Hlavní navigace

Aktuální změny v sociálním OSVČ a zaměstnavatelů

14. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Mění se zálohy, vyměřovací základy i způsob platby. OSVČ má možnost stanovit si sama vyměřovací základ pro důchodové. Zaměstnavatelům naopak končí odčítání poloviny vyplacené náhrady mzdy od pojistného.

Zásadní změny přinesl zákon č. 347/2010 Sb. Jde o tzv. Balíček úsporných vládních opatření ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém jsou mimo jiné obsaženy i změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení. Čtěte také: Velký průvodce změnami v roce 2011

OSVČ a důchodové pojištění

Letošní legislativní novinky podnikatele neminuly. Připravili jsme shrnutí nejdůležitějších změn v důchodovém pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší.

Samostatná výdělečná činnosti hlavní

Osoby samostatně výdělečně činné budou v roce 2011 (stejně jako v roce předchozím) odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 %. Zálohy jsou u samostatné výdělečné činnosti hlavní nadále povinné. Mění se ovšem jejich výše. Tu si OSVČ může sama stanovit určeným vyměřovacím základem. Do podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 platí OSVČ hlavní zálohy na důchodové pojištění ve výši podle daňového základu roku 2009, minimálně však 1731 Kč měsíčně. Od měsíce podání Přehledu a následující měsíce již bude platit zálohy podle základu z roku 2010, minimálně však 1807 Kč. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Samostatná výdělečná činnost vedlejší

OSVČ vedlejší platí minimální zálohu na důchodové do měsíce předcházejícího podání přehledu za rok 2010 podle daňového základu z roku 2009, minimálně 693  Kč. Od podání přehledu a následující měsíce se zálohy stanoví ze základu dosaženého v roce 2010. A to alespoň 723  Kč. To se však týká jen podnikatelů, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, případně jejich daňový základ (příjmy po odpočtu výdajů) překročí stanovenou rozhodnou částku. V roce 2010 činí 56 901 korun a snižuje se o jednu dvanáctinu (4741 Kč) za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Čtěte také: Jak na cestovní náhrady v roce 2011

Minimální a maximální vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod důchodového pojistného činí 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc v době výkonu samostatné výdělečné činnosti. Maximálním vyměřovacím základem je částka 148 440 Kč. Nejvyšší možná měsíční záloha tedy činí 43 345 Kč. Naopak minimální roční vyměřovací základ je pro OSVČ hlavní stanoven na 71 136 Kč a pro OSVČ vedlejší 28 452 Kč. Čtěte také: Jak na zdravotní pojištění OSVČ hlavní v roce 2011?

Možnost určení vyměřovacího základu

Balíčkem úsporných opatření MPSV dochází od 1. ledna 2011 k další významné změně. OSVČ si může sama stanovit měsíční vyměřovací základ. Ten ovšem nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce, případně než stanovený minimální vyměřovací základ. Samozřejmě nemůže převýšit ani maximální vyměřovací základ.

Změny v placení pojistného

Další novinkou je platba pojištění prostřednictvím poštovní poukázky. Ty již sociálka nebude automaticky zasílat. O jejich zaslání je nutné předem požádat. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok, informuje na svých internetových stránkách ČSSZ. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Zálohy je možné platit na delší než měsíční období. Vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Takovou platbu je však nutné správě sociálního zabezpečení oznámit. OSVČ v oznámení uvede, za které měsíce a jakou částku za jednotlivé měsíce platí. Znamená to, že případný přeplatek ze záloh již nebude možné použít na úhradu záloh budoucích. Čtěte také: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Změny v sociálním pojištění
Sociální pojištění 2010 2011
Splatnost 1.-20.násl. měsíce 1.-20.násl. měsíce
Maximální vyměřovací základ 1707048 1 781 280
Minimální roční vyměřovací základ HČ 71136 74220
Minimální roční vyměřovací základ VČ 28272 29688
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 5928 6185
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2371 2474
Minimální záloha HČ 1731 1807
Minimální záloha VČ 693 723
Rozhodná částka pro VČ 56901 59374
Minimální vyměřovací základ nemocenské 4000 4000
Minimální záloha pro nemocenské 56 92

Zaměstnavatelé a změny v sociálním zabezpečení

Zaměstnavatelé budou od roku 2011 platit svým zaměstnancům náhradu mzdy v období 21 kalendářních dnů. Končí možnost odpočtu poloviny částky z odvodu pojistného. Ovšem zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou zvolit možnost tzv. dobrovolného připojištění.

V takovém případě by si mohli polovinu vyplacené náhrady mzdy odčítat od pojistného i nadále, ale platily by vyšší nemocenské pojištění. A to v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %). Celkově by na sociálním za své zaměstnance odvedli 26 %. Pokud zvolí takovou variantu je nutné to OSSZ předem písemně oznámit. Nejpozději do 20. ledna 2011. Čtěte také: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

školení červen 22 - tip do článku

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení v kalendářním roce 2011 zůstává stejný jako v roce 2010, tj. ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy (1 781 280 Kč). Pokud zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele tuto sumu přesáhne, nebude z částky, o kterou ji převýší, platit pojistné zaměstnanec ani zaměstnavatel. Čtěte také: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Hlídejte den platby pojistného

Den platby pojistného je důležitý jak pro OSVČ, tak pro zaměstnavatele. Tímto dnem je den, kdy dojde k připsání pojistného na účet správy sociálního zabezpečení. Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Termín platby je významný především u nemocenského pojištění OSVČ. Pokud bude částka připsána na účet místně příslušné OSSZ byť jen o jediný den později nebo v nižší než minimální výši, dojde k zániku nemocenského pojištění OSVČ. A to od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno. Při platbách v hotovosti je dnem platby nadále den převzetí zálohy.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).