Hlavní navigace

Zavádění eNeschopenek a informace předávané zaměstnavatelům

11. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Informace o vzniku či ukončení nemoci je pro zaměstnavatele důležitá. Od roku 2020 již neschopenku od zaměstnance nedostane. Nemůže dojít k systémovým chybám?

V polovině roku 2019 měla být spuštěna první fáze eNeschopenek. Již nyní je zřejmé, že tato fáze realizována nebude.

Od roku 2020 je plánováno zavedení plně funkčních elektronických dočasných pracovních neschopností. Zkušební provoz by měl být spuštěn od měsíce října 2019. Tím by mělo dojít k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem a zaměstnavatelem. Všechna rozhodnutí o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti již budou vydávána pouze v elektronické podobě. Papírová podoba bude ponechána pouze u nemocí vzniklých před účinností změn. Zajímal nás praktický postup vystavování eNeschopenek v návaznosti na informace předávané zaměstnavatelům.

Čtěte také: Kolotoč kolem (ne)zavedení eNeschopenek

Vystavení eNeschopenky lékařem

Po vyšetření pacienta lékařem bude v případě uznání dočasné pracovní neschopnosti následovat vystavení eNeschopenky. Lékař bude mít na výběr ze dvou variant. Může pracovat s vlastním lékařským softwarem, který bude pro vystavování elektronických neschopenek speciálně upraven, nebo eNeschopenku vystaví prostřednictvím bezplatné aplikace na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

V případě řešení v rámci lékařského softwaru nebude vyžadováno ani využití elektronického podpisu či jiného nového identifikátoru. Využije se systémový certifikát vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který již nyní lékaři využívají pro potřeby eReceptu. Do ePortálu se lékař přihlásí jakýmkoli uznávaným identifikátorem (datová schránka, občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA). Uživatelský účet NIA (národní bod pro identifikaci a autentizaci) – identifikačním prostředkem je jméno, heslo a SMS, jehož správcem je Správa základních registrů a mj. slouží pro přihlášení k uživatelskému účtu v portálu národního bodu.

Po přihlášení do ePortálu nebo v rámci lékařského softwaru lékař předvyplní z registru ČSSZ eNeschopenka osobní údaje pacienta. Vyplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a případné další údaje. Důležitým údajem je údaj o zaměstnavateli. Právě tady bude v řadě případů nezbytná korekce. Čtěte také: Jak bude v praxi vypadat plně funkční eNeschopenka?

Doplnění či upravení aktuálního zaměstnavatele

V praxi mohou nastat různé situace, kdy bude třeba identifikovat aktuálního zaměstnavatele. Zaměstnanec kupříkladu nastoupí od prvního dne v měsíci do zaměstnání a již kolem pátého dne onemocní (příjem založil účast na nemocenském pojištění). Zaměstnavatelé hlásí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změny (vznik i skončení pracovněprávního vztahu, respektive vznik či zánik účasti na nemocenském pojištění) v osmidenní lhůtě. S ohledem na tuto lhůtu mohou nastat různé situace. V ePortálu může být stále evidován původní zaměstnavatel. Mohou tam být oba, anebo naopak žádný (původní zaměstnavatel již odhlásil, nový ještě nepřihlásil). Jak bude v těchto případech lékař postupovat? Vysvětlení pro server Podnikatel.cz podala Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení.

Lékaři se údaje o zaměstnavateli načítají přímo z evidence ČSSZ, všechny načtené údaje lze ručně editovat. Možnost editace cílí právě na výše uvedené hraniční situace. Cílem je zjednodušení práce lékaře tak, aby vyplňování formuláře eNeschopenky bylo co nejjednodušší a v porovnání se současnou praxí, kdy musí lékař vyplňovat veškeré údaje ručně, co nejméně zatěžující, uvedla Buraňová. Zpětnou vazbu o zaměstnavateli poskytuje lékaři přímo v ordinaci také sám pacient. Jestliže se bude jednat o činnost, která není nemocensky pojištěna, neměla by být eNeschopenka vůbec vystavena. Zaměstnanec ale v řadě případů netuší, zda jeho pracovněprávní vztah či jiná výdělečná činnost účast na nemocenském pojištění založí a může lékaře nesprávně informovat. Tyto případy by se podle Jany Buraňové eventuálně řešily individuálně pracovníky OSSZ. Čtěte také: Kontroly práce v době pobírání náhrady mzdy se mohou změnit

Informace o vzniku či skončení nemoci pro zaměstnavatele

Aktuálního zaměstnavatele je třeba správně identifikovat i z důvodu zasílání informací o vzniku a skončení nemoci. Informaci si zaměstnavatelé mohou dohledat prostřednictvím ePortálu. Avšak právní úprava, tak jak je schvalována v parlamentu, počítá s tím, že zaměstnavateli mohou být na základě jeho předchozí žádosti neprodleně zasílány do datové schránky potřebné informace. Bude se jednat z důvodu ochrany osobních údajů pouze o základní informace – jméno, příjmení, datum narození zaměstnance, datum a číslo rozhodnutí a datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti). Podrobnější údaje si v případě potřeby zaměstnavatel zjistí přímo v ePortálu.

Jak dále Jana Buraňová upřesnila, elektronickou formou bude neprodleně předána informace o tom, že lékař vystavil zaměstnanci rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti tomu subjektu, který je v rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti uveden jako zaměstnavatel a o toto zasílání informací předem požádal. A to bez vstupu ČSSZ. Pokud však lékař nevybere zaměstnavatele z údajů, které mu poskytne ČSSZ, nebude zaměstnavatel ztotožněn dostatečně na to, aby mu mohla být odeslána notifikace. Současně pak dává právní úprava možnost poskytování podrobnějších informací. Opět cestou aktivního zasílání nebo pomocí služby pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ. Zde se bude jednat o informace, které již prošly kontrolami a zpracováním v systémech a evidencích ČSSZ, uzavřela Jana Buraňová 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).