Hlavní navigace

Od prosince se mění lhůty pro odesílání neschopenek

Od prosince se mění i povinnosti lékařů. Ti si již nemusí zakládat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti do zdravotnické dokumentace nemocného pojištěnce. Prodlužuje se také lhůta pro odeslání hlášení o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Lékaři je nově na OSSZ zasílají nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Doposud tak činili následující pracovní den. Ovšem hlášení o změně režimu (vycházky atd.) zasílá ošetřující lékař příslušné OSSZ nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy o změně rozhodne.

Změna se týká i ukončení potřeby ošetřování. Ošetřující lékaři nemají od 1. prosince povinnost odesílat hlášení o vzniku a ukončení potřeby ošetřování do evidence OSSZ. Pojištěnec tedy ve svém vlastním zájmu odesílá tiskopisy určené pro OSSZ včas, případně je neprodleně odevzdá svému zaměstnavateli.