Hlavní navigace

Zboží z hygienických důvodů zpět nebereme. Omyl, většinou musíte

23. 10. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Obchodník má právo odmítnout vzít zboží zpět z hygienických důvodů, tedy je-li vybaleno z uzavíratelného obalu. Neplatí to ale vždy. Existuje jen pár výjimek.

„Z hygienických důvodů vám toto zboží nemůžeme vzít zpět. Omlouváme se.“ Takto zní jedna z omluv obchodníků, když jim zákazník chce vrátit zboží. Ne vždy je ale možné tuto zákonnou možnost využít. Zákon, konkrétně § 1837 občanského zákoníku, stanovuje, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Jedná se například o holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka a podobně. Nejčastěji se jedná o zboží, které je v zaletovaném obalu, aby se předešlo styku s nežádoucími okolními vlivy. Zákonná výjimka se ale zdaleka netýká každého zboží v uzavřeném obalu.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Zboží z hygienických důvodů zpět nebereme. Omyl, většinou musíte. 

Spotřebitel má ze zákona nárok ověřit si vlastnosti a funkčnost dodaného zboží. Znamená to, že zboží může nejenom vybalit, ale i vyzkoušet. Omezení, kdy nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je dáno zákonem. Protože představuje výjimku zobecného pravidla, mělo by být vykládáno co nejúžeji, vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Dnes se totiž prakticky všechno prodává v nějaké, třeba i pevně uzavíratelné formě, obalu. Tato skutečnost sama o sobě proto neznamená, že v případě jeho otevření automaticky zaniká právo na odstoupení od smlouvy. Obchodník proto nemá možnost žádost zákazníka o vrácení zboží odmítnout.

Zboží vybalené z takzvaného hygienického obalu není možné vracet ne z důvodu, že bylo pouze vybaleno a mohlo či došlo k jeho použití, ale musí pro to existovat skutečné hygienické důvody nebo důvody ochrany zdraví. Odmítnout se proto dá jen ve výjimečných případech. Vždy to platí třeba u erotického zboží nebo kosmetiky.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy:

a) O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy

b) O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo                                 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).