Hlavní navigace

Jaké změny přinesl jednotný registrační formulář v roce 2010?

4. 2. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
První leden letošního roku přinesl změny také u jednotného registračního formuláře, který je náhradou za různé tipy úředních formulářů. Jak se změnil po necelých dvou letech své existence?

Jednotný registrační formulář (JRF) zjednodušuje vstup do podnikání již necelé dva roky. Největší změnou, kterou s sebou přinesl první leden roku 2010, je změnový list pro podnikatele. Jedná se o dvoustránkový list JRF, kterým je možné ohlásit změny všech údajů nejen vůči živnostenskému úřadu, ale i vůči příslušným úřadům, kterých se JRF týká. Podmínkou je, že podnikatel již svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům splnil. Pokud tedy podnikatel nesplnil základní registrační povinnost, není možné použít změnový list k ohlášení změn u příslušných ú­řadů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo při startu registračního formuláře hned dva jeho základní typy, a to pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o dvou stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Jaké jsou podmínky provozování volné a vázané živnosti?

Při ohlášení živnosti volné musí fyzická osoba splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Není tedy požadována odborná způsobilost jako tomu je například u živností vázaných.

Odborná způsobilost spočívá v dosažení požadovaného vzdělání, v některých případech i v délce praxe. Pro vázané živnosti je navíc upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Pomocí JRF jsou možné tyto přihlášky do evidencí:

Jak je to s poplatky?

Díky JRF se sjednotily i správní poplatky, jejichž počet se s jeho zavedením i snížil. Za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání platí začínající živnostník rovných 1000 korun, 500 korun za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Poplatek se vybírá pouze jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Za samotné přijetí podání na některém z kontaktních míst veřejné správy pak podnikatel zaplatí ještě dalších 50 korun navíc.

účto únor klímová

Myslíte si, že jednotný registrační formulář zásadně usnadnil život podnikatelům?

Konečně naproti podnikatelům?

Živnostenský rejstřík je rozdělen na část veřejnou a neveřejnou. Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si z ní výpisy či kopie téměř kdokoliv. Pokud se jedná o neveřejnou část rejstříku, musí žadatel prokázat svůj právní zájem na získání patřičných údajů. Veřejná část živnostenského rejstříku je dostupná na internetu prostřednictvím Registru živnostenského podnikání. Potřebná data v něm lze vyhledávat přímo na webových stránkách, které spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

To podnikatele vede k opatrnosti v obchodních vztazích a volá po prověření protistrany před tím, než dojde k uzavření smluvního závazku nebo jeho naplnění. Někteří podnikatelé tuto možnost vítají, jiní ne. Jako podnikatelé s informacemi k živnostenskému zákonu nemáme problém, protože se nás “starých” moc nedotýká. Ocení ho zejména mladí, noví podnikatelé, že budou mít méně administrativy, uvedl již dříve k novinkám v živnostenském zákoně, která zavedla jeho novelizace v roce 2008, Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Ten zároveň dodal: V tom podnikatelském prostředí, které tady vládne, si stejně každý musí zajistit info aktuálně, protože je tady všechno každé tři měsíce jinak.

Autor článku

Externí spolupracovník serveru Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).