Hlavní navigace

Zemědělci, bojujte proti byrokracii. Volá ministr

Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie. Současně vyzval zemědělce ke spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. Ministerstvo zemědělství zřídilo na svých webových stránkách www.eagri.cz jednoduchý dotazník. Ten usnadní předání podnětů přímo Antibyrokratické komisi.

Jednoduchým a nebyrokratickým způsobem je možné pomocí dotazníku upozornit na neduhy a přebujelou administrativu zemědělských úřadů. Dotazník také umožňuje navrhnout řešení problémů, na které podnět upozorňuje, uvedl ministr Fuksa. Dodal, že podněty se bude průběžně zabývat k tomu určená Antibyrokratická komise, která je pod jeho osobním vedením vyhodnotí a bude iniciovat okamžitou nápravu.