Hlavní navigace

Zastavení exekucí dopadne tvrdě na věřitele

21. 10. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

O změnách v exekucích se hovoří již dlouho. Zaměstnavatelům by mohly při provádění srážek ze mzdy významně pomoci, věřitelé zřejmě jásat nebudou.

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Má číslo sněmovního tisku 545 a právě prochází prvním čtením.

O jejím obsahu z pohledu zaměstnavatelů jsme již informovali. Jde o dlouho očekávanou novelu, která by měla umožnit kompenzaci za provádění exekučních srážek ze mzdy, potvrdit postup prováděných exekučních srážek s odstupného a vyjasnit poskytování informací exekutorům z hlediska součinnosti. Podrobněji k dalším navrženým změnám v článcích:

Novela však v případě jejího schválení nedopadne jen na zaměstnavatele, ale především na věřitele. Ti z navržených změn většinou nadšeni nejsou. Novela je dokonce odbornou veřejností označována jako exekuční amnestie.

Problém vícečetných exekucí a paušální náhrady věřitele

Předkládaný návrh směřuje k tomu, aby byla exekuční řízení vedená proti témuž
povinnému koncentrována u jednoho soudního exekutora. Podle důvodové zprávy je cílem snížení nákladů exekuce (zejména v souvislosti s větší mírou spojování exekučních řízení, případně se zjišťováním údajů o majetku povinného) a zjednodušení komunikace povinného i třetích osob, které v exekučním řízení poskytují součinnost, se soudním exekutorem. Soudní exekutor, kterému došel exekuční návrh, by musel z rejstříku zahájených exekucí zjistit, zda v okamžiku zahájení exekučního řízení bylo proti povinnému vedeno jiné exekuční řízení.

Exekutor by povinně bez zbytečného odkladu zapisoval do rejstříku zahájených exekucí údaje stanovené zákonem, aby bylo možné co nejdříve zjistit, který exekutor vede proti povinnému předchozí (první) exekuční řízení a u kterého exekutora se tedy řízení proti témuž povinnému mají koncentrovat. Čtěte také: Rozhodnuto. Snížily se exekuční srážky ze mzdy. Ale ne všem

Navržená změna se jeví jako velmi přínosná, avšak je tu problém s náklady věřitele na vymožení pohledávky. Podle nových podmínek předá „nový“ exekutor exekuci exekutorovi, který vede předchozí (první) exekuční řízení bez ohledu na rozsah pohledávky a vzdálenost k povinnému. Oprávněný (věřitel) samozřejmě musí exekutorovi za jeho práci zaplatit (paušální náhrada). V případě úspěšně vymožené pohledávky se tyto náklady přenesou na povinného (dlužníka). Směřováním exekucí k „prvnímu“ exekutorovi může dojít k prodloužení celého řízení a samozřejmě jeho prodražení.

Paušálně stanovená náhrada hotových výdajů exekutora je současně i podnět pro oprávněného. Ten by měl podle důvodové zprávy zvážit (především z ekonomického hlediska) podání exekučního návrhu. Jestliže tuto náhradu nezaplatí, soudní exekutor exekuční řízení zastaví. Čtěte také: Jak na výživné v exekucích bez zbytečných chyb

Novela obsahuje i přechodná ustanovení, kdy se u exekucí zahájených před účinností zákona zavádí místní příslušnost exekutora dle nejstarší zahájené exekuce (založené na okresním či krajském kritériu, případně kritériu sousedního kraje). Podle odborníků není koncentrace exekucí zárukou, že povinný své (vícečetné) exekuce zaplatí. Již dnes se exekuce koncentrují, ale pouze tam, kde to má smysl. Tedy tam, kde povinný hodlá své pohledávky uhradit. Exekutor může být zvolen podle toho, kde se povinný skutečně vyskytuje (ne, kde má trvalou adresu) a kde má majetek.

Zjednodušeně řečeno, nové exekuce zahájené po účinnosti opatření by se měly koncentrovat k prvnímu exekutorovi, který již exekuce řeší. Staré exekuce by se koncentrovaly k exekutorovi, který je nejblíže k dlužníkovi, v daném obvodu. Věřitelé by povinně platili exekutorům náklady, bez ohledu na skutečnost, zda bude pohledávka v budoucnu vymožena.

Zastavení exekucí dopadne tvrdě na věřitele

Novela rovněž upravuje možnost zastavení exekucí. Pokud v řízení vyjde najevo, že povinný (zaměstnanec s exekučními srážkami) po dobu 2 let nepobírá mzdu, soud nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy zastaví. Nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy se zastaví také tehdy, vyjde-li v řízení najevo, že povinný nepobíral po dobu 3 let mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Návrh na zastavení bude moci podat i zaměstnavatel.

Content 23 EARLY

Exekuce se rovněž povinně zastaví také tehdy, pokud po dobu posledních tří let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce. Nebo pokud po dobu posledních tří let nebyl zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce.

Po novele by se tedy měly pohledávky vymáhat pouze tam, kde je to účelné. Což se dá očekávat u dlužníků, kteří mají pouze jeden dluh (nesplní podmínku pro oddlužení) a řádně pracují. U vícečetných exekucí se šance věřitelů na vymožení pohledávek snižuje. V případě oddlužení se spokojí alespoň s částečnou úhradou pohledávky. Pokud dlužník možnosti oddlužení nevyužije (například má pouze nepřednostní pohledávky a exekuční srážky jsou pro něj výhodnější), je věřitel s nevýhodným pořadím značně znevýhodněn. Jelikož se nedostal do pořadí, bude jeho pohledávka po třech letech zastavena. Může na výzvu soudního exekutora v přiměřené lhůtě složit další zálohu na náklady exekuce, jejíž výše bude stanovena prováděcím právním předpisem. Situace se může opakovat třikrát, poté bude exekuce, tedy po devíti letech, definitivně zastavena. A to i kdyby do doby, než se dostane na pořadí, zbývalo jen několik měsíců.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).