Hlavní navigace

Zašlou slávu řemesel mají obnovit mistrovské zkoušky

10. 12. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nově by mělo dojít k legislativnímu ukotvení mistrovských zkoušek. Ministerstvo průmyslu a obchodu si od jejich zavedení slibuje zvýšení zájmu o řemesla.

Mistrovská zkouška má prověřit a potvrdit zejména odborné profesní dovednosti a znalosti a měla by být dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství. S jejich zavedení počítá novela zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kterou poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) do připomínkového řízení.

Mistrovské zkoušky zvýší zájem o řemesla, věří ministerstvo

MPO chce legislativně ukotvit mistrovské zkoušky, které by byly nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnovily by funkci a prestiž mistrů řemesel. Absolventi počátečního vzdělávání si budou moci po pětileté praxi v oboru ověřit své odborné dovednosti a znalosti. Mistrovská zkouška ověří jejich kvalifikační úroveň a umožní další profesní rozvoj. Získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována na úrovni 5 EQF, doplňuje ministerstvo v důvodové zprávě.

Podle ministerstva se mistrovskými zkouškami vrátí oficiální uznání řemeslníků, což by se mělo odrazit ve vyšším zájmu o tato povolání ze strany mladých lidí, kteří se rozhodují pro svoji profesní dráhu. Zavedení mistrovských zkoušek přinese podle MPO následující přínosy:

  • Zvýšení ochrany veřejného i privátního spotřebitele, jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat i nejnáročnější řešení a poskytovat komplexní služby.
  • Ocenění odborníka, který odvádí vysoce náročnou a kvalitní práci, odpovídajícím postavením jako živnostníka (podnikatele) na trhu i v zaměstnání.
  • Působení autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a jejich rodičů o tyto obory.

Čtěte také: Zedník či truhlář jako nedostatkové zboží. Jak vzkřísit zájem mladých o řemeslo? 

školení-leden22-molín

Kdo bude moct mistrovské zkoušky složit

Mistrovské zkoušky mají podle návrhu připravovat a organizovat Hospodářská a Agrární komora ČR. Na zkouškách se ale mají podílet i tzv. autorizovaná profesní společenstva, tedy cechy, sdružení apod., zastupující poměrné části držitelů živnostenského nebo jiného oprávnění v daném povolání, a také střední odborné školy. Společně budou garantovat kvalitativní úroveň zkoušek a podílet se tak na zkvalitňování řemeslného podnikání. Ve výjimečných případech se bude podílet jen autorizované společenstvo nebo jen škola (to se může přihodit v situacích, kdy pro dané povolání nebude zřízena škola, resp. nebude ustaveno společenstvo, které by bylo možno autorizovat), píše se v důvodové zprávě.

Návrh dále počítá s tím, že mistrovských zkoušek se bude moct zúčastnit osoba, která získala střední vzdělání nebo souhrn všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci v příslušném povolání a 5 let praxe v příslušném povolání v období posledních 10 let a je plně svéprávná, bezúhonná a má státní občanství členského státu Evropské unie. Tento návrh tak rozšiřuje vstup do řemeslného podnikání těm, kteří nejsou vyučeni v daném oboru, ale získali střední vzdělání, nicméně příslušnému řemeslu se profesně věnují a chtějí si nechat ověřit své schopnosti formou mistrovské zkoušky, uzavírá ministerstvo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).