Hlavní navigace

Změny v sociálním pojištění 2019. Pro OSVČ i zaměstnance

3. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V příštím roce se podstatně mění sociální pojištění. Zásadní změny přináší nová průměrná mzda, již schválená, ale i další aktuálně schvalovaná novela zákona.

Se změnami by se měly seznámit osoby výdělečně činné, ale  i zaměstnavatelé. Některé platí od začátku roku, jiné zřejmě od jeho poloviny.

Důchodové pojištění a průměrná mzda pro rok 2019

Nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2019 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 Kč.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co všechno se změní pro podnikatele v příštím roce?

Výše průměrné mzdy ovlivní zálohy pro OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající činnost hlavní musí v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 2018 činí 71 950 Kč).

O rozhodných údajích pro rok 2019 více v článku: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

Obdobně se mění i výše důchodů. Jde o důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Důchody přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že:

  • a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,
  • b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Navíc se novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří dovršili věk 85 let (pokud byl tento věk dovršen před rokem 2019), a to od splátky důchodu splatné v lednu 2019.

Nemocenské pojištění v roce 2019

Další oblastí, do které zvýšení průměrné mzdy poměrně zásadně zasáhne, je oblast nemocenského pojištění. U osob samostatně výdělečně činných se zvyšuje minimální vyměřovací základ a tím i minimální nemocenské. Za leden 2019 musí mít zaplaceno minimálně 138 Kč (dosud 115 Kč).

Obdobně se změna dotkne i zaměstnanců. Účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění založí nově částka 3000 Kč (aktuálně 2500 Kč). Změna byla navíc vyhlášena Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 236/2018 Sb. Nový limit se využije nejen pro takzvané zaměstnání malého rozsahu v sociálním pojištění, ale u některých zákonem daných výjimek i v pojištění zdravotním. Tedy u zaměstnání, kdy je rozhodující „započitatelný“ příjem. 

Více v článcích:

Zvýšení limitu pro odvody pojistného u dohod ovlivní i zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti 2019. Do částky 2999 Kč je výhodnější

Nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného

Další velmi důležitou změnou, na kterou server Podnikatel.cz upozorňoval několika články ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, je změna ve splatnosti pojistného. Přináší ji novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s číslem 259/2017 Sb.

Počínaje měsícem leden 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení, u které je OSVČ registrována.

V souvislosti s touto změnou by bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením následovně:

Důchodové pojištění: Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018.

Nemocenské pojištění: Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

O nových termínech splatnosti, ale i o dalších změnách, které novela přináší, více v článcích: 

Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného
Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ
Mohou si OSVČ i v roce 2019 platit na důchod více?

Novela zákoníku práce a zrušení karenční doby

Pravděpodobně od poloviny roku 2019 bude zaměstnavatel hradit náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti již od první zameškané směny. Novela, která změnu přináší, prošla Poslaneckou sněmovnou ČR a čeká ji schvalování Senátem ČR. Navrhovaná právní úprava zvyšuje zátěž zaměstnavatelů na výplatě náhrady mzdy (platu) při dočasné pracovní neschopnosti, proto je jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebudou odvádět 25 %, jako je tomu dosud, ale jen 24,8 %.

Jelikož je v dosavadní zákonné úpravě stejná procentní výše nemocenského pojistného placeného zaměstnavatelem i osobou samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění, sníží se pojistné i v tomto případě. Podrobněji v článku: Klady a zápory zrušení karenční doby. Změna se dotkne i OSVČ

Další připravovanou novelou, kde zákonodárci předpokládají účinnost od 1. července 2019, je novela zákona o nemocenském pojištění, která by měla zavést elektronické neschopenky. Jedná se pouze o první etapu. Před realizací vlastního projektu elektronické neschopenky bude realizována určitá část tohoto projektu v předstihu. Novela je aktuálně na počátku legislativního procesu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).