak najít svého Perryho Masona

  

Mezi právníky také koluje otázka, jak se budou řešit dva protichůdné návrhy na zápis do obchodního rejstříku – jeden u věcně a místně příslušného soudu a druhý u notáře, resp. jeden u jednoho notáře a druhý návrh u jiného. Tím, že by byl eliminován princip příslušného soudu, tedy jednoho konkrétního soudu, který bude mít o daném podnikateli historický přehled z obsahu u něj vedeného spisu, by bylo umožněno to, aby změny provádělo více různých subjektů najednou bez návaznosti na obsah stávajícího spisu, upozorňuje Richard Novák z advokátní kanceláře Norton Rose.

Dva protichůdné návrhy na zápis ale částečně věcný záměr zákona popírá. Notář by totiž provedení a dobu zápisu musel sdělit bez zbytečného odkladu elektronickým přenosem dat rejstříkovému soudu. A kromě toho by zaslal příslušnému soudu v elektronické podobě listiny, které se přikládají k návrhu na zápis, i když se neukládají do sbírky listin, uvádí se v dokumentu. A navíc pokud by měly zapisované skutečnosti podklad ve více notářských zápisech, mohl by notář provést přímý zápis jen tehdy, sepsal-li by notářské zápisy jeden notář. Čtěte také: Většina firem porušuje zákon. Víme, proč se nebojí trestů

Další možným problémem je, zda vůbec bude dostatek notářů. Otázkou však zůstává, zda by stávající notáři byli schopni pokrýt veškerou agendu obchodního rejstříku, nebo by se o správu obchodního rejstříku nadále dělili se soudy, uvedl advokát Pavel Fabián. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se ani v tomto ohledu nevzdává. Pokud bude notářů málo, zvýší jejich počet.

Nad případnými komplikacemi tak stále vyhrávají výhody. Těmi bude nesporná úspora času: Podnikatel jednoduše přijde k notáři a ten o určitých skutečnostech sepíše notářský zápis a prakticky ihned promítne tyto skutečnosti do obchodního rejstříku. Podnikatel pak odejde od notáře přímo s výpisem prokazujícím zápis změn v obchodním rejstříku, popisuje budoucí praxi advokát Richard Novák.

školení účto leden 23 Kučerová

A jak připomíná David Neveselý, podnikatelé i značně ušetří. I když zatím není zcela jasné, zda by měl být za provedení přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku stanoven poplatek, podnikatelé na tom rozhodně vydělají. Pokud bude, v každém případě by měl být nižší, než bude soudní poplatek, uzavírá Tereza Palečková z ministerstva spravedlnosti.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).