Hlavní navigace

Změny u koncesionářských poplatků v otázkách a odpovědích

15. 9. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vládní koalice se shodla na navýšení televizních a rozhlasových poplatků a také na změně, jak se podnikatelům mají poplatky počítat.

Nově nebudou podnikatelé platit poplatky dle počtu zařízení, nýbrž dle počtu zaměstnanců. Nově se mají poplatky navíc platit i v případě vlastnictví mobilního telefonu či počítače. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Na kolik se mají zvýšit televizní a rozhlasové poplatky? 

Měsíční výše rozhlasového poplatku by se měla zvýšit o 10 Kč ze stávajících 45 Kč na 55 Kč, televizní poplatek by pak měl vzrůst z 135 Kč na 160 Kč. 

Z jakých všech zařízení se poplatky budou platit? 

Aktuálně se poplatky platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. 

Nově se budou považovat za rozhlasový a televizní přijímač jakákoli zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno. Půjde tedy i o počítače a mobilní telefony či tablety. 

Co když máte v domácnosti více zařízení? 

I nadále bude platit, že domácnosti budou platit rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívají více.

Jaké poplatky budou platit podnikatelé?

Podnikatelé (ať už fyzické nebo právnické osoby) v současnosti platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používají k podnikání nebo v souvislosti s ním. Nově se však mají poplatky hradit podle počtu zaměstnanců. Navrhuje se změna základu poplatku tak, aby tito poplatníci hradili měsíčně televizní poplatky ve výši násobku stanoveného měsíčního poplatku podle počtu zaměstnanců. OSVČ a firmy do 5 zaměstnanců pak nebudou muset poplatky platit. 

Sazby mají být tyto: 

  • při počtu 6 až 19 zaměstnanců trojnásobek výše rozhlasového poplatku a trojnásobek výše televizního poplatku (televizní a rozhlasový poplatek tak bude dohromady činit 645 Kč) 
  • při počtu 20 až 49 zaměstnanců sedminásobek výše rozhlasového poplatku a sedminásobek výše televizního poplatku (1505 Kč) 
  • při počtu 50 až 249 zaměstnanců dvacetinásobek výše rozhlasového a dvacetinásobek výše televizního poplatku (4300 Kč) 
  • při počtu 250 až 999 zaměstnanců čtyřicetpětinásobek výše rozhlasového poplatku a čtyřicetpětinásobek výše televizního poplatku (9675 Kč) 
  • při počtu více než 1000 zaměstnanců stonásobek výše rozhlasového poplatku a stonásobek výše televizního poplatku (21 500 Kč) 

Speciální povinnost by se měla vztahovat na leasingové společnosti, které pronajímají dopravní prostředky, jejichž příslušenstvím je rozhlasový nebo televizní přijímač (tedy například autorádio). Takový podnikatel bude platit rozhlasový nebo televizní poplatek za každý takový dopravní prostředek. Skončí naopak stávající výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií. 

Kdo se bude považovat za zaměstnance? 

Za zaměstnance budou považováni lidé zaměstnáni na hlavní pracovní poměr.

Budou se do počtu zaměstnanců počítat částečné úvazky či lidé pracující na dohody? 

Ne, podle ministerstva kultury se nebudou počítat do počtu zaměstnanců. 

Pokud jste OSVČ a máte jen pracovní mobilní telefon a počítač, musíte platit poplatek za domácnost? 

Ohledně vztahu OSVČ a domácnosti je vloženo ustanovení, že povinnost platit, resp. možnost neplatit poplatek jako fyzická osoba podnikající nemá vliv na povinnost platit poplatek v domácnosti. Pokud OSVČ žije v domácnosti, kde není žádné zařízení schopné příjmu vysílání, domácnost neplatí. OSVČ ovšem bude muset doložit, že případný mobil/počítač používá v rámci podnikání. Pokud by taková osoba měla méně jak 6 zaměstnanců, nebyla by povinna poplatek platit ani z titulu podnikání. Pokud však v této domácnosti má jiný její člen zařízení schopné příjmu, např. mobilní telefon dítěte, které však podnikat nemůže, nelze tvrdit, že domácnost nepoužívá zařízení schopné příjmu vysílání. 

Jaké další povinnosti podnikatele čekají? 

Provozovateli vysílání nebo pověřené osobě (České poště) budou muset oznámit specifikované údaje. Fyzická osoba, která je podnikatelem, bude povinna oznámit jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání, a právnická osoba je povinna oznámit obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti. Zároveň budou muset podnikatelé uvést i počet zaměstnanců. 

Pro podnikatele má navíc platit nová sankce, a to v případě, že se neodhlásí z evidence v případech, kdy přestali být poplatníkem nebo byli osvobozeni od poplatku, a současně přestali platit rozhlasový nebo televizní poplatek. V takovém případě se navrhuje, aby tyto osoby měly povinnost zaplatit provozovateli vysílání ze zákona přirážku ve výši 10 000 Kč. 

Odkdy mají změny platit? 

Pokud novela projde legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku července roku 2024.

Byl pro vás článek přínosný?