Hlavní navigace

Zisky pojišťoven stále rostou. Jak vydělávají na našem strachu?

20. 3. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pojištění je nedílnou součástí života jak podnikatelů, tak jednotlivců. Pojišťovny tak mají podobně jako operátoři jisté uzavřené smlouvy. Co však ovlivňuje jejich zisky?

Na tuzemském trhu působí několik pojišťoven, od těch větších po menší. Až na výjimky je většina z nich součástí nějaké zahraniční skupiny, od čehož se odvíjí také nakládání s jejich zisky.

Server Podnikatel.cz pokračuje ve zjišťování zisků některých institucí – po bankách, obchodních řetězcích a telefonních operátorech se zaměřil na pojišťovny. Ukázalo se, že až na dvě výjimky jim zisky stále rostou a že největší zisky má Generali Česká pojišťovna a Kooperativa. Dále bylo zjištěno, že pouze dvě pojišťovny mají české vlastníky a že jsou pojišťovny mnohem více transparentní a sdílné. Oproti předchozím institucím bylo tak možné se dozvědět, co se přesně děje se zisky a co na ně má vliv.

Pojišťovny se o zisku nebály mluvit

Především v případě bank byli jejich zástupci opatrní a nechtěli se příliš vyjadřovat k tomu, co se děje s jejich zisky. Mnoho informací tak bylo potřeba vyhledávat ve veřejných zdrojích (nejčastěji ve výročních zprávách). U pojišťoven tento problém nenastal, z devíti oslovených pouze jedna na otázky vůbec nezareagovala a jen ČSOB Pojišťovna a Maxima pojišťovna se odkázaly právě na zmíněné výroční zprávy. Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna doporučily obrátit se na tiskového mluvčího skupiny VIG, který je oprávněn zodpovídat otázky ohledně zisků společnosti, a ostatní zástupci pojišťoven na všechny otázky bez vyhýbání odpověděli.

Co zisky pojišťoven ovlivňuje?

Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny, vysvětlila, že zisk pojišťovny se skládá z technického výsledku z hlavního předmětu podnikání (pojišťovací činnost) v návaznosti na škodovost sledovaného období, na výplaty pojistného plnění a na rezervy na budoucí pojistná plnění. Druhou komponentou je výsledek z finančního umístění volných prostředků (výnos z aktiv). Zde samozřejmě záleží na situaci na finančních trzích a na možnostech efektivně a bezpečně uložit volné prostředky do vhodných nástrojů a také na skladbě rezervotvorných pojišťovacích produktů a jejich smluvním úročení, popřípadě na smluvních garancích, upřesňuje.

Podle Jana Marka, tiskového mluvčího Generali Česká pojišťovna, je obecně výše zisků kteréhokoli pojišťovacího podniku výsledkem úspěšnosti investování obhospodařovaných aktiv a vývojem na finančních trzích, kvality řízení vlastních nákladů a situaci v ekonomice (např. míra inflace, míra nezaměstnanosti) a úspěšnosti obchodní činnosti (prodej pojištění). V neposlední řadě mají vliv na výši zisků pojišťoven situace ovlivňující množství a výši událostí, na které jsou klienti pojištění (např. povodně, vichřice, krupobití atd.). V poslední době navíc do zisků pojišťoven začínají zasahovat značnou měrou náklady, které musí vynakládat na plnění legislativních a regulatorních požadavků, doplňuje. Wolfgang Haas, tiskový mluvčí skupiny VIENNA INSURANCE GROUP, říká, že faktorů, které ovlivňují zisk pojišťovny, je celá řada. Důležitým faktorem je podle něj vývoj na kapitálových trzích a s tím spojené dosahování výnosů a také nutné investice.

Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění v MAXIMA pojišťovně, dodává, že ziskovost pojišťovny ovlivňují samozřejmě i externí vlivy. V posledních letech to byl například covid, který měl významný vliv například na cestovní pojištění nebo legislativní zásahy, které monopolizovaly zdravotní pojištění cizinců do rukou pouze jedné vybrané komerční pojišťovny. V neposlední řadě má samozřejmě vliv i inflace, která zvyšuje náklady i ve finančním sektoru, vyjmenovává. Michal Kárný, senior copywriter a social media expert v pojišťovně Direct, v této souvislosti zmiňuje faktor v podobě velkých škod, jako bylo například tornádo na jižní Moravě v roce 2021. Zároveň se ale pojišťovna proti těmto velkým jednorázovým vlivům zajišťuje u globálních zajišťoven, aby byl dopad na zisk z takových událostí limitován, podotýká.

Drahé papriky? Podívejte se, kolik na Češích vydělávají supermarkety Přečtěte si také:

Drahé papriky? Podívejte se, kolik na Češích vydělávají supermarkety

Jaké jsou zisky pojišťoven?

Zisky pojišťoven v letech 2018 až 2021 jsou uvedeny v následující tabulce – podobně jako u bank a dalších institucí nebyly doposud zveřejněny výroční zprávy za loňský rok. Marie Petrovová, tisková mluvčí Allianz, serveru Podnikatel.cz prozradila, že v roce 2022 byl jejich zisk tažen především úspěšným růstem obchodních aktivit. Ve srovnání s rokem předchozím jsme také zaznamenali pozitivní vývoj škodních událostí (v roce 2021 škodní průběh výrazně zvýšilo tornádo na jižní Moravě) a dařilo se nám také v oblasti správy našich investičních portfolií, dodala.

Srovnáván byl rozdíl zisků v letech 2020 a 2021. Ten byl rekordní v případě Kooperativy, kde vzrostl o více než 200 procent. Naopak v Maxima pojišťovně a Slavia pojišťovně došlo k poklesu v desítkách procent.

Pojišťovna Zisky v roce 2018 Zisky v roce 2019 Zisky v roce 2020 Zisky v roce 2021 Zisky v roce 2022 Rozdíl zisků v letech 2020 a 2021
Allianz 1,72 mld. Kč 1,44 mld. Kč 1,22 mld. Kč 1,65 mld. Kč doposud nezveřejněno 35%
Česká podnikatelská pojišťovna 478,27 mil. Kč 641,24 mil. Kč 618,64 mil. Kč 776,46 mil. Kč doposud nezveřejněno 26%
ČSOB Pojišťovna 904,25 mil. Kč 1,20 mld. Kč 1,44 mld. Kč 1,76 mld. Kč doposud nezveřejněno 22%
Direct pojišťovna –43,06 mil. Kč 7,64 mil. Kč 90,27 mil. Kč 101,64 mil. Kč doposud nezveřejněno 13%
Generali Česká pojišťovna 3,12 mld. Kč 3,22 mld. Kč 4,82 mld. Kč 9,64 mld. Kč doposud nezveřejněno 100%
Kooperativa 2,79 mld. Kč 3,80 mld. Kč 3,21 mld. Kč 10,36 mld. Kč doposud nezveřejněno 223%
Maxima pojišťovna 16,90 mil. Kč 31,92 mil. Kč 32,97 mil. Kč 15,81 mil. Kč doposud nezveřejněno –52 %
Slavia pojišťovna 5,10 mil. Kč 3,36 mil. Kč 12,86 mil. Kč 2,56 mil. Kč doposud nezveřejněno –80 %
UNIQA 323,94 mil. Kč 612,52 mil. Kč 668,13 mil. Kč 1,26 mld. Kč doposud nezveřejněno 89%

Kam zisky jdou?

Wolfgang Haas vysvětlil, že Vienna Insurance Group sleduje dlouhodobou tržní strategii se ziskovým růstem na svých trzích. S tím souvisí i převod zisku na vlastníka za účelem vytvoření kladné a ziskové konsolidované bilance. Lokálním společnostem, které pod VIG spadají, je poskytnuta vysoká míra autonomie, což také znamená, že VIG si ponechává odpovídající podíl na zisku místních společností pro jejich růst, rozvoj a rozšiřování stávajících zákaznických služeb v regionu s tím, že tyto podíly se liší podle místních požadavků a potřeb. 

V případě UNIQA pojišťovny část zisků zůstává v jejich společnosti pro posílení její kapitálové pozice a zbylé prostředky jsou po zdanění odváděny z UNIQA pojišťovny akcionáři do Rakouska, nejsou-li vázány na příděly do předepsaných rezerv. Podobné je to u Allianz, kde je relevantní část zisku vyplácena akcionáři a část je pak reinvestována do jejich rozvojových aktivit v ČR. Jan Marek uvedl, že zisky jsou po zaplacení daní primárně alokovány do vlastního kapitálu a následně, podle toho, zda Generali Česká pojišťovna naplňuje požadavky na míru solventnosti, jsou postupem popsaným například ve zprávě o Solventnosti a finanční situaci rozděleny na část, která bude vyplacena akcionářům ve formě dividend.

 „Vzhledem k tomu, že se jedná o česky vlastněnou pojišťovnu, tak i zisky zůstávají v ČR,“ zdůraznil Michal Kárný. Druhou českou pojišťovnou je Slavia, která má ve svých výročních zprávách popsáno, že vedení pojišťovny předloží návrh na rozdělení hospodářského výsledku pojišťovny valné hromadě pojišťovny s tím, že hospodářský výsledek za rok 2021 bude převeden na účet nerozdělených zisků / neuhrazené ztráty minulých účetních období. Hospodářský výsledek roku 2020 byl pak rozdělen v souladu s návrhem vedení společnosti a byl převeden na základě rozhodnutí valné hromady na účet nerozdělených zisků / neuhrazené ztráty minulých účetních období.

Také akcionáři ČSOB Pojišťovny rozhodli v dubnu 2021 v působnosti valné hromady o ponechání zisku za účetní rok 2020 na účtu nerozděleného zisku. Ve výroční zprávě popisují, že se tak stalo na základě doporučení regulátora ČNB pojišťovnám s ohledem na situaci COVID-19. U Maxima pojišťovny rozdělení zisku bylo rozhodnuto na valné hromadě, která se konala po vydání zprávy auditora k účetní závěrce společnosti.

Pojišťovna Kam odchází zisky podle zástupců pojišťoven
Allianz část zisku je vyplácena akcionáři, část je reinvestována do rozvojových aktivit v ČR
Česká podnikatelská pojišťovna pojišťovna se odkázala na rakouského mluvčího
ČSOB Pojišťovna pojišťovna na otázku neodpověděla
Direct pojišťovna zůstávají v ČR
Generali Česká pojišťovna jsou primárně alokovány do vlastního kapitálu a část je vyplacena akcionářům ve formě dividend
Kooperativa pojišťovna se odkázala na rakouského mluvčího
Maxima pojišťovna pojišťovna na otázku neodpověděla
Slavia pojišťovna pojišťovna se nevyjádřila
UNIQA část zisku zůstává ve společnosti a zbylé prostředky jsou po zdanění odváděny akcionáři do Rakouska

Kdo jsou majitelé našich pojišťoven?

Direct pojišťovna je jedna z mála česky vlastněných a jak upřesnil Michal Kárný, majitelé jsou ze skupiny VIGO Investments. Další českou pojišťovnou je Slavia pojišťovna, jejímž vlastníkem je od roku 2006 společnost Capital Management Company. Jak potvrdila Adéla Janů, specialista komunikace z České podnikatelské pojišťovny, ČPP je součástí na burze kotované skupiny VIG a jediným akcionářem je VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Stejně je na tom i Kooperativa.

školení červen - novinky

Například UNIQA pojišťovna patří do rakouského koncernu UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni, jenž je činný aktuálně na 18 evropských trzích. Eva Svobodová upřesnila, že jediným akcionářem je UNIQA Österreich Versicherungen AG. Jediným akcionářem Generali České pojišťovny je Generali CEE Holding B.V. Tzv. konečným vlastníkem je Assicurazioni Generali S. p. A., sídlící v italském Terstu, uvedl Jan Marek.

Další majitelé pojišťoven jsou uvedeni v tabulce.

Pojišťovna Majitel, stát
Allianz Allianz Holding eins GmbH, Takousko
Česká podnikatelská pojišťovna součástí VIG (akcionář VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), Rakousko
ČSOB Pojišťovna součástí skupiny KBC, Belgie
Direct pojišťovna VIGO Investments, Česká republika
Generali Česká pojišťovna Assicurazioni Generali S. p. A., Itálie (akcionář Generali CEE Holding B.V.)
Kooperativa součástí VIG, Rakousko
Maxima pojišťovna Mella Holdings, Nizozemí
Slavia pojišťovna Capital Management Company, Česká republika
UNIQA součást koncernu UNIQA Insurance Group, Rakousko

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).