Hlavní navigace

Zaplať a můžeš získat titul: Jaký je byznys soukromých vysokých škol?

2. 2. 2023
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kdo chce studovat, může si vybrat, na jakou školu zamíří. Kromě akademického vzdělání existuje i to profesní, za které se však platí.

Jak uvádí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, jimž ministerstvo udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola podle § 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. V tomto zákoně je také upravena jejich činnost.

Titul je pořád titul

Simona Probstová, ředitelka European School of Business & Management, uvádí, že jejich instituce poskytuje profesní vzdělání, zatímco veřejné vysoké školy nabízí vzdělání akademické. Vysoká škola tvoří výbornou základnu pro další profesní studium a ona zásadní rozdíl spatřuje v propojení teorie s praxí a ve flexibilitě studia. Unikátním aspektem formy studia na ESBM je především obsahová skladba výuky, která spojuje moderní vyučovaná témata s možností sestavit si studijní program z předmětů dle vlastního výběru. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si vzdělávací program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na jejich specializaci a byl v souladu s profesním zaměřením, popřípadě osobními zájmy studenta, vysvětluje a dodává, že další odlišnosti je možné nalézt v celkové délce studia, v kombinaci online formy a prezenčních lektorských setkáních a v neposlední řadě také ve vysoké odbornosti a praktickém přínosu jejich lektorů, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

Vladimír Dragon, obchodní ředitel Panevropské univerzity, zdůrazňuje, že titul je na všech školách stejný. Oni se zaměřují také na profesní vzdělávání a jsou tak profesní univerzitou. Máme profesní studijní programy, které přibližují studenty více praxi. Programy, u kterých studenti poznají fungování reálných zaměstnavatelů a zároveň jsou i mezi vyučujícími lidé z praxe, upřesňuje. Josef Tesařík, ředitel Moravské vysoké školy Olomouc říká, že titul jejich absolventům umožňuje jejich okamžité zapojení do reálného života. Na škole získávají nejen znalosti, ale i relevantní zkušenosti a osobní kontakty. Téměř 99 % absolventů si po škole najde zaměstnání nebo pokračuje v dalším studiu. Když k nám přestoupí studenti z veřejných škol, tak si chválí individuální přístup kantorů a managementu. Každého studenta znají jménem, doplňuje.

Oldřich Hájek z Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni vysvětluje, že formy titulů jsou v rámci Evropské unie různé, mohou mít různé tvary, podoby, velká, malá písmena, s tečkou či bez. Ale díky Boloňskému procesu je dnes jedno, zdali vystudujete bakalářské studium v Bilbau, Praze, či Berlíně. I tak můžete bez problémů pokračovat v navazujících studiích v magisterských programech. Vysoká škola Jagiellońská a její česká Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně akreditovaná evropská vysoká škola. Díky tomuto nejsou v našich studijních programech oproti veřejným vysokým školám žádné rozdíly. Snad krom, z logiky věci, vyšší péče o studenta, než s jakou se můžete setkat na běžných školách, doplňuje.

U soukromých škol dochází k zániku i změnám názvů

Na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny seznamy všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v ČR. Tam najdeme více než 30 aktivních soukromých vysokých škol a přes 20 neaktivních. Ty buď ukončily svou činnost, nebo jim byl odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola. 

Server Podnikatel.cz oslovil ministerstvo s požadavkem na statistiky, kolik soukromých škol v poslední době ukončilo činnost. Jak vysvětlila Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ČR, je třeba si uvědomit skutečnost, že u soukromých vysokých škol může docházet k řadě změn a závisí pak na tom, co je považováno za „ukončení činnosti“. U soukromých VŠ dochází ke změně názvu (fakticky se jedná o stejný subjekt), ke změně formy (zde se jedná o nový subjekt, přičemž ten původní ukončil činnost), k fúzi několika VŠ (buď jedna, či dvě spadají pod další, v tom případě první, nebo druhá ukončuje činnost a třetí nikoliv) nebo dochází k prostému ukončení činnosti, vyjmenovává.

Aneta Lednová dále podotýká, že sektor soukromých vysokých škol se postupem času vyvíjí, a to například změnou právních forem společnosti. U jedné vysoké školy může nastat v průběhu času i více variant změn. Některé by se daly chápat jako ukončení činnosti (min. po formální stránce, např. změna právní formy), ale ve skutečnosti je ta SVŠ v pozměněné podobě v porovnání s tím, jak ta VŠ začínala, doplňuje.

Nepřeberný výběr oborů

Podobně jako na veřejných vysokých školách je na těch soukromých velký výběr oborů. Například na pražské Unicorn University mohou studenti studovat Softwarový vývoj, Business management, Softwarové inženýrsví a big data, aplikovanou ekonomii a analýzu dat nebo double degree s možností získat dva bakalářské tituly (Bc. & BA.). Sting je Vysoká škola ekonomiky a financí a nabízí tyto specializace: Účetnictví, Zdanění a Manažerské účetnictví a controlling. Velký výběr oborů je také na Newton University, například Globální podnikání a management, Digitální marketing, Management ve zdravotnictví a sociálních službách nebo Talent management a koučování a Bezpečnost podniku.

Josef Tesařík popisuje, že studenti si podle svého zájmu vybírají různé profilace, například Podnikání a startupy, Řízení lidských zdrojů nebo Rodinné podnikání. Jsme přece jen v centru Hané, proto se hodně snažíme, aby interkulturní aktivity naší školy podporovaly orientaci našich studentů především v Evropě, ale výjimkou nejsou výměny s Tureckem či Izraelem. K velmi oblíbeným předmětům studentů patří osobnostní rozvoj a komunikace, dodává. Za nejvíce oblíbené studijní programy patří zejména studium učitelství, či Oceňování nemovitostí. Zejména Oceňování nemovitostí je poměrně unikátní studijní program a vyučuje se na minimu vzdělávacích institucí v České republice, přidává Oldřich Hájek.

Na Panevropské univerzitě je 20 studijních programů a mezi ty nejoblíbenější patří Podnikání a management, Provoz a řízení letecké dopravy, Cestovní ruch, Marketingové komunikace, Právo v aplikační praxi. Podle Vladimíra Dragona jsou některé studijní obory unikátní svým obsahem. Například Digitální ekonomika a společnost se zaměřuje na oblast digitalizace a její zavádění do podniků, rozvoji a dopadům Průmyslu 4.0 na budoucnost ekonomiky. Studenti získají vědomosti potřebné pro orientaci v současných i nastupujících trendech informačních a komunikačních technologií. Dalšími moderními programy mohou být Bezpilotní letecké systémy – drony v rámci studia Provozu a řízení letecké dopravy nebo v oblasti realit Digitální makléř, dodává.

O titul MBA je velký zájem

Studium MBA programů je studium profesně vzdělávacího charakteru a jak vysvětluje Veronika Zemčíková ze studijního oddělení Cambridge Business School, liší se hlavně tím, že je u něj kladen velký důraz na to, aby studenti našli využití pro nově nabyté znalosti a dovednosti přímo ve své praxi. Studium MBA je správnou volbou pro ty, kdo usilují o kvalitní manažerské vzdělání, kterým by doplnili praktickou formou předchozí vysokoškolské vzdělání nebo rozšířili dosavadní manažerské zkušenosti, popisuje. Simona Probstová zmiňuje, že podmínkou pro přijetí do programu MBA je ukončené vysokoškolské vzdělání na minimálně bakalářském stupni a lze udělit výjimku na základě prokazatelné praxe v řídicí pozici v minimální délce tří let. V tomto případě je potřeba ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Titul MBA je možné získat i na Vysokém učení technickém v Brně, což je veřejná vysoká škola. Klára Jarchovská, koordinátorka vzdělávacího programu US-MBA na Ústavu ekonomiky na Fakultě podnikatelské VUT uvedla, že v US-MBA programu na VUT existují základní podmínky pro přijetí do studia, a to proto, že program je organizován ve spolupráci s University of St. Francis, která podmínky určuje. 

Mezi základní podmínky, které musí každý uchazeč o studium splňovat, patří: 

  • i. ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně, 
  • ii. znalost angličtiny alespoň na úrovni B2, jelikož u nich učí američtí lektoři
  • iii. splnění přijímacích testů, 
  •  iv. praxe výhodou.

Podle Veroniky Zemčíkové se profesní vzdělávání nyní obecně těší velkému zájmu a poptávka po studiu MBA je stále vysoká, jelikož vědomosti patří v každé době mezi investice, které se časem zhodnocují. Poptávka po US-MBA studiu je na VUT po době covidové nadprůměrná, ale vždy se snaží udržet rozumný počet studentů v jedné skupině, aby mohli zajistit individuální přístup ke každému studentovi. Jako jedna z mála MBA programů na českém trhu nabízí Fakulta podnikatelská VUT v Brně program s americkou akreditací ACBSP, a to díky spolupráci s University of St. Francis v USA, která našim absolventům nakonec vydává diplom, upřesňuje Klára Jarchovská s tím, že to jsou kritéria, která hrají rozhodující roli u těch, kteří si nakonec vyberou program US-MBA.

V Cambridge Business School patří programy MBA mezi jejich nejobsazovanější programy. Také v European School of Business & Management je poptávka po studiu MBA vysoká. Zájem o vzdělávání v naší instituci má s každým rokem stoupající tendenci, a to i s ohledem na pandemii či současnou ekonomickou krizi. Ze všech námi nabízených profesních programů (BBA, MBA, DBA, MSc, LLM) je zájem o vzdělávací programy MBA zcela jistě nejvyšší, popisuje. Cena za získání tohoto titulu se pohybuje kolem 100 tisíc s tím, že je možné studovat jak prezenčně, tak dálkově, nebo někde i on-line.

Studenti jsou především dálkoví

Vladimír Dragon říká, že mají věkovou strukturu studentů rozdělenu mezi prezenční i kombinované studenty – 60 % studentů je prezenčních a 40 % studentů je kombinovaných. Jejich know-how je zaměřeno i na profesionální vzdělávání studentů, kteří už mají nějakou praxi za sebou. Ani Veronika Zemčíková nemůže říct, že by u nich buď převládali lidé v mladším věku po škole, nebo ti, kteří si chtějí doplnit vzdělání až později. Skladba jejich uchazečů je skutečně pestrá a rovnoměrně věkově vyrovnaná. Ke studiu se hlásí uchazeči v mladším věku a čerství absolventi, jakož i uchazeči, kteří jsou už profesně vyzrálejší a již se nějakou dobu pohybují v managementu nebo patří mezi dlouholeté jednatele společností, uvádí. Více jak 90 % uchazečů jsou mladí lidé, kterých se k nám hlásí stále více. Zájem o studium u nás začíná již na středních školách, kde spolupracujeme se žáky, učiteli a s kariérovými poradci, přidává Josef Tesařík. 

V Uherském Hradišti se orientují zejména na vzdělávání dospělých. Jde tedy o studenty spíše středního věku, kteří v minulosti z důvodu podnikání, zaměstnání, či rodiny neměli dostatečný prostor na získání vysokoškolského vzdělání. V European School of Business & Management se věk studentů odvíjí zejména od vybraného studijního programu. V programu BBA je průměrný věk studentů přibližně kolem 25 let, naopak program MBA si podle Simony Probstové vybírají uchazeči ve středním věku, kteří zastávají pozice napříč úrovněmi managementu. Program DBA je pak vrcholem manažerského vzdělávání. Zájemci o studium chtějí nejčastěji rozvíjet své znalosti, získat a prohloubit své manažerské schopnosti a dovednosti. A především se naučit vše aplikovat přímo ve svých pracovních pozicích. Setkáváme se také s velkým zájmem ze strany firem, které si uvědomují, jak důležité je vzdělávání pro jejich zaměstnance napříč celou společností i širokým spektrem profesí, doplňuje Simona Probstová.

Klára Jarchocská říká, že se na ně nejčastěji obrací manažeři a manažerky na všech úrovních managementu (od projektových manažerů, přes vedoucí jednotlivých oddělení ve firmách až po top management), tedy lidé, kteří za sebou mají již nějakou praxi, kde postupně zjišťují, že jim chybí znalosti z různých oblastí businessu. Věkový průměr studenta je u nich 35 let. Co se týká odvětví, tak většinou jsou to lidé s vystudovaným strojírenstvím, ekonomikou, elektroenergetikou nebo IT, přidává a podotýká, že díky výše popsaným faktům se na ně obrací lidé, které zajímá vnímání získaného vzdělání očima zaměstnavatele a platnost uděleného diplomu v globálním měřítku, ne pouze v ČR.

BRAND23 Workshop

Se školným se instituce snaží vycházet vstříc

V Cambridge Business School se ceny studia snaží držet na podobné úrovni jako v minulých letech a věří, že se jim rostoucí vstupy bude i nadále dařit kompenzovat přibývajícím počtem studentů. Ani v European School of Business & Management standardní výši školného v poslední době neměnili. V rámci zvyšování cen a rostoucí inflace vycházíme našim uchazečům vstříc a nabízíme možnost rozložení školného do libovolného počtu splátek bez jakéhokoli navýšení, uvádí Simona Probstová. Oldřich Hájek zdůrazňuje, že jedním z jejich hlavních cílů je nabízet kvalitní a dostupné studium. I přes to, že nečerpají ani korunu státních dotací, snaží se mít ceny velmi příznivé. Zatím jsme ceny našich studijních programů neupravovali, a doufám, že se nám podaří všeobecnému zdražování co nejdéle odolat, doplňuje.

Na Movraské vysoké škole Olomouc od studentů ví, že s jejich školným ušetří oproti tomu, kolik by jinak utratili jen za životní náklady v Praze, Brně nebo Ostravě. Na růst cen jsme museli reagovat. Pro akademický rok 2022/2023 je roční školné stanoveno pro bakalářské studium ve výši 39.800 Kč a pro magisterské 45.800 Kč, uvedl Josef Tesařík. Zdražování bylo aktuální téma na Panevropské univerzitě a Vladimír Dragon přiznal, že museli navýšit školné vzhledem k situaci na trhu. Postupovali však citlivě i s ohledem na konkurenci. Cenově jsme rozhodně konkurenceschopní. Soukromé vysoké školy žijí pouze ze školného. Od státu nedostávají na svůj provoz žádné prostředky, uzavírá.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).