Hlavní navigace

Zhodnotili jsme daňové sliby Babišovy vlády. Co splnila a na co se vykašlala?

8. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Volby rozhodnou nejen o složení Poslanecké sněmovny, ale také o nové vládě. Jak si vedla ta stávající ohledně slibů, které se týkaly daní?

Pravděpodobně už v sobotu večer budeme znát výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. I když současný kabinet povládne ještě nějaký čas v demisi, lze již zhodnotit, jak splnil své daňové sliby z programového prohlášení vlády. Pokud totiž stávající koalice ztratí ve Sněmovně většinu, už je nebude moct naplnit. V rámci hodnocení jsme vybírali pouze konkrétní sliby a nikoli obecné proklamace.

Dostatečný čas na přichystání

Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti.

Nesplněno

I když vynecháme pandemické období od března 2020, kdy se dá nenaplnění výše zmíněného slibu kvůli časové naléhavosti pochopit, vláda si s tímto slibem hlavu příliš nelámala. Například daňový balíček z rok 2018 byl Sněmovnou definitivně potvrzen 12. března 2019, přičemž účinnosti nabyl už 1. dubna 2019. Některá ustanovení sice nabyla účinnosti později, nemalá část novely však již tři týdny po jejím schválení parlamentem.

Podobně to dopadlo i s daňovým balíčkem z roku 2019, který ministerstvo nazvalo jako Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Sněmovna totiž novelu schválila 17. prosince 2019. Účinnosti nabyla (kompletně) o dva týdny později, tedy 1. ledna 2020.

Tip: Procházíme volební programy a zjišťujeme, kdo slibuje podnikatelům nejlepší výhody. Čtěte volební speciál

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení 19% sazby daně

Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům musí změny systému přinést snížení daňové zátěže o jeden procentní bod.

Nesplněno

Přesně tento návrh sice Alena Schillerová předložila v roce 2018, nakonec jej ale stáhla. Nápad na zrušení superhrubé mzdy pak sice oživil loňské léto premiér Andrej Babiš a nakonec jej s ODS a SPD i prosadil, z původního slibu však zůstalo jen samotné zrušení a druhá sazba 23 %. Místo slibovaných 19 % z hrubé mzdy došlo ke snížení na 15 % a způsob zdanění OSVČ a započítání pojistného se nijak nezměnilo. Vzrostla ovšem sleva na poplatníka. Rozpočty tato změna vyjde na více než 100 miliard ročně.

Psali jsme: Zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% daně z hrubé mzdy prošlo Sněmovnou

Projekt MOJE daně

Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Splněno

Projekt MOJE daně byl na začátku letošního března opravdu spuštěn a umožňuje předvyplněná přiznání a online vyřízení daní.

Do online finančního úřadu se můžete přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud si nevyberete ani jednu z možností, můžete si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si následně na úřadu vyzvednete.

Jakmile se přihlásíte do portálu MOJE daně, musíte si aktivovat modernizovanou Daňovou informační schránku (DIS+). DIS+ slouží pro přístup k informacím finanční správy, které se týkají vašich daňových povinností (vybrané informace shromažďované ve spisu apod.). Skrze DIS+ můžete i odesílat finančnímu úřadu svá podání (např. daňová přiznání), nahlížet na své osobní daňové účty a do personalizovaného osobního daňového kalendáře či provádět nastavení notifikací událostí.

Psali jsme: Jak na přiznání skrze MOJE daně? Starý formulář má nové funkcionality 

Sloučení daňových výjimek

Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze.

Nesplněno

Žádný koncepční návrh daně z příjmů nebyl předložen a rovněž tak nedošlo ke sloučení daňových výjimek.

Rozšíření paušální daně a revize sankcí

Zajistíme novely právních předpisů upravujících daňový proces s cílem zjednodušit systém správy daní, posílit právní jistoty a snížit administrativní zátěž na straně správce daně i daňového subjektu. Součástí této novely bude rozšíření institutu paušální daně. Dále se zasadíme o koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, o revizi kontrolních postupů a revizi systému sankcí.

Splněno

Institut paušální daně pro OSVČ byl schválen od začátku letošního roku a k revizi kontrolních postupů a sankcí došlo v rámci novely daňového řádu. Úroky z prodlení, které musí poplatníci platit finančním úřadům, se snížily. Snížily se sice i některé úroky, které hradí finanční úřady poplatníkům, ale rovněž platí, že část z nich se i zvýšila, například úroky ze zadržovaného odpočtu.

Psali jsme: Při prodlení zaplatíte berňáku méně. Jak se změní úroky, které platí berňák vám? 

Tatáž novela vyřešila také slibované daňové odpočty, a to nakonec bez toho, aby zhoršila postavení plátců DPH. Ministryně financí Alena Schillerová sice dlouho trvala na prodloužení vratek na DPH na 45 dnů, a nechala kvůli tomu dokonce zákon spadnout pod stůl, nakonec však od delší lhůty ustoupila a novela prošla bez této “podpásovky” vůči podnikatelům.

Psali jsme: Lhůta na vratky DPH zůstane na 30 dnech a nesporná část se bude vracet

Snížení DPH na vybrané služby

Prosadíme přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:

  • stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
  • vodného a stočného,
  • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy sportovních potřeb, opravy a čištění oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Splněno

V rámci novely zákona o evidenci tržeb byla v roce 2020 na výše uvedená plnění DPH skutečně snížena.

Psali jsme: Kvůli EET zdražíme, nižší DPH je nám k ničemu, říkají mimopražské kadeřnice

Offline režim EET pro malé podnikatele

Bude navržen speciální off-line režim plnění povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby s nízkými ročními hotovostními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Splněno

Žádné podrobné analýzy sice ministerstvo nezveřejnilo a hranice byla určena až během projednávání ve Sněmovně, ale skutečně došlo ke schválení speciálního papírového režimu evidence tržeb pro fyzické osoby s ročními hotovostními příjmy do 600 tisíc korun ročně. Evidence tržeb nicméně byla kvůli pandemii nakonec přerušena do roku 2023.

Psali jsme: Vše, co potřebujete vědět o zvláštním (offline) režimu EET, včetně formulářů

Daňová uznatelnost technických rezerv

Provedeme revizi daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti pojišťovnictví. Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Tento systém bude odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může poplatník ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.

Splněno

S účinností od 1. ledna 2020 skutečně došlo ke změně metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven a zajišťoven. Tvorba technických rezerv v pojišťovnictví se nově řídí podle směrnice Solventnost II a technické rezervy vytvořené podle účetních předpisů tak již nejsou považovány za daňově uznatelný náklad, jak tomu bylo dříve.

Skupina poslanců sice novelu napadla u Ústavního soudu, ten ale jejich návrh na zrušení zákona odmítl.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).