Hlavní navigace

Změny v důchodovém a nemocenském pojištění od roku 2021

15. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nová výše zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ pro odvod pojistného zaměstnanců, vyšší důchody, nemocenské dávky i postup při předávání žádostí.

S novým rokem dochází tradičně k parametrickým změnám v sociálním pojištění. Nejen to, jsou tu i další změny související s aktuální koronavirovou situací, které budou pro zaměstnance i zaměstnavatele stále aktuální.

Parametrické změny v sociálním pojištění

Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tj. 34 766 × 1,094 = 35 441 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Následující tabulka zobrazuje údaje důležité pro OSVČ i zaměstnavatele.

Sociální pojištění v roce 2021

Rok 2020 2021
Maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8709 Kč 8861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3484 Kč 3545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2544 Kč 2588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1018 Kč 1036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč 85 059 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6000 Kč 7000 Kč
Minimální nemocenské 126 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3000 Kč 3500 Kč

Rozhodný příjem pro vznik účasti na pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3000 Kč na 3500 Kč měsíčně. Tato částka již byla potvrzena samostatným Sdělením MPSV číslo 436/2020 Sb. V letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2500 Kč (sdělení MPSV 410/2011 Sb.); ke zvýšení na 3000 Kč došlo od 1. ledna 2019 (potvrzeno Sdělením MPSV č. 236/2018 Sb.).

Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu. Od ledna 2021 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec) bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3500 Kč.

Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3500 Kč (do limitu 3499 Kč účast na nemocenském pojištění nevzniká).

Minimální nemocenské pro OSVČ

Pojistné osob samostatně výdělečně činných činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. Také zde dochází vlivem zvýšení vyměřovacího základu k navýšení nemocenského. Pro rok 2021 jde o dvojnásobek částky 3500 Kč, tj. 7000 Kč. Minimální nemocenské bude činit 147 Kč.

Zvýšení důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení zasílala začátkem prosince jednorázový pětitisícový příspěvek. Samozřejmě se zvyšují i pravidelně vyplácené důchody. Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2021 činí 3550 Kč. Důchody přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2020 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Vyšší redukční hranice pro důchod

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění rovněž přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu – 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice). Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

  • 1. redukční hranice pro rok 2021 činí 15 595 Kč (v roce 2020 jde o částku 15 328 Kč)
  • 2. redukční hranice pro rok 2021 činí 141 764 Kč (v roce 2020 jde o částku 139 340 Kč).

Vyšší nemocenské a náhrada mzdy

Samostatným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 435/2020 Sb., byly vyhlášeny redukční hranice pro nemocenské. Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2021 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic. Podrobněji v článku Náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti bude v roce 2021 vyšší

Krizové ošetřovné a nový postup při žádostech o dávky

Prozatím až do června 2021 platí změny v souvislosti s koronavirovou situací. Zákon o krizovém ošetřovném počítá také s rotační výukou, eventuálně s opětovným uzavřením škol. Česká správa sociálního zabezpečení připravila návod, jak v těchto situacích pokračovat. Zde vysvětlujeme, jakým způsobem se ošetřovné ukončuje a naopak opětovně o dávku žádá.

Z důvodu omezení fyzického kontaktu je upraven i postup při předávání žádostí o dávky. Zaměstnavatel převezme od svých zaměstnanců žádosti o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu (platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské) a nově je vždy převede z písemné podoby do elektronické podoby. Alespoň ve formě prosté kopie (ve formátu .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsxs, .pdf, .jpg a .txt) je neprodleně (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u „běžného“ krátkodobého ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) předá místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

školení červen - novinky

Zaměstnavatel postupuje následovně:

  • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ), nebo
  • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ.

Platí zásada, že v jedné datové zprávě se zasílají podklady pouze k jednomu zaměstnanci. Pozornost je třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat. Současně zaměstnavatel elektronicky odešle přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), ve které uvede číslo žádosti.

Kde plánujete nakoupit nejvíce vánočních dárků?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).