Hlavní navigace

Zbývají 3 týdny na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí. Máme formulář

10. 1. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí být odevzdáno do 31. ledna 2019. Máme k dispozici interaktivní formulář, který samotné vyplnění usnadní.

Konec ledna je každoročně spojován s povinností podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Koho se povinnost týká? 

Podat daňové přiznání do 31. ledna musí ti poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

V případě, že poplatníkům ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová

Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.

Nejzazší termín pro podání daňového přiznání je čtvrtek 31. ledna. Na serveru Podnikatel.cz nabízíme interaktivní formulář, se kterým půjde vyplnění přiznání snáz. 

Dokdy hradit daň z nemovitých věcí?

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2019 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Držitelé datových schránek, kteří nejsou přihlášení k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek.

Pokud chcete využít SIPO, dejte to úřadu vědět

Už několik let se dá daň zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součástí tiskopisu je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). 

Oznámení pak poplatník musí doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

ebf - tip do článku - debata

Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě, uzavírá Richterová

Podrobný článek, který pomůže při podání přiznání k dani z nemovitých věcí, jsme na serveru Podnikatel.cz nabídli již dříve. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).