Hlavní navigace

Od ledna se zkracuje lhůta pro platbu sociálního pojištění

Samé negativní zprávy přináší změna v oblasti platby sociálního pojištění, která bude platná od příštího roku. OSVČ budou nyní muset více pamatovat, kdy sociální pojištění platit v případě, že ho hradí převodem z účtu. Za den platby se nyní nově bude považovat ten den, kdy příslušné správě sociálního zabezpečení dojdou peníze od poplatníka na účet. Doteď se považuje za den platby den, kdy peníze odcházejí z účtu poplatníka.

Prakticky tak dojde ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného, i když splatnost stanovená na období 1. až 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, zůstává beze změny.

Špatnou zprávu přináší novela zákona č. 362/2009 Sb. také pro zaměstnavatele. Snížená sazba pojistného na nemocenského pojištění, které platí zaměstnavatel, se odkládá o jeden rok. Sazba bude zachována na stávající ve výši 2,3 %.

Pro rok 2010 se také už nepočítá s uplatněním slev na pojistném pro zaměstnavatele za zaměstnance, kteří mají nižší mzdu než je 1,15násobek průměrné mzdy. Naposledy bude možné tuto slevu uplatnit za měsíc prosinec 2009.