Hlavní navigace

Zažádali jste o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? Reakci nečekejte

3. 12. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud jste podali žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, na odpověď nečekejte. Žádosti se teď nevyřizují.

Elektronická evidence tržeb byla v souvislosti s úlevami pro podnikatele pozastavena. Povinnost evidovat tržby vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, až od 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Finanční správa však upozorňuje poplatníky, kteří podali žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, že v důsledku novelizace právní úpravy, která reagovala na situaci související se šířením covidu, je pozastaveno i vyřizování těchto žádostí.

Poplatníci se však nemusí obávat, že by jejich žádost nebyla vyřízena, pouze dochází k posunu vyřízení žádosti. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu podané do 30. září 2020 (před účinností novely) bude finanční správa vyřizovat až od 1. července 2022, uvádí úřad a dodává: Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022, se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

Jsou-li údaje o provozovně poplatníka součástí žádosti o povolení zvláštního režimu, která bude vyřizována až od 1. července 2022, budou úkony spojené s přidělením čísla provozovny (vygenerování čísla provozovny, oznámení o přidělení čísla provozovny poplatníkovi) vykonávány také až od 1. července 2022. Důvodem je to, že údaje jsou součástí žádosti, o které může být na základě přechodného ustanovení novely zákona o prodloužení pozastavení EET rozhodnuto až po 1. červenci 2022.

školení-leden22-molín

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

U poplatníků, kteří již mají povoleno evidovat tržby ve zvláštním režimu, bude správa údajů o provozovnách zajišťována i nadále. Podaná oznámení o změně údajů o provozovnách těchto poplatníků budou standardně zpracována.

Povolení máte? Sledujte, zda splňujete podmínky

Poplatníci, kteří již mají vydané povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Měli by však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč). V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).