Hlavní navigace

Změny tuzemského stravného pro rok 2019

19. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nová vyhláška zvyšuje sazby stravného, průměrnou cenu pohonných hmot, včetně sazby základní náhrady osobních vozidel.

Vyhláška, jíž se stanoví tuzemské cestovní náhrady, vyšla na konci měsíce prosince 2018 ve Sbírce zákonů pod číslem 333.

Zahraniční cestovní náhrady pro rok 2019 byly rovněž vyhlášeny. Jedná se o vyhlášku s číslem 254/2018 Sb. Server Podnikatel.cz na změny základních sazeb stravného u devíti zemí upozorňoval článkem: Od roku 2019 se mění zahraniční cestovní náhrady

Tuzemské stravné v roce 2019

Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty. Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování zaznamenal oproti předchozímu roku nárůst. Z toho důvodu dochází ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech. Ve srovnání s částkami stanovenými pro rok 2018 se uvedené hodnoty zvyšují v 1. časovém pásmu o 4 Kč, ve 2. časovém pásmu o 5 Kč a ve 3. časovém pásmu o 9 Kč. 

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se všechno změní v roce 2019 pro podnikatele?

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde uvedeny dvakrát. Paragraf 163 totiž platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den.

Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může rovněž na stravném vyplatit více, než činí stanovené minimum. Ovšem stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 82 Kč 82 Kč – 97 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124 Kč 124 Kč – 150 Kč
Déle než 18 hodin 195 Kč 195 Kč – 233 Kč

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2019 pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel oproti předchozímu roku zaznamenal mírný vzestup, v jehož důsledku dochází k navrhovanému zvýšení sazby základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2018 o 10 haléřů (ze 4,00 Kč na 4,10 Kč). Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek se nemění. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,10 Kč.

Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku zaznamenal pouze velmi mírný vzestup, v jehož důsledku se mění sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel. Zvyšuje se o deset haléřů.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Čtěte také: Novinky ve zdanění 2019 pro zaměstnance i zaměstnavatele

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

školení-leden22-molín

Aktuální průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Ve srovnání s průměrnými cenami stanovenými na rok 2018 se jedná o nárůst u benzinu automobilového 95 oktanů o 2,60 Kč, u benzinu automobilového 98 oktanů o 4,30 Kč a u motorové nafty o 3,80 Kč. 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude pro rok 2019 činit:

  • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 33,60 Kč u motorové nafty.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).