Hlavní navigace

Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin mají možnost se prezentovat v zahraničí

Ministerstvo zemědělství plánuje v rámci mezinárodního veletrhu biopotravin a bioproduktů Biofach 2008 realizaci národní expozice, která bude zaměřena na prezentaci ekologického zemědělství a výroby biopotravin v ČR. V rámci této expozice se mohou prezentovat čeští ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin, což jim může pomoci navázat nové kontakty a otevřít nové prodejní možnosti.

Mezinárodní veletrh se koná 21. – 24. února 2008. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na Dr. Ing. Emericha Vacka (emerich.vacek@mze­.cz).