Hlavní navigace

Zhodnoťte své peníze na podnikatelských spořicích účtech. Známe jejich výhody

9. 1. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nenechte své peníze jen tak ležet na kontě. Zhodnoťte je na spořicích účtech. Banky je nabízí jak živnostníkům, tak firmám.

Bankovní domy nabízí podnikatelům na míru vytvořené spořicí účty. Mohou díky nim zhodnotit své peníze, protože spořicí účty mají zpravidla výhodnější úročení než účty běžné. Zájem o ně je stále velký zejména z řad firem, protože úrokové sazby na trhu jsou na nejnižší úrovni v historii. Termínované vklady do tří měsíců jsou u většiny bank na úrovni 0,01% vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.), proto firmy hledají alespoň nějaké zhodnocení prostředků. Nabízíme proto přehled aktuálně dostupných produktů v abecedním pořadí podle jmen bank.

Česká spořitelna

Spořicí účet pro podnikatele si u České spořitelny samozřejmě může založit i živnostník. Pokud podnikatel není zapsán, respektive zatím ještě není zobrazen v internetové verzi Obchodního rejstříku, potřebuje banka doklad potvrzující právní osobnost, tedy u živnostníků právě živnostenský list. Pokud jde o spořicí účet pro fyzické osoby nepodnikatele, i ten si může zřídit fyzická osoba, která mimo jiné i podniká, ale bude jí zřízen takzvaně na rodné číslo. To znamená, že se nepředpokládá, že na tomto účtu budou uloženy prostředky sloužící k podnikání a ani ve smlouvě nebude žádná zmínka o identifikaci klienta jako podnikatele, nebude tedy uveden název firmy, IČ a podobně.

V současné době je tento produkt pro podnikatele nabízen jako součást Podnikatelského konta Maxi ​České spořitelny, a proto musí mít klient zřízen tento běžný účet. Počátkem ledna 2015 je sazba 0,75 % pro vklady do částky 1 milion korun. Částka nad tento limit je úročena sazbou 0,01 %. Pro zhodnocení větších částek banka nabízí další nástroje jako jsou například termínované vklady nebo investiční produkty. Požadavek minimálního vkladu ve výši 1000 korun se týká Podnikatelského konta Maxi České spořitelny. Na samotný spořicí účet pak už není potřeba vkládat žádné prostředky. Mezi podnikateli je spořicí účet oblíbený, protože nabízí zajímavé a přitom likvidní zhodnocení dočasně volných prostředků.

ČSOB

Otevření spořicího účtu pro podnikatele je podmíněno otevřením běžného účtu ve stejné měně. U fyzických osob tato povinnost není. Pro založení spořicího účtu je třeba předložit doklad o právní subjektivitě (například výpis z obchodního rejstříku), respektive oprávnění k podnikatelské činnosti (například živnostenský list) a průkaz totožnosti. Minimální vklad je 5000 korun a je nutné jeho vložení na účet do 30 dní po otevření.

Další možností jsou investice do podílových fondů. Kromě širokého spektra klasických fondů banka poskytuje i fondy určené podnikatelům a právnickým osobám. Tyto fondy odpovídají svou investiční strategií požadavkům klienta na nízké investiční riziko, kratší časový horizont a vysokou likviditu.

Equa bank

Spořicí účet pro podnikatele si může založit jak právnická osoba, tak fyzická osoba podnikatel. Pro založení je potřebný občanský průkaz a doklad potvrzující oprávnění podnikat. Pokud je tímto dokladem výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku, není nutné předložení tohoto dokladu ze strany klienta. Banka si tento doklad pořídí sama z veřejných zdrojů. Založení spořicího účtu, stejně tak i účtu běžného, je možné bez osobní návštěvy na pobočce. Na základě internetové žádosti o založení účtu je podpis smluvní dokumentace proveden přímo u klienta. Pro založení spořicího účtu u Equa bank není potřeba splnit žádné podmínky kromě podpisu rámcové smlouvy. Vedení běžného účtu není požadováno, spořicí účet může být vedený i samostatně. Aktuální úroková sazba, pro spořicí účet vedený v českých korunách, pro částku do 30 milionů korun je u fyzických osob 1 % a u právnických 0,8 %. Minimální vklad není stanoven. Spořicí účet nemá žádnou výpovědní lhůtu.

Dále by vás mohlo zajímat: Živnostníci dosáhnou na vlastní bydlení díky obratové hypotéce

Expobank CZ

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Expo Podnikatelský spořicí účet si může založit fyzická osoba podnikatel, fyzická osoba podnikatel zapsaná v Obchodním rejstříku a právnická osoba. Zajímavé je, že nejsou požadovány žádné další podmínky, běžný účet u Expobank není třeba a není požadován ani minimální vklad. Aktuální úroková sazba činí 0,18% p.a. Z úroků není bankou strhávána daň tak, jak tomu je u účtů pro fyzické osoby. Daňovou povinnost si zajišťuje sám podnikatel.

Fio banka

Fio konto si mohou založit fyzické osoby – podnikatelé i právnické osoby. K založení stačí průkaz totožnosti a živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku (originál či úředně ověřenou kopii). U právnických osob je třeba výpis z obchodního rejstříku, přičemž Fio banka akceptuje elektronicky podepsané výpisy. Rozdílné jsou jejich úrokové sazby, ostatní parametry mají účty pro fyzické a právnické osoby stejné. Zřízení i vedení je zdarma, stejně tak Internetbanking a mobilní aplikace Smartbanking. Oproti Fio osobnímu či podnikatelskému účtu nelze u Fio konta využít SIPO platby nebo inkaso a finanční prostředky lze převádět pouze na jeden externí účet, který lze elektronicky zdarma měnit.

Aktuální roční úroková sazba pro fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatele činí 0,4 %, pro právnické osoby 0,05 %.Minimální zůstatek na účtu je 100 korun. K Fio kontu je možné získat až dvě platební karty bez poplatků a s nimi využít 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky zdarma. Výhodou jsou také bezplatné hotovostní operace na pobočce – vklad i výběr nad 1000 korun včetně bez poplatků.

GE Money Bank

Spořicí účty pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby umožňují klientům okamžitý přístup k penězům a zhodnocení za nadstandardní sazbu. Vedeny mohou být v českých korunách, eurech nebo amerických dolarech. Výhodou vedení účtu v naší národní měně je to, že úroky se připisují měsíčně a stávají se součástí vkladu a automatické převody z běžného účtu na spořicí účet a opačně lze provádět i o víkendu. 

Právnická osoba potřebuje k založení účtu občanský průkaz nebo druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list) osoby oprávněné jednat za firmu. Dále výpis z obchodního rejstříku nebo jiný právně způsobilý doklad prokazující právní subjektivitu (například zřizovací listinu, osvědčení, registraci u ministerstva). Fyzické osoby-podnikatelé dokládají občanský průkaz nebo druhý doklad totožnosti, živnostenský list nebo koncesní listinu, případně doklad, který opravňuje provozovat podnikatelskou činnost a doklad o přidělení identifikačního čísla. Založení, vedení i zrušení spořicího účtu je zdarma, bez minimálního vkladu nebo zůstatku. Účet je zakládán na dobu neurčitou, bez termínů a výpovědních lhůt. Podmínkou ke zřízení spořicího účtu pro podnikatele je založení běžného účtu pro podnikatele u GE Money Bank ve stejné měně spořicího účtu.

Banka podnikatelům nabízí i produkt spořicího charakteru Depozitní účet Business Prémie s dvousložkovým úročením složeným ze základní pohyblivé Vyhlašované úrokové sazby a prémiové garantované úrokové sazby.

Komerční banka 

Fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám banka nabízí Profi spořicí účet Bonus. Jde o korunový spořicí účet bez výpovědní lhůty, který je úročen dvousložkovou úrokovou sazbou složenou ze základní a bonusové sazby. Základní úroková sazba je vyhlašována na základě změn na finančních trzích, výše bonusové sazby je garantována vždy na celé kalendářní pololetí. Připisování úroků ze základní sazby probíhá čtvrtletně. Bonus je pak připisován pololetně a je počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí. 

Podmínkou založení je vlastnictví běžného podnikatelského účtu či balíčku účtů v Komerční bance. Založení není vázáno na počáteční vklad.

mBank

Nabízený spořicí účet eMax Business je určen pro podnikatele, tedy osoby disponující aktuálním živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku či koncesí nebo jiným oprávněním k podnikatelské činnosti, které není starší než 3 měsíce. Podle vyjádření banky si ho pořizuje každý čtvrtý zákazník z řad podnikatelů a živnostníků. Doporučení je jednoduché, spořicí účet je snadné si otevřít prostřednictvím několika kliků v internetovém bankovnictví a úrokovou sazbou 0,50 % je úročen neomezený objem vložených prostředků. Banka navíc nevyžaduje minimální vklad. I v tomto případě samozřejmě platí podmínka, že eMax Business je možné otevřít jen spolu s běžným účtem pro podnikatele.

Psali jsme: Pomůže vám banka rozjet podnikání? Ani náhodou!Obešli jsme pobočky bank a otestovali, jak se chovají k podnikatelům

Raiffeisenbank

Součástí podnikatelských účtů tohoto bankovního domu je automaticky zdarma i osobní účet eKonto Komplet. Podnikatelé tak mohou jednoduše a zdarma využívat výhod spořicího účtu na tomto osobním účtu. Aktuální úroková sazba podmíněná výpovědní lhůtou 21 dnů činí 1,5 % pro všechny vklady až do 5 milionů korun. Na samostatných podnikatelských spořicích účtech (ke kterým nemusí být vedený běžný účet) je maximální sazba 0,5 %. Účty jsou k dispozici pro firmy i podnikatele podnikající na území ČR, k založení je zapotřebí doklad totožnosti a oprávnění k podnikání. Klienti kromě běžného a spořicího účtu (podnikatelského a k tomu osobního zdarma) získávají například i neomezený počet transakcí či neomezené výběry z bankomatů v České republice i v zahraničí, součástí jsou i Asistenční služby pro podnikatele.

Sberbank

Sberbank nabízí spořicí účty všem retailovým klientům bez ohledu na segment či právní formu. Pro firmy jsou dostupné při splnění podmínky obratu do 25 milionů korun. Není nutné zakládat ani běžný účet. Banka nepožaduje ani žádný minimální vklad. Co se týká úročení, tak do 150 000 korun platí sazba 1,63 % p.a., nad tuto částku pak platná sazba činí 0,63 %, Spořicí účet GARANCE s unikátní garancí sazby do konce roku 2015 je nabízen se sazbou 0,43 % pro částky do 500 000 korun, sazbou 1,43 % pro úložky v intervalu 500 000 až 2 500 000 korun a sazbou 0,01 % pro část vkladu nad 2 500 000 korun. 

Vzhledem k tomu, že Sberbank už od října 2013 drží nejvyšší sazbu na trhu pro částky do 150 000 korun, byl v roce 2014 zájem o její spořicí produkty velmi vysoký. Výrazným trendem je podle vyjádření banky zakládání účtů online.

Dále čtěte: Víme, kde si otevřít účet, když opravdu potřebujete cizí měnu

UniCredit Bank

Účet je k dispozici pro malé a střední firmy, tedy právnické osoby a fyzické osoby podnikající s obratem do 50 milionů korun. Standardně banka poskytuje spořicí účet firmám, které už využívají jejích služeb. Spořicí účet existuje v českých korunách i eurech, přičemž od každé měny může být založen pouze jeden spořicí účet. Jiné omezení není. Úročení se pohybuje u částek od 1 milionu korun v pásmu od 0,20 %. Úročení je pro klienty zcela individuální. Pro každou variantu jsou stanovena jednotlivá pásma – prostředky se zhodnocují od 0 do 50 milionů korun nebo od 0 do 500 000 eur. Přesáhne-li částka horní hranici, dochází ke zhodnocení repo sazbou České národní banky 0,05 %. Vedení i zřízení je zdarma. Jedná se o samostatný bankovní účet se specifickým zpoplatněním platebního styku.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).