Hlavní navigace

Živnostenský zákon se změní, kdokoli bude moct získat data o živnostnících

7. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela živnostenského zákona má umožnit získání z živnostenského rejstříku hromadné soubory – sestavy – s údaji podnikatelů, a to i pro komerční účely.

Přestože je předložená novela živnostenského zákona do značné míry technického charakteru, přináší několik důležitých novinek. Zatímco propojení živnostenského rejstříku s dalšími rejstříky sníží podnikatelům administrativní zátěž, umožnění získávání souborných informací o živnostnících může přinést i jistá rizika.

Některé údaje si úřad zjistí sám

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení novelu živnostenského zákona. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by od července roku 2017 přinést živnostníkům několik novinek.

První ze změn se týká informačních povinností podnikatelů. Novela totiž odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku. Právnické osoby nebudou muset při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi uvádět živnostenskému úřadu identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, ani vedoucího organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby.

Tyto údaje si totiž zajistí sám živnostenský úřad buď náhledem do příslušného veřejného rejstříku, nebo z informací, které mu následně přijdou elektronickou cestou z tohoto rejstříku a následně je zapíše do živnostenského rejstříku. Údaje vedené v živnostenském rejstříku tak budou odpovídat údajům uvedeným v příslušném veřejném rejstříku, do něhož se právnická osoba včetně údajů o členech svého statutárního orgánu zapisuje, píše se v důvodové zprávě.

Odstranění této povinnosti podnikatelé vítají. Aktuálně pracuje živnostenský zákon pouze s obchodním rejstříkem. Veřejných rejstříků však od roku 2014 existuje celá řada – například spolkový rejstřík, nadační rejstřík. Údaje uvedené v těchto rejstřících tak nově nebudou podnikatelé povinni dokládat, živnostenský úřad si je sám zjistí. Veškeré změny, které sníží administrativní zátěž podnikatelů, kvitujeme, uvedla serveru Podnikatel.cz Markéta Schormová, právní expertka Hospodářské komory ČR.

Zrušení oprávnění nebude znamenat konec v oboru

Předkládaná novela živnostenského zákona dále odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Stejně tak odstraňuje toto omezení pro osoby, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění, respektive pro podnikatele, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí. Zároveň se odstraňuje nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. Předmětné omezení vztahující se k provozování živnosti v příbuzném oboru se odstraňuje i u fyzických osob vykonávajících funkci odpovědného zástupce, doplňuje se v důvodové zprávě.

Navrhovaná právní úprava rovněž sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které překážka provozování živnosti uvedená v § 8 odst. 6 živnostenského zákona dopadá.

Nahrají hromadné informace o podnikatelích katalogovým firmám?

V neposlední řadě přináší novela ještě jednu novinku, která má sice usnadnit činnost některým podnikatelům, paradoxně však může pomoci i různým vykukům. Návrh totiž počítá se zavedením možnosti na žádost podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti vydávat z živnostenského rejstříku hromadné soubory – sestavy – s údaji podnikatelů, kteří budou v žádosti vymezeni adresou svého sídla, umístěním své provozovny nebo konkrétní živností. Sestavu vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Kromě požadovaných údajů obsahuje sestava vždy základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno nebo jména a příjmení, nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo osoby.

Zmíněné sestavy bude možno získávat bez ohledu na účel, k jakému budou informace využity, tj. nejen pro soukromé účely (např. vyhledání konkrétního podnikatele za účelem získání jeho služeb), ale i pro účely komerční (např. oslovení podnikatele za účelem obchodní spolupráce, nabízení služeb apod.) či za účelem zpracování statistik, pro vědecké účely nebo pro využití novináři i masovými médii.

Možnost získávat souborné informace z rejstříku ale může napomoci i různým podnikavcům, kteří se snaží vydělat na neznalosti či omylu podnikatelů. Jde o různé katalogové firmy, které rozesílají nabídky zápisu do svých katalogů, které se tváří jako faktura a zápis do oficiálního rejstříku. Katalogové firmy budou moci jednoduše zjistit nově zapsané živnostníky a promptně zkusit využít jejich nezkušenosti.

Zda opravdu povede tato novinka k nárůstu aktivit katalogových firem, se ale odborníci neodvažují tvrdit. Údaje z živnostenského rejstříku především identifikují podnikatele, ale neinformují například o detailech služby, kterou poskytuje, otevírací době, apod. Výtěžnost takových informací tak může být zajímavá především pro statistické údaje či průzkum struktury trhu v dané lokalitě. Nárůst různých spekulativních praktik nedokáži odhadnout, uzavřela Markéta Schormová z Hospodářské komory ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).