Hlavní navigace

Živnosti můžete kombinovat, když splníte všechny zákonné podmínky

12. 8. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Chcete kombinovat různé živnosti a nevíte, zda je to možné? Dobrá zpráva: kombinaci živností nic nebrání. Podnikatel však vždy musí splnit zákonné podmínky. Kombinace je navíc dle konkrétní činnosti velmi individuální.

Na Fóru business serveru Podnikatel.cz se nedávno objevil specifický dotaz: Na internetu hledám informace pro založení soukromého hlídání pro děti. Zatím jsem jen v kostce prostudovala, že pokud jde o hlídání nad 3 roky, není nutné plnění speciálních podmínek. Pod 3 roky jde o vázanou živnost, kde splňuji podmínky na vzdělání. Je možná kombinace? Měla bych zájem o hlídání dětí cca od 1 do 5 let, ptá se Marie (host). Kombinace možná je… Horší je to s prostory a vybavením. Přece jenom musí to všechno splňovat velmi přísné podmínky, ať již stavební či hygienické, vysvětluje na Fóru Pavel Říha.

Problematice podnikání v oblasti hlídání dětí, zakládání firemních školek apod. se již business server Podnikatel.cz několikrát podrobně věnoval. Tentokrát se proto zaměří na širší a obecnější otázku kombinace různých živností. Čtěte více: Zuzana Rambousková: Česká legislativa není nakloněna zřizování firemních školek

Chcete živnostenské oprávnění? Musíte splnit zákonné podmínky

Živnostenské oprávnění může získat každý, kdo splní především živnostenským zákonem dané podmínky. Buď ty, které platí obecně pro všechny živnosti, nebo ty, které jsou stanovené specificky pro konkrétní vybranou živnost.

Všeobecné podmínky provozování živnosti vyjmenovává paragraf 6 živnostenského zákona. Patří sem:

  • Dosažení věku 18 let
  • Způsobilost k právním úkonům
  • Bezúhonnost

Následující paragraf živnostenského zákona, paragraf 7, pak hovoří o zvláštních podmínkách provozování živnosti. Těmi může být odborná nebo jiná způsobilost, pokud je vyžaduje živnostenský zákon nebo jiné předpisy. Zároveň jsou zde podrobně uvedené způsoby, jak může podnikatel prokázat odbornou způsobilost – tedy prokázáním praxe, kvalifikace, respektive studia.

Paragraf 8 živnostenského zákona naopak uvádí překážky v provozování živnosti. Živnost tak nemůže provozovat například fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurz, podnikatel, kterému živnostenský úřad zrušil živnostenské oprávnění apod.

Důležité je také rozdělení živností podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované.

Živnosti ohlašovací jsou podle paragrafu 19 živnostenského zákona:

  • Živnosti řemeslné a živnosti vázané, u kterých je nutné splnit určité podmínky týkající se odborné způsobilosti,
  • Živnost volná, u které zákon nestanoví žádnou podmínku týkající se odborné způsobilosti a podnikatel tedy musí splnit jen všeobecné podmínky provozování živnosti.

Stejně tak je nutné odbornou způsobilost prokazovat v případě živností koncesovaných, v případě žádosti o koncesi. Stahujte: Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Kombinace živností záleží na okolnostech

Neexistuje žádné pravidlo, které by vylučovalo nebo omezovalo kombinace různých živností napříč spektrem všech podle zákona existujících živností. Každý může podnikat při splnění podmínek v jakémkoliv oboru živností, může mít klidně všechny živnosti, potvrdila business serveru Podnikatel.cz pracovnice jednoho z pražských živnostenských úřadů a dodala, že neví o žádných živnostech, které by se navzájem vylučovaly nebo by si vzájemně odporovaly.

Existují však živnosti, které se částečně obsahově překrývají – týkají se například hlídání dětí, oblasti stavebnictví, hostinské činnosti, provozu cestovních kanceláří, dopravy ad. Obecně se tak proto podle informací, které server Podnikatel.cz získal na živnostenském úřadu, vychází z hierarchie živností.

Cloud 22 temata

Příklady:

1. Pokud má podnikatel živnost na provádění staveb, což je živnost vázaná, může v jejím rámci provádět veškeré řemeslné a volné živnosti, které se vztahují ke stavebnictví.

2. Pokud má podnikatel cestovní kancelář, nemusí mít cestovní agenturu.

3. Pokud má podnikatel živnostenské oprávnění na hostinskou činnost, nemusí mít zvlášť ještě volnou živnost na obor ubytovací služby.

Zároveň však opakovaně upozorňuje na to, že jakákoliv kombinace živností je věcí velmi individuální, která úzce závisí na konkrétních okolnostech podnikání daného podnikatele. Příkladem tak může být právě zmíněné hlídání dětí: Pokud má někdo vázanou živnost, nemusí už mít volnou. Na místě je také konzultace podnikatele se živnostenským úřadem. Příkladně při hlídání dětí (a nejen při této činnosti) se nabízí spousta dalších živností – záleží totiž na tom, jak je celé podnikání organizované, zda bude podnikatel dětem také vařit, nebo ne, zda chce děti také rozvážet, nebo ne, zda bude veškeré činnosti vykonávat samostatně nebo bude využívat subdodavatele atd.

Na druhou stranu vzhledem k tomu, že se už dnes neplatí za počet ohlášených živností, ale za počet podání, může si podnikatel za jeden poplatek nahlásit živností tolik, kolik uzná za vhodné. V praxi však bude vždy vycházet z toho, jaký je jeho podnikatelský záměr, případně i praxe a vzdělání, což mu samo o sobě zjedná přístup k některým živnostem a k jiným naopak (nemluvě v tomto případě o odpovědném zástupci) ne. To je samo o sobě určitým přirozeným regulativem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).