Hlavní navigace

Dva týdny na přehledy pro OSVČ s daňovým poradcem

19. 7. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatelé, kteří využili služeb daňového poradce, mohli letos podat daňové přiznání až 1. července. Do stejného data měla být zaplacena i daň. Přehledy pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se shodně odevzdávají do jednoho měsíce od doby, kdy měl podnikatel podat daňové přiznání. V případě podnikatelů s daňovým poradcem tedy platí termín 1. srpna. Čtěte více: Dokdy musí OSVČ zaplatit daně, sociální a zdravotní pojištění? Přinášíme ucelený kalendář

Rozdíl existuje u sankcí za pozdní odevzdání přehledu. Sociálka může za pozdní dodání udělit pokutu až 20 000 Kč (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč, zdravotní pojišťovny mohou udělit sankci až ve výši 50 000 korun. Na rozdíl od finančních úřadů však sociálka ani zdravotní pojišťovna nemusí pokuty udělovat automaticky a na pochybení zpravidla podnikatele nejprve upozorní.

Zatímco na podání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu mají podnikatelé čas do 1. srpna, v případě nedoplatku zdravotního pojištění již přichází v současnosti “s křížkem po funuse”. Ten měl být totiž zaplacen do 8 dnů po podání daňového přiznání, tedy nejpozději do 11. července 2011 (9. července byla sobota). Za den platby pojistného se i u zdravotních pojišťoven považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet pojišťovny. Kdo jej uhradit nestihl, hrozí mu od pojišťovny penále.

U doplatku důchodového pojištění pak mají podnikatelé s daňovým poradcem čas do srpna. Na sociálku musí podnikatel zaplatit pojištění nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za předchozí kalendářní rok. Podnikatelé by měli hlavně myslet na to, že v případě dřívějšího podání přehledu než v deadlinu 1. srpna mají na doplacení maximálně 8 dní. Pokud nechají odeslání přehledu na poslední možný den, musí sociálce uhradit doplatek pojistného nejpozději v pondělí 9. srpna. Tento den musí mít ČSSZ již peníze na svém účtu, platí-li podnikatel převodem, měl by tak učinit minimálně jeden pracovní den předem.

školení červen 22 - tip do článku

Pokud podnikatel nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měl, vzniká mu povinnost platit penále. Výše penále je stejná jak u sociálního, tak u zdravotního pojištění. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 % z dlužné částky. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve).

Příští rok se podnikatelé konečně dočkají sjednocení termínů pro doplatek důchodového a zdravotního pojištění. Obě pojištění se budou doplácet do 8 dnů od odevzdání přehledu. Čtěte více: Termíny pro doplacení zdravotka a sociálka se sjednotí, asi už v příštím roce

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).