Hlavní navigace

Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

18. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Každoročně se upravují redukční hranice pro denní vyměřovací základ. Pro rok 2011 už je jasno. Redukční hranice jsou vyšší. Náhrada mzdy bude zřejmě placena v období 21 dní nemoci. A to jistě zaměstnavatele nepotěší.

V roce 2011 je očekávána celá řada legislativních změn. Ani poskytování nemocenského a náhrady mzdy zaměstnavatelem nebude výjimkou. Změny jsou součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2011.

Návrh zákona obsahuje změnu v poskytování náhrady mzdy v době prvních tří týdnů (namísto dosavadních 14 dnů) pracovní neschopnosti. Nemocenské se bude zaměstnancům poskytovat až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. V tomto návrhu zákona je mimo jiné zakotven i požadavek písemné formy dohod o provedení práce. Dosavadní právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr stanoví požadavek písemné formy jen pro dohodu o pracovní činnosti, což v praxi vede k zneužívání institutu dohod o provedení práce, které mohou být uzavírány i ústně. V rámci kontrol nelegálních zaměstnanců není v takovém případě možné ověřit, na základě jakého právního titulu je práce vykonávána, uvedla pro server Podnikatel.cz Adéla Tomíčková, z tiskového oddělení MPSV.

Zvyšují se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2011 se vychází z vyměřovacího základu roku 2009). Hodnoty redukčních hranic jsou stanoveny samostatným nařízením vlády č. 283/2010 Sb. Čtěte více: Za první den nemoci lze dosáhnout alespoň částečného příjmu

Při výpočtu náhrady mzdy se zjištěný průměrný výdělek upravuje stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Ovšem příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se vynásobí koeficientem 0,175 a následně zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se samozřejmě i nadále stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovně-právní účely, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se výdělek pravděpodobný. Čtěte více: Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění?

Redukční hranice nemocenské
Redukční hranice první druhá třetí
2010 791 1186 2371
2011 825 1237 2474

Stanovení redukčních hranic pro náhradu mzdy

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

  • První RH: 825×0,175 = 144,38 Kč
  • Druhá RH: 1237×0,175 = 216,48 Kč
  • Třetí RH: 2474×0,175 = 432,95 Kč
Redukční hranice náhrada mzdy
Redukční hranice první druhá třetí
2010 138,43 207,55 414,93
2011 144,38 216,48 432,95

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

  • 1. redukční hranice: 144,38×0,9 = 129,95 Kč
  • 2. redukční hranice: 216,48 – 144,38 = 68,60×0,6 = 43,26 Kč
  • 3. redukční hranice: 432,95 – 216,48 = 216,47×0,3 = 64,95 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 129,95 + 43,26 + 64,95 = 238,16 Kč

Krok třetí

Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležejícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Čtěte také: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2010 s rokem 2011

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 172,50 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 30 000  Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).

Rok 2010

  • Z první redukční hranice bude započteno 124,59 Kč
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 20,445 Kč tj. (172,50 – 138,43) x 0,6

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 87,02 Kč, tj. 60 % z (124,59 + 20,45).

Za první tři dny nemoci, tj. pondělí až středa, náhrada mzdy nenáleží. Za čtvrtek a pátek se započítá celkem 16 hodin. V sobotu a v neděli neměl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat, náhrada mzdy za tyto dny mu tedy nenáleží. Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 87,01×16 hodin = 1393 Kč.

Rok 2011

  • Z první redukční hranice bude započteno 129,95 Kč
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 16,87 Kč tj. (172,50 – 144,38) x 0,6

Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 88,09 Kč tj. 60 % z (129,95 + 16,87).

Content 22 tip novy

Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 88,09×16 hodin = 1410 Kč. Zaměstnanec tedy v roce 2011 dostane za stejnou délku nemoci o celých 17 Kč více.

Rozdíly ve vyplacených náhradách jsou nepatrné, přesto tyto změny vyžadují úpravu mzdového software. Důležitý je i zvýšený počet dní poskytování náhrady mzdy.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).