Hlavní navigace

Změny ve zdanění fyzických osob pro rok 2016

7. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Rok 2016 přinese několik důležitých změn do zdanění příjmů fyzických osob. Ne všechny ale nastanou hned od 1. ledna. Jejich schvalování prozatím vázne.

Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů je momentálně ve fázi příprav a její účinnost nenastane dříve než v roce 2017. Možná i později. Přesto se i pro nastávající rok 2016 očekává řada úprav ve zdaňování příjmů fyzických osob. I zde je jejich účinnost prozatím nejistá. Je možné, že v některých případech nastane (netradičně) až v průběhu roku.

(Ne)zrušení solidární daně a superhrubé mzdy

O zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně se hovoří již dlouho. Bylo součástí i některých předvolebních slibů. Ovšem momentálně mělo očividně prioritu zavedení kontrolního hlášení a elektronická evidence tržeb. To pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdilo i ministerstvo financí. Ke zrušení superhrubé mzdy ani ke zrušení solidárního zvýšení daně od roku 2016 nedojde. Vzhledem k rozhodnutí vládní koalice zachovat daňové zatížení fyzických osob by nahrazení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně progresivní sazbou daně mělo pouze administrativní efekt. Zároveň by však došlo k zatížení plátců daně z příjmů ze závislé činnosti, tedy zaměstnavatelů. I s ohledem na další daňové novinky, které budou mít dopad do povinností podnikatelů, bylo rozhodnuto tuto administrativní změnu nečinit, uvedla mluvčí Kateřina Vaidišová. Dodala, že zdanění příjmů fyzických osob (včetně sociálního a zdravotního pojištění) je předmětem dlouhodobé komplexní analýzy v rámci meziresortní pracovní skupiny. Případné návrhy změn, které by z této analýzy vyplynuly, budou podrobeny detailní veřejné diskusi. Nejedná se tedy o časový horizont let 2016 a 2017.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Novelou zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 612 se má zvýšit daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun a na každé třetí a další dítě o 300 korun. Daňové zvýhodnění ve výši na první dítě se nezmění. Účinnost novely je sice plánována od začátku roku 2016, ale momentálně je ve fázi druhého čtení. Je tedy možné, že účinnosti nabude až v jeho průběhu. V takovém případě by byla situace pravděpodobně vyřešena přechodnými ustanoveními, na základě kterých by ke zvýšení daňového zvýhodnění došlo zpětně za celý rok 2016. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Rok 2016 přinese  fyzickým osobám další změny.

Jinak řečeno, pokud by novela zákona měla nabýt účinnosti od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, použije se zvýšené daňové zvýhodnění pro zúčtování mezd od tohoto měsíce. K dorovnání za celý kalendářní rok 2016 by došlo až v rámci ročního zúčtování příjmů, případně podáním daňového přiznání. U podnikatelů se změna samozřejmě plně projeví v podaném daňovém přiznání za rok 2016.

Zřízení školky a uplatnění školkovného

Další změnu přináší novela č. 127/2015 Sb., zákona o dětských skupinách, kterou byl novelizován zákon o daních z příjmů. Server Podnikatel.cz o této úpravě zákona informoval článkem: Podmínky uplatnění školkovného se mění. Zákon je schválen. Úprava se netýká pouze uplatnění slevy za umístění dítěte, ale i daňové uznatelnosti nákladů spojených s provozem předškolního zařízení a zaměstnaneckých benefitů. Změna nastane od roku 2016. Takzvaného školkovného za rok 2015 se nedotkne. Praktické srovnání podmínek uplatnění roku 2015 s rokem 2016 najdete v článku: Slevu na školkovné již neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny.

Změny v souvislosti se zvýšením minimální mzdy

Řada změn nastává automaticky, a to zvýšením minimální mzdy. Od roku 2016 bude měsíční daňový bonus na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti náležet, pokud úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti u poplatníka dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy, tj. v roce 2016 částky 4 950 Kč, a pokud výše měsíčního daňového bonusu činí alespoň 50 Kč (maximálně do výše 5 025 Kč). Na roční daňový bonus dosáhne poplatník s příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 59 400 korun.

Zdaňování pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy k 1. lednu daného roku. Pro zdaňovací období roku 2016 budou od daně osvobozeny důchody do výše 356 400 Kč za rok (9 900 × 36), tedy do 29 700 Kč měsíčně (356 400/12). Pokud důchodce pobírá důchod vyšší, musí v zákonném termínu podat daňové přiznání. To platí i v případě, že důchodce nepracuje a důchod je jeho jediným příjmem.

Maximální sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení dle § 35ba zákona o daních z příjmů činí v roce 2016 částku 9900 Kč.

Daňové změny v souvislosti se zrušením důchodového spoření

Další změnou jsou plánované daňové výhody připravované v souvislosti se spořením na penzi. Původně byly součástí velké novely zákona o daních z příjmů připravované od roku 2017. Pozměňovacím návrhem se ovšem dostaly do sněmovního tisku s číslem 494. Jedná se o úpravy zákonů v souvislosti se zrušením důchodového spoření (druhého pilíře důchodové reformy). Účinnost novely zákona je od roku 2016, ovšem účinnost změn v daňových odpočtech je stanovena až od roku 2017.

Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů se má zvýšit z dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc, a to u penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění i doplňkového penzijního spoření. Současně se zvyšuje úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na uvedené produkty z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Jiná bude i metoda výpočtu částky, kterou lze odečíst od základu daně v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření – ustanovení § 15 odst. 5 písm. a) a c) zákona o daních z příjmů. Dosud se výše zaplacených příspěvků snižovala o 12 000 Kč za zdaňovací období. Nově navržený algoritmus je koncipován tak, aby bylo možné odečíst ty části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek. Změna má motivovat pojištěnce k mimořádným vkladům do třetího pilíře. Více o změnách, včetně praktických příkladů nového způsobu výpočtu v článku: Fakta a mýty o nově zaváděných daňových odpočtech

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).