Hlavní navigace

Změnu zdravotní pojišťovny budete muset hlásit půl roku dopředu

23. 11. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od prvního prosince se upravují pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny. Přihláška nové pojišťovně se bude muset zasílat s půlročním předstihem a pojišťovnu půjde změnit jen k začátku roku.

Kdo chce změnit od nového roku zdravotní pojišťovnu, má na to zhruba poslední týden. Od prvního prosince totiž nabývá účinnosti novela, která umožní změnu pojišťovny jen k prvnímu lednu. Přihlášku nové zdravotní pojišťovně bude muset pojištěnec navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tedy do konce června.

Změnit pojišťovnu půjde jen k prvnímu lednu

Prvního prosince nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která kromě jiného výrazně upravuje podmínky při změně zdravotní pojišťovny. V současnosti platí, že pojištěnec může pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Změna tedy může nastat k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Pokud se OSVČ rozhodne změnit pojišťovnu, musí kromě vyplnění formuláře, předložení dokladu totožnosti také přinést doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu a placených u stávající zdravotní pojišťovny.

Komplikace pak pro OSVČ nastává při podání přehledu o příjmech a výdajích. Pokud totiž podnikatel v předchozím období měnil zdravotní pojišťovnu, musí předložit přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl v průběhu pojištěn. Výše pojistného, která se má pak odvést oběma pojišťovnám, se spočítá dle doby pojištění u každé z nich. Údaje na přehledu o příjmech a výdajích se uvádějí za celé rozhodné období kalendářního roku. Celkové roční pojistné se dělí mezi zdravotní pojišťovny poměrnou část. Čtěte více: Při změně zdravotní pojišťovny podává podnikatel přehledy dva

Novela zákona sice změnu pojišťovny znesnadňuje, zároveň tím ale v podstatě ulehčuje administrativu všem zúčastněným stranám. Stále sice půjde vyměnit pojišťovnu jednou za 12 měsíců, nově však pouze k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku nové zdravotní pojišťovně bude muset pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny, tedy do konce června. Lze předpokládat, že změna je reakcí na nedokonalou dosavadní úpravu týkající se přeregistrací, kdy do posledního dne před přeregistrací neví původní pojišťovna o potvrzení změny příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně. V minulosti pak nastávaly spory o správnost registrace v tisících případů a nebyl vůbec zaveden korektní mechanismus pro řešení případných rozporů, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Tomáš Červinka, náměstek pro pojistné a správu pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že změna zdravotní pojišťovny půjde jen k začátku roku, odpadnou podnikatelům problémy s podáváním dvou přehledů a dopočítáváním pojistného pro dvě zdravotní pojišťovny. Kvůli tomu, že novela nabývá účinnost na začátku prosince, mají pojištěnci, kteří chtějí změnit pojišťovnu od příštího roku, čas jen do konce listopadu. Podle dosavadní právní úpravy je přeregistrace možná do 30. listopadu 2011. Od 1. prosince 2011 je nutné postupovat podle nové právní úpravy, potvrdila serveru Podnikatel.cz Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Zaměstnanec musí zaměstnavateli říci změnu do 8 dní

Novela zákona pak nepřináší v oblasti změn pojišťovny žádné další novinky. Za nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům může pojišťovnu změnit jejich zákonný zástupce. Novorozeně se i nadále stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti.

V platnosti také zůstává, že zaměstnanci musí změnu zdravotní pojišťovny nahlásit svému zaměstnavateli, respektive mzdové účtárně, a to do 8 dní. Jestliže zaměstnavatel kvůli neoznámení pracovníka hradí pojistné špatné pojišťovně, musí nové pojišťovně uhradit penále. To však následně může požadovat po zaměstnanci. Ať už mění pojišťovnu OSVČ nebo zaměstnavatel, musí tuto skutečnost ohlásit rovněž ošetřujícím lékařům. Čtěte více: Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas

Content 22 tip novy

Další novinky u zdravotka

Úpravy při změně zdravotní pojišťovny nejsou ale jedinou novinkou, které na OSVČ od roku 2012 čekají. Vzhledem k vyšší průměrné mzdě vzroste i minimální vyměřovací základ, potažmo minimální zálohy. Minimální měsíční vyměřovací základ se pro rok 2012 zvýšil na 12 568,50 Kč a minimální měsíční zálohy pak po zaokrouhlení dělají částku 1 697 Kč. Na rozdíl od sociálního pojištění zůstává poté u “zdravotka” maximální vyměřovací základ na 72násobku průměrné mzdy. Čtěte více: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

Mezi další významné novinky patří posun termínu pro doplatek pojistného, který se sjednotil s lhůtou pro doplatek sociálního pojištění. Od příštího roku 2012 budou OSVČ doplácet zdravotní pojištění do 8 dnů od podání přehledu, a ne do 8 dnů od podání daňového přiznání. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).